resimkoy

نرم افزار و باهم استفاده از کابل محافظ شبکه

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

هر گونه محصولات که با برق کار، همچنین انرژی الکترومغناطیسی در قالب انتشار فرکانس رادیویی، یا فرکانس RF منتشر می کنند. این سیگنال طور کلی در محدوده رادیو AM / FM می گیرند، و می تواند با هر آشکارساز سیگنال RF اندازه گیری شد. مشکل این است که این فرکانس مزاحم و دیگر تجهیزات در منطقه، باعث تداخل. در شرایط نظارت تصویری، آن می تواند از دست دادن کیفیت تصویر در دوربین ها و یا مانیتور شما. دستگاههای نزدیک دیگر همچنین می توانید و عملی گردد.

به منظور برای این دستگاه ها را به عمل در یک محیط، آنها را مجبور به الکترومغناطیسی سازگار (EMC)، به طوری که آنها مزاحم نشوید را مختل و یا تجهیزات نزدیکی هست. به منظور EMC به کار، شما باید دو مورد، انتشار سیگنال های RF، و مصونیت از سیگنال های RF است. ایمنی توانایی هر محصول الکترونیکی را تحمل معرفی انرژی الکتریکی از محصولات الکترونیکی در نزدیکی است. شما باید در هر دو تولید گازهای گلخانه ای و ایمنی هنگام راه اندازی یک شبکه نظارت تصویری است.

بزرگترین دلیل تولید گازهای گلخانه ای در یک استقرار دوربین شبکه خواهد بود با استفاده از ونشلدد پیچ ​​خورده زوج یا UTP کابل برای اتصال به دوربین در نزدیکی انتشار RF، به جای استفاده از محافظت جفت پیچ خورده (STP) کابل. تفاوت بین این دو این است که نسخه STP محصول کلاس B FCC طراحی شده برای استفاده در منزل، که RF مورد نیاز انتشار بالاتر است. UTP محصول امتیاز کلاس A FCC با مورد نیاز انتشار کمتر، به این معنی نرخ انتشار بالاتر است که به دخالت شود.

موضوع اصلی این است که شما برای اجرای UTP در یک محیط است که دستگاه های الکتریکی دیگر مانند روشنایی، موتور، و یا دیگر دستگاه های الکترونیکی که بیرون دادن سیگنال های RF. به عنوان مثال، در حال اجرا یک UTP در کنار و یا در داخل یک کانال با ۱۲ یا ۲۴ ولت خط الکتریکی به قدرت یک نور است. در این مورد، شما می خواهید به استفاده از کابل STP، که کمک خواهد کرد که برای جلوگیری از تولید گازهای گلخانه ای از خط های الکتریکی.

با این حال، زمانی که شما فقط در حال اجرا یک کابل به یک دوربین و هیچ چیز در نزدیکی آن است، وجود دارد دلیلی وجود ندارد که شما می توانید کابل UTP استفاده نکنید، زیرا هیچ چیز در این نزدیکی هست رهبری سیگنال های الکترومغناطیسی وجود دارد. اجازه دهید در نرم افزار و منفی از کابل STP است.

این نرم افزار را از محافظت جفت پیچ خورده کابل است که انتشار آن بلوک RF بنابراین شما باید مشکلات تداخل کمتر، و در نتیجه کیفیت بهتر ویدئو.

باهم هستند آن را گران تر و کمتر انعطاف پذیر، به طوری که تاسیسات ممکن است سخت تر می شود و بیشتر هزینه خواهد شد.

از آنجا که شما واقعا لازم نیست به اجرا STP به هر دوربین شبکه، باید آن را یک مشکل بزرگ نیست یا هزینه. مگر در مواردی که شما می بینید که شما خاص اجرا می شود کابل دوربین است که می تواند موضوع را با دیگر دستگاه های الکترونیکی در این نزدیکی هست، در بیشتر قسمت ها، شما لازم نیست که برای اجرای STP به هر دوربین. در عوض، شما می توانید کابل های UTP برای بقیه سیستم نظارت خود را نصب کنید، و صرفه جویی در STP برای کسانی که از مناطق دیگر.

مطمئن باشید که شما در حال حفاظت از سیگنال های ویدئویی خود را در مناطقی که تولید گازهای گلخانه ای RF بالا برای دستیابی به حیاتی است استقرار دوربین شبکه موفق است، بنابراین هر دوربین دیده می شود، و نتایج را برای استفاده در آینده ثبت شده است.