resimkoy

نمونه های اولیه و شبکه های خلبان

۲۶ فروردین ۱۳۹۶

این یک عمل بسیار خوبی برای بررسی هر طراحی تازه قبل از تصویب و اجرای است. تست ارائه اثبات مفهوم برای طرح. در مرحله تست به شما می دهد این فرصت را به دقت اشاره کردن بخش هایی از پروژه که به درستی عمل نمی کند و طراحی مجدد آنها.

بسیاری از شبکه های شرکت ها تغییرات طراحی. به همین دلیل، طراحان شبکه باید همیشه عملکرد مناطق بحرانی از طراحی جدید قبل از ساخت طرح نهایی آزمون

دو روش معمول مورد استفاده برای تست یک استراتژی خالص وجود داشت:

ایجاد یک شبکه نمونه – یک شبکه نمونه تنها حاوی بخشی از شبکه مورد نیاز برای آزمایش قابلیت یا تابع خاص است. شبکه نمونه اولیه از شبکه فعلی جدا شده

تنظیم یک شبکه آزمایشی – خلبان آزمون از قابلیت های جدید و یا قابلیت با استفاده از یک بخش کوچکی از شبکه موجود است

هر دو روش آزمون توابع از پروژه که مزاحم قابلیت شبکه برای دیدار با اهداف شرکت های بزرگ با اولویت بالا.

انتخاب خلبان و یا نمونه اولیه

انتخاب را به یک نمونه اولیه و یا آزمون آزمایشی بستگی به عناصر بعدی :

۱٫ نوع از تست مورد نیاز،

۲٫ اختلال ممکن است از یک خلبان بر روی شبکه در حال حاضر.

نمونه های اولیه معمولا آسان برای ایجاد و کنترل زیرا هیچ کارفرمایان خالص فعال متاثر می شود. در شبکه نمونه، آن ساده است را به یک شبکه لوازم آفلاین، به پیکربندی و یا سخت افزار تغییرات، و تکرار آزمون در شرایط مختلف. در یک آزمایش، این نوع از آزمون می تواند اختلالات طولانی در شبکه ایجاد کنید.

هنگامی که به یک خلبان؟

از توابع مختلف از خالص آینده را می توان با استفاده از نمونه تست شده است. از سوی دیگر، با استفاده از یک خلبان یک گزینه خوب در شرایط بعدی است:

هنگامی که شبکه نمونه به اندازه کافی بزرگ برای تست قابلیت نیست – تست چگونه یک پروتکل مسیریابی در حال کار در یک شبکه با دو صد لوازم شبکه ممکن است در یک نمونه اولیه می شود امکان پذیر

هنگامی که از عملکرد خالص متکی به بهره برداری از یک دستگاه شبکه خاص و یا فن آوری های شخص ثالث است – یک مثال خوب رتبه بندی های ویدئویی پر هزینه و یا یک شخص ثالث ارائه شده است لینک های WAN. تنها اصلاح طراحی بزرگ که نیاز به یک خلبان نصب و راه اندازی اتصال رله ای به سایت های از راه دور است. خلبان یک انتخاب خوب برای تست این اتصال به دلیل آن تست کیفیت اتصال واقعی همراه با پیکربندی دستگاه و قابلیت است.

با ایجاد یک نمونه اولیه برای تست یک پروژه خالص مستلزم مقدار قابل توجهی از برنامه ریزی است. معمار شبکه تولید یک طرح آزمون قبل از شروع این روش، برای تایید است که اهداف آزمون روشن و قابل اندازه گیری هستند. استراتژی آزمون برای همه شبکه های مدرن الزامی است.