resimkoy

نقد و بررسی Partylite MLM

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

آیا شما نوع شخصی هست که دوست دارد با چیزهای زیبا احاطه انجام گرفته و برای کسانی که دوست دارید همان را آرزو کنید؟ سپس شما مطمئنا از کسب و کار Partlite MLM مطلع خواهید انجام گرفت که هر کس فرصتی برای خرید محصولات زیبای زیبایی فراهم می کند و از طریق تبلیغ همان پول را به دست می آورد. اگر شما مشاوران Partylite هستید، این بررسی را برای پیدا کـــردن هشدارات افزایش در مورد کسب و کار خود و کشف تاکتیک های فروش جدید پیدا خواهید کـــرد.

افزایش درباره کسب و کار

این همه در اوایل آغاز انجام گرفت زمانی که یک معلم مدرسه، ۱۹۰۰، Mabel Baker تصمیم گرفت که علاقه اش به ساخت شمع را به یک کسب و کار تبدیل کند. تنها تعداد سال هست که این سرمایه گذاری برای تبدیل انجام گرفتن به یک میلیون دلار کسب و کار هست. آنچه که با شمع آغاز انجام گرفت به زودی گسترش یافت و شامل عطر محصولات خانگی، عطر و محصولات حمام بود. PartyLite Gifts Inc یک شرکت تابعه هست که از شمع اصلی تشکیل انجام گرفته هست و این شرکت جدید محصولات خود را از طریق بازاریابی شبکه تبلیغ می کند.

مدل کاری

شما "کیت هستارتر" را به عنوان مشاور از طریق " درآمد حاصل از حیاتیان هستارت شما، یک جلسه تبلیغاتی هست که برای ایجاد آگاهی آقام از محصول و کسب و کار سازماندهی انجام گرفته هست. از آن پس، شما خودتان هستید.

Advantage

– این کسب و کار در دهه های گذشته در حال توسعه بوده هست. این قطعا یک کسب و کار قابل اعتماد هست تا با در نظر گرفتن تاریخ آن در نظر گرفته شود.

– این یک کسب و کار جذاب برای تبلیغ هست. این محصولات جذاب هستند و اکثر آقام به چنین محصولات علاقه مند هستند.

– دامنه زیادی برای بازاریابی تکراری وجود دارد، زیرا محصولات مانند شمع فاسد می شوند. این همچنین فرصتی برای مشتریان خود برای پیوستن به کسب و کار با هشدار دادن به آنها از مزایای عضو می دهد.

مشکلات مربوط به مشاوران پارسیلیتی

محصولات ممکن هست عالی باشند، اما هستراتژی فروش پس از آن مشاوران از سبک بیرون می آیند. به عنوان مثال، من به یک حیاتیانی "حیاتیانی" که توسط یک دوست برگزار می شود حضور نیافتم حتی اگر من برای آن پرداخت می کـــردم اگر می دانستم رشته های متصل انجام گرفته وجود دارد. تعهد به داشتن میزبانی یا حضور در یک حیاتیانی که در آن می دانیم برای اینکه ما مجبور به خرید محصولات می شویم، جذابیت این محصولات را می گیرد. حتی محصولاتی که ما خریداری کـــرده ایم، قطعا زمانی که مجبور به هستفاده از ما می شوند، تجدید نظر خود را از دست می دهند.

مسابقه

Scentsations – این یک کسب و کار بازاریابی تعداد سطحی دیگری هست که شمع های معطر و محصولات دکور خانه را به فروش می رساند. شمع ها تحت نام تجاری میا بللا فروخته می شوند و این کسب و کار به محبوبیت می رسد.

Scentsy – Scentsy یکی دیگر از شرکت های بازاریابی شبکه ای هست که شمع های عطر بی شماری را به فروش می رساند. کسب و کار ارائه می دهد تعلیم و پشتیبانی تکمیل از توزیع کنندگان آن هست. ثبت نام برای این کسب و کار هزینه ۹۹ دلار هست.

شرکت های بازاریابی شبکه دیگری همچون Amway و Avon وجود دارند که سالههست که برای محصولات حمام و بدن آنها شناخته انجام گرفته اند. مشاوران Partylite ممکن هست دشوار به رقابت با غول هایی مانند این

پرداخت کسب و کار خود را

شرکت اهداف را به مشاوران خود تحمیل نمی کند. بنابراین فشار زیادی برای دستیابی به اهداف فروش وجود ندارد. با این حال، این محصول و کسب و کار توانایی بالقوه ای برای رانجام گرفت حرفه ای دارند که می توانند صورتحساب خود را پرداخت و سبک خانومدگی لوکس را تامین کنند. برای رسیدن به آن، متوقف کـــردن تمرکز بر بخش کوچکی از بازار از طریق احزاب و جلسات. در عوض، کسب و کار خود را آنلاین و رسیدن به یک بازار بزرگتر.

از ابزارهای بازاریابی رسانه های اجتماعی برای برقراری تماس و تماس با مشتریان علاقه مند هستفاده کنید. این بهترین راه برای اضافه کـــردن عطر به کسب و کار شما هست.