resimkoy

 نزدیک مورد آزمون قرار رهبر & # 39؛ باورهای

۲۶ فروردین ۱۳۹۶

اگر هسته اولیه خود را از باورها و اساسا از یک فرد در یک موقعیت یک رهبری متفاوت است، شما احتمالا نمی خواهید او را به عنوان رهبر خود را! کجا را که در این مسائل نزدیک ترین و عزیزترین به شما ایستاده، و اگر او متفاوت، می تواند او را مورد آگاه، برای همین دلیل او معتقد عنوان او می کند؟ این به این معنا نیست که شما باید با همه چیز موافق است، و نه شما، اما اگر تفاوت اساسی قابل توجه است، که به طور چشمگیری مختلف وجود دارد، که آنها به شما مربوط، شما باید پس از آن، آماده، مایل قادر به دقت مرور کنید، بررسی و در نظر باشد، رهبر & # 39؛ هسته مجموعه ای از اعتقادات .

۱٫ مزایای؛ بهترین. باور: آیا مزایای قابل توجهی، که ممکن است در معرض خطر باشند وجود دارد، اگر مفهوم خاصی نزدیک است ، به شیوه ای متفاوت با توجه؟ چرا فکر می کنید که راه خود را از بهترین روش این است، و آنچه به شما رهبر & # 39 باور؛ ها راه است، حداقل، عنوان خوب است؟ آیا فردی و # ۳۹؛ باورها و سیاست را حس به شما، و استدلال خود را، و / یا بحث باور و / یا زنده؟

۲٫ همدلانه؛ مثال: آیا باور خود را بر اساس یک درک شخصی، و یا آن را بیشتر بیشتر – گسترش یافته است؟ برداشت، نگرانی ها، اعتراض، چالش ها، نیازها و اولویت های تشکیل دهنده چیست؟ کسی که بر عهده خواهیم، ​​رفتن به راه چه نوع مثال است؟ آیا آن را الهام بخش و انگیزه، و یا تبدیل – خاموش، و غیره؟

۳٫ گوش دادن؛ بدانید: آیا او گوش دادن به بیش از او صحبت می کند، یا او را قطع، و اجازه ندهید دیگران به طور کامل توضیح نقطه نظراتشان؟ هنگامی که او گوش می کند، او صرفا می شنویم، اما چشم پوشی / فراموش کرده ام، و یا آن را الهام بخش او برای یادگیری، و ایجاد راه حل های عملی، برای رسیدگی به نیازهای، چالش ها و نگرانی؟

۴٫ صداقت؛ نبوغ؛ علاقه مندی ها؛ مفاهیم: آیا او، حفظ تمامیت مطلق، و یا با مهربانی می گویند و انجام می دهم، هر چه مصلحت بیشتر و / یا محبوب؟ آیا می توانید فرد را درک کنند و تصور گزینه های دیگری نیز، و استفاده از ابتکار و خلاقیت خود، به ایجاد راه حل؟ آیا علاقه خود را همسو با ماموریت از گروه؟ چه چیزی شما را باور مفاهیم درونی خود را، ممکن است؟

۵٫ بررسی؛ استخراج؛ تعالی: آیا رهبر بالقوه را به زمان و تلاش، بررسی امکانات و گزینه های. آیا او به دنبال استخراج مشارکت ذینفعان خود را؟ آیا او به دنبال تعالی، و یا صرفا قبول هر ساده است؟

۶٫ وفادار؛ نمایشگاه بالا – جلو: آیا فکر می کنید که فردی وفادار به رسالت و میراث از سازمان خواهد بود؟ چگونه عادلانه خواهد او را به دیگران می شود؟ آیا او از یک طرح و یک راه حل صحبت می کنند، اما او به طور مداوم پراکنده با جزئیات، و تا کمی فراهم می کند – جلو درباره؟

۷٫ نقاط قوت؛ سیستم پایدار: آیا نقاط قوت خود را سنگین تر بودن نقاط ضعف خود را؟ آیا فکر می کنید این شخص، ایجاد، توسعه و پیاده سازی یک کیفیت، سیستم پایدار؟

& # 39؛ سخت را برای حمایت از کسی، اگر شما با باورهای خود را قبول ندارند از نزدیک بررسی این جزئیات، قبل از شما هیچ رهبر را حمایت کنید!