resimkoy

نیازمند توجه تخصصی و کارشناسی مسئولان هستیم

۲۷ مهر ۱۳۹۶

نیازمند توجه تخصصی و کارشناسی مسئولان هستیم

فاطمه هداوندی، ملی پوش رشته دوچرخه سواری کشورمان در گفت و گو با رویدادنگار resimkoy در تقارن با روز ورزش و هفته بهداشت بانوان اینگونه به بانوان ایرانی توصیه میکند: من به عنوان یک ورزشکار به بانوان کشورم توصیه می‌کنم به ورزش توجه ویژه‌ای داشته باشند و آن را به صورت حرفه‌ای دنبال کنند.

وی افزود: متاسفانه در جامعه ما هنوز به صورت جدی و دقیق به ورزش بانوان و به خصوص بانوان شاغل توجه نمی‌شود.

عضو تیم ملی دوچرخه سواری بانوان گفت: به عنوان یک ورزشکار از دولت توقع دارم که به ورزش بانوان توجهی تخصصی و کارشناسی انجام گرفته داشته باشند، زیرا ورزش بانوان مخصوصا دوچرخه سواری در این قشر به انجام گرفتت مظلوم واقع انجام گرفته هست.

وی خاطر نشان کـــرد: به صورت حتم تلاش‌های فدراسیون در حال حاضر را نادیده نمی‌گیرم، اما باز هم می‌توان گفت که هنوز دیده نمی‌شویم.

هداوند با اشاره به پتانسیل قوی بانوان در ورزش تصریح کـــرد: از مسئولین بار‌ها درخوهست کـــردیم که  بانوان را هم در ورزش با همان چشمی که به ورزش جناب آقاان نگاه می‌کنند، نگاه کنند، زیرا بانوان پتانسیل‌های زیاد بالایی جهت درخشش در میادین جهانی دارند.

وی در پایان به تاثیر ورزش در سلامت بانوان شاغل تاکید کـــرد و گفت: درست هست ورزش در میادین جهانی و رقابتی یک ارزش هست، اما نباید فراموش کـــرد که ورزش از ابتدا برای سلامت یک جامعه پایه گذاری انجام گرفته و هر چه توجهات مسئولین در ترویج این موضوع بالا باانجام گرفت سلامت و رفاه بانوان و سایر افراد افزایش خواهد انجام گرفت.

انتهای پیام/