resimkoy

نخست‌وزیر عراق پایان جنگ با داعش را اعلام کـــرد

۱۹ آذر ۱۳۹۶

نخست‌وزیر عراق پایان جنگ با داعش را اعلام کـــرد
به نقل resimkoy به گرازش از رویدادگزاری فرانسه، حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق پایان جنگ علیه گروه داعش در عراق را اعلام کـــرد.

پیشتر وزیر خارجه سابق لبنان نیز پیروزی علیه گروه تروریستی داعش را به منزله نقش بر آب انجام گرفتن نقشه تجزیه عراق و سوریه دانست.