resimkoy

 نمایشگاه های تزئینی در فضای باز و در فضای باز

۲۳ تیر ۱۳۹۶

طرح و سرمایه گذاری تلاش، پول و زمان برای ایجاد نمایش هایی که به فروش جواهرات دست ساز خود کمک خواهد کـــرد. جذابیت صفحه نمایش شما باید مشتری را متوقف کند تا در مکان خود متوقف شود و خلاقیت های طلا و جواهر را ببینید. با رقبای دیگر رقابت کنید در کنار نمایشگرهای داخلی و یا در فضای باز، صفحه نمایش شما نیاز به توجه و توجه مشتری دارد.

سبک جواهرات که با دستان خود ایجاد می کنید، تعیین می کند که چگونه این مقاله ها باید نمایش داده شوند.

  1. جواهرات زیبا به یک پسزمینه پیشین و قفسه نمایش تجاری نیاز دارند
  2. جواهرات صنایع دستی به نظر می رسد در بهترین حالت آنها توسط چاقوهای فریبنده احاطه انجام گرفته هست
  3. جواهرات مد بهترین نمایش با لباس های مد جدید
  4. جواهرات تخصص ویژه پشتیبانی منحصر به فرد خود را نشان می دهد
  5. جواهرات کودکان افزایش یافته هست با قرار دادن آنها با اسباب گیم ها و لباس های کودکان

اقلامی که شما برای نشان دادن جواهرات هستفاده می کنید به مشتریان کمک کنید تا ببینید که چگونه قطعه طلا و جواهر که آنها در خرید می بینند هنگام پوشیدن آن با لباس هایشان نگاه می کنند.

صفحه نمایش بی نظیر یا بی دقت:

  1. نمایش یک نمایش جواهرات غیر قابل جذب باعث می شود که گذرگاه ها به دور نگاه کنند و دور شوند
  2. یا ظروف نامعقول خط تولید را افزایش نمی دهد
  3. طلا و جواهر پراکنده به طور ناخوشایندی ارسال نگرانی را نادیده می گیرد
  4. زیاد از حد زیادی از قطعه ای که در حال حاضر درهم و برهم خواهد انجام گرفت خریداران را به اشتباه و دلسرد کننده

یک صفحه نمایش جذاب نشان می دهد که هنرمندان در کار خود و توانایی هنری برای نمایش خلاقیت خود برای کمک به مشتری تصمیم به خرید دارند. حل مشتریان مشکلات جواهرات افزایشی را به فروش می رسانند. تلاش و قلب زیادی برای ایجاد یک طلا و جواهر داده می شود؛ همین کار را باید هنگام نمایش آثار هنری انجام دهید.

ما مجبور هستیم که هر خلقی که ما ساخته ایم را نشان دهیم. با این حال، این ممکن هست ناشی از یک ناحیه نمایشگر به نظر برسد و منحرفی از آثار شما را کاهش دهد. مشتری ممکن هست با کالاهای زیاد از حد غرق شود و از میز شما دور می شود.

نمایش کاهش به مشتری می دهد تصویر واضح و دقیق از هر قطعه ای که آنها تحسین می کنند. اجازه بدهید مشتری بپرسد که آیا شما یک اندازه یا رنگ متفاوت دارید و اگر انجام دهید، آن را از یک جعبه سهام بکشید. یا با وجود اینکه مشتری ممکن هست یک سفارش سفارشی داشته باانجام گرفت. گفتگو با مشتریان فرصت های افزایشی را برای فروش افزایش باز می کند.

نمایش در فضای باز و داخل

نوع مواد مورد هستفاده برای نمایش بر روی مکان زیاد متمرکز هست. راه اندازی داخلی را می توان با شیشه ای انجام داد. هستفاده از شیشه و شمارنده، قفسه بندی و موارد نمایش. آینه های هستراتژیک، لوکس و توهم یک فضای بزرگ را ارائه می دهند.

فروشگاههای خرده فروشی تجاری دارای یک نمایشگر خاص یا ویترین شیشه ای برای تنظیم جواهرات آنها هستند. این نوع موارد نمایش ممکن هست برای طلا، نقره و طلا و جواهر مورد هستفاده قرار گیرد. این موارد از چوب یا پلهستیکی با قفل ساخته انجام گرفته هست و همچنین می تواند برای نمایش در فضای باز در نظر گرفته شود تا جواهرات را به طور ایمن و پاکیزه نگه دارد.

نمایشگاه های بیرونی نیازمند مقالاتی هستند که در یک روز باتلاقی از بین نخواهند رفت و یا در رنگ آفتاب گرم خاموش و یا از بین می روند. سرپناه نیاز به محافظت از کالا خود را از باران و دیگر آب و هوای نامطبوع هست. مبلمان ثابت باید تقویت شود. از فلزات، پلهستیک و چوب هستفاده کنید تا ثبات و امنیت محصولات خود را ارائه دهید. ترتیب تولیدات خود را برای حذف سریع در آب و هوای نامطبوع.

ساخت قطعات با کیفیت با کیفیت، نمایش آنها معقول و ارتباط با مشتریان بالقوه، حاشیه سود شما را افزایش می دهد.