resimkoy

هدیه کریم انصاری‌ فرد به نامزدش چه بود؟+تصویر

۲۳ دی ۱۳۹۶

هدیه نامزدی کریم انصاری فرد به نامزدش الکساندر کالولیس,رابطه کریم انصاری فرد و الکساندرا کالولیس,نامزد آمریکایی یونانی کریم انصاری فرد الکساندرا کالولیس تصویر

هدیه کریم انصاری‌ فرد به نامزدش الکساندر کالولیس Alexandra kaloulis

هدیه کریم انصاری‌ فرد به نامزدش چه بود؟+تصویر

این روز‌ها شایعه ازدواج کریم انصاری فرد گیمکن مشهور فوتبال ایران با الکساندرا کالولیس دختر یونانی دهان به دهان در فضای مجازی می‌چرخد.

هر
تعداد در ابتدا نقل کرد انجام گرفت که تصویر‌هایی که از این دو نفر منتشر انجام گرفته مربوط به یک
سال قبل هست، اما رسانه‌های یونان رویداد این ازدواج را منتشر کـــردند.

از شب گذشته انتشار یک تصویر جدید در فضای مجازی، موجب انجام گرفته تا تردید‌ها در مورد ازدواج کریم انصاری فرد با دختر مذکور کاهش شود.

تصویری
که ظاهرا در اینستاگرام الکساندرا کالولیس دختر میلیارد یونانی منتشر انجام گرفته و توضیح آن نشان
می‌دهد که این انگشتر هدیه کریسمس کریم انصاری فرد به همسرش هست. روی تصویر
از کلمه «شوهر» هستفاده انجام گرفته هست.

هدیه کریم انصاری‌ فرد به نامزدش چه بود؟+تصویر

بر روی تصویر نوشته انجام گرفته هست:کادوی کریسمس من،از طرف شوهرم