resimkoy

نصب و استفاده از تایمر با DISH ساده است

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تایمر ظرف دستور العمل خود را گفتن گیرنده برنامه های شما می خواهید برای مشاهده در آینده است. برای بسیاری ERD (خارجی ضبط دستگاه) یا VCR، شما انتخاب کنید یک برنامه خاص بر روی یک کانال خاص، و گیرنده بگویید که چگونه اغلب شما می خواهید برای ضبط آن برنامه است. مطمئن باشید که برای راه اندازی گیرنده برای کنترل VCR خود را.

چهار نوع وجود دارد

  ثبت

 • VCR یک رویداد در یک نوار قبلا قرار داده شده برای بعد از دیدن. مطمئن شوید که شما VCR وصل بوده و روشن باشد. همچنین، مطمئن باشید به راه اندازی گیرنده به VCR را به شروع / توقف ضبط.
 • تنظیم خودکار به طور خودکار کانال برای مشاهده زنده از این رویداد تغییر می دهد.
 • یادآوری ایجاد یک یادآوری بر روی صفحه نمایش زمانی که رویداد در مورد هوا.
 • EXT به طور خودکار کانال برای مشاهده زنده از این رویداد را تغییر می فرستد و دستورات را به یک دستگاه خارجی سازگار، مانند ظرف پاکت پی سی، که به گیرنده خود را RCA نوع یا خروجی S-Video و متصل است. این گزینه در دسترس نیست مگر اینکه این ویژگی را فعال کنید. این اجازه می دهد تا شما را به ضبط به دستگاه خارجی، به جای ضبط به هارد دیسک گیرنده.

فرکانس

تصمیم گیری چگونه اغلب شما می خواهید به تماشای یک برنامه کمک خواهد کرد که شما را به بهترین انتخاب:

 • هنگامی که یک برنامه ثبت یک بار (مناسب برای فیلم، رویدادهای ورزشی و یا دیگر برنامه یک بار.)
 • هفتگی ثبت یک برنامه یک بار در هفته، در آن زمان، در آن کانال.
 • روزانه ثبت یک برنامه یک بار در روز، در آن زمان، در آن کانال
 • دوشنبه تا جمعه یک برنامه ثبت یک بار در روز، از دوشنبه تا جمعه، در زمان انتخاب شده، در آن کانال.

هنگامی که یک تایمر شروع می شود

برای دو دقیقه قبل از آن شروع می شود ضبط، گیرنده ممکن است یک شمارش معکوس دیجیتال (یادآوری تایمر) بر روی صفحه تلویزیون نمایش . این شمارش معکوس به نظر می رسد زمانی که برنامه آغاز می شود. در حالی که شمارش معکوس نمایش داده می شود، شما می توانید یکی از گزینه های زیر را انجام دهید:

 • CANCEL را فشار دهید برای روشن شدن نماد از صفحه تلویزیون. این تایمر از شروع متوقف نمی
 • اطلاعات و یا انتخاب را فشار دهید برای دیدن اطلاعات بیشتر. اگر شما این کار، شما باید گزینه های زیر:
 • ادامه با تایمر
 • OK را انتخاب کنید.

 • انتخاب کنید توقف تایمر برای متوقف کردن تایمر.

توجه: با فشار دادن INFO در یادآوری تایمر تنها کار می کند یک زمان. پس از آن با فشار دادن نتایج INFO در اطلاعات برنامه فعلی نمایش داده میشود.

ملاحظات خاص

 • برای برنامه های قفل شده شما باید رمز عبور گیرنده قبل از اینکه شما می توانید یک تایمر خودکار ایجاد وارد کنید. شما می توانید یک تایمر دستی برای یک برنامه قفل شده بدون تایمر خودکار ایجاد کنید. شما می توانید یک تایمر دستی برای یک برنامه قفل شده بدون وارد کردن رمز عبور ایجاد کنید. با این حال، اگر شما این زمانی که تایمر عمل را انجام دهید، گیرنده ممکن است فقط یک منوی خطا یا ورود رمز عبور نمایش داده شود.
 • برای پرداخت پستها در طول نمایش برنامه شما باید یک پرداخت پستها در طول نمایش برنامه را سفارش زمانی که شما یک تایمر ایجاد برای آن است.
 • برای برنامه را الک اگر شما یک تایمر برای یک برنامه ای است که در منطقه خود را سیاه، زمانی که تایمر عمل گیرنده ممکن است تنها نمایش یک خطا.

دلیل تایمر حذف می شوند

اگر یک تایمر قلم است، به این دلیل است که در فهرست تایمر بیان شده است.

 • اولویت این تایمر یک اولویت پایین تر از رویدادهای دیگر که در زمان ثبت بود.
 • کاربر یک کاربر تصمیم به جست و خیز که تایمر.
 • تکرار رویداد است در حال حاضر وجود یکی دیگر از تایمر مجموعه ای برای ضبط آن برنامه است.
 • رویدادها در DVR برنامه در حال حاضر ثبت شد و می توان در لیست برنامه روزانه دیده می شود وجود دارد.
 • نه یک قسمت جدید مورد استفاده برای جدید تایمر قسمت. در حال حاضر، یک قسمت جدید یکی است که سال جاری ذکر شده اطلاعات راهنمای برنامه است.
 • رویداد نادرست برای هفتگی، روزانه، و از دوشنبه تا جمعه تایمر. اگر این راهنما یک رویداد مختلف ذکر شده تایمر نادیده گرفته میشوند. به عنوان مثال، تایمر بر روی یک شنبه برای روزانه در نظر گرفته شد، اما این برنامه پخش تنها از دوشنبه تا جمعه، به طوری که تایمر خواهد شد و در تعطیلات آخر هفته حذف می شوند.

با استفاده از فهرست تایمر

با استفاده از لیست تایمر به:

 • مشاهده لیست کلی از تایمر.
 • ایجاد یک تایمر دستی
 • ویرایش یک تایمر است.

راه اندازی یک تایمر خودکار

 • شما می توانید یک تایمر خودکار برای یک رویداد در آینده بسازد. دستورالعمل های زیر ساده ترین راه برای راه اندازی یک تایمر خودکار را توضیح دهد.
 • یافتن برنامه های آینده شما می خواهید برای ضبط با استفاده از راهنمای برنامه و یا مرور بنر. این برنامه می تواند یک ماهواره یا بیش از حد هوا برنامه.
 • این رویداد آینده را انتخاب کنید. نمایش صفحه نمایش تایمر درست
 • انتخاب کنید فرکانس تایمر
 • یک نوع تایمر را انتخاب کنید.
 • انتخاب کنید درست تایمر به پایان برساند ساخت تایمر جدید.

راه اندازی تایمر دستی

 • منو را فشار دهید و تایمر را انتخاب کنید.
 • انتخاب کنید درست تایمر.
 • را انتخاب کنید تایمر فرکانس
 • انتخاب نوع تایمر
 • انتخاب کانال (O ماهواره مریخ نورد از هوا)، با استفاده از فلش کنترل از راه دور یا صفحه شماره برای پیدا کردن کانال.
 • انتخاب ویرایش زمان
 • تنظیم زمان و پایان زمان شروع، مطمئن بودن را مشخص AM یا PM
 • تنظیم تاریخ
 • را انتخاب کنید درست تایمر
 • انتخاب کنید انجام داده است

حذف تایمر

 • MENU را فشار دهید و تایمر را انتخاب کنید سپس
 • را انتخاب کنید که تایمر به حذف
 • را انتخاب کنید. تایمر حذف می شوند

با هم تداخل دارند

اگر شما سعی می کنید برای ایجاد تایمر رویداد در برنامه با هم تداخل دارند، گیرنده نمایش یک صفحه نمایش با تاریخ و زمان هر دو برنامه. گیرنده نیز نمایش این صفحه اگر یک زمان برنامه تغییر کرده است و باعث یک تایمر به همپوشانی است. شما باید حذف و یا ویرایش یکی از تایمر.

فعال ضبط لینک مرتبط

گیرنده شما دارای یک ویژگی تایمر به نام ضبط لینک. این ویژگی داده ها (صوتی، تصویری و سایر دستورات) به یک دستگاه خارجی که شما می توانید به RCA نوع یا S-Video خروجی گیرنده اتصال، اجازه می دهد برنامه در یک دستگاه خارجی ذخیره می شود می فرستد.

نکات

 • این بسیار مهم است به ترک گیرنده را قادر به دریافت به روز رسانی. با انجام این کار، گیرنده می تواند آخرین نرم افزار و اطلاعات راهنمای برنامه است. اطمینان حاصل کنید که قابلیت به روز رسانی را فعال کنید.
 • اگر VCR به دستورات گیرنده پاسخ نمی دهند،
 • مراجعه کنید اگر شما به طور تصادفی به سمت چپ فیلم محافظ بر روی پانل جلو گیرنده.