resimkoy

نحوه استفاده از لیزینگ KPI در مدیریت شرکت شما

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

هنگامی که یکی از لیزینگ صحبت می کند، این اشاره به انتقال میدان رو در اختیار معمولا با یک قرارداد برای حمایت از آن. این به طور کلی شامل یک دارایی یا حتی یک سرویس است که از فردی به فردی دیگر منتقل. گیرنده به عنوان مستاجر نامیده می شوند در حالی که مالک قبلی است که به نام موجر. در همین حال، گروه های سازمانی است که انجام وظیفه برای یک پایه قابل عرضه در بازار به عنوان شرکت های لیزینگ شناخته شده است. اگر شما در این نوع از صنعت است، شما به احتمال زیاد استفاده از یک KPI لیزینگ.

بیشتر مردم فکر می کنم که کار مربوط در اینجا بسیار ساده اما در واقعیت، اجاره، مدیریت شرکت از نظر عملکردهای است کسب و کار بسیار دشوار است. فعالیت های متعدد است که لزوم باید تا با بیش از چند متغیر مایع وجود دارد. بسیاری از اوقات، یک شرکت اجاره آشکارا با مشتریان خود کار خواهد کرد به طوری که آنها می تواند مشتریان خود گزینه هایی که در اجاره دارایی درگیر است. در این میان، برخی از شرکت هایی که با فروشندگان برخورد به طوری که آنها می تواند مشتریان را که مناسب برای آنها پیدا وجود دارد. رسیدگی به درون این مفهوم خاص به شدت از طریق استانداردها و اصول صادر شده توسط مقامات اداره می شود. به عنوان یک نتیجه، معاملات که توسط این شرکت به دنبال بسیار بسیار پیچیده است.

از آنجا که این، آن است که تا حد زیادی توصیه می شود که شما را به استفاده از اجاره دادن شاخص های عملکرد کلیدی که مناسب با معاملات خود را است. انواع مختلفی از معاملات که در یک شبکه در هم پیچیده قرارداد نتیجه وجود دارد. به آن را ساده، برای مثال، اگر شما یک دوره اجاره ثابت روبرو می شوند، زمان اجاره نامه پس از آن به طول از پیش تعریف شده یا زمانی که یک مناسبت دقیق اتفاق می افتد به پایان خواهد رسید. نوع دیگری از اجاره نامه های دوره ای است که آن را هفتگی یا ماهانه تمدید و یا آن را در انتخاب هر کدام از حزب به پایان خواهد رسید. نیاز به قرار داده تا با آموزه های قانونی برای همه ملک و خصوصی که معاملات ارتباط در. البته، این اجاره نامه به زمین در یک سیستم از قوانین و مقررات باعث وجود دارد.

کارت های امتیازدهی متوازن جزئیات در و مناسب لیزینگ KPI بر روی آنها. این باعث می شود این شرکت کسب پتانسیل برای ارائه خدمات مناسب برای مشتریان خود. دیدگاه که می توان با آغاز شرایط اجاره و پرداخت، عملیات داخلی، مشتریان و جنبه های مالی می باشد. این مسائل مهم که مورد نیاز در هنگام انتخاب KPI ها برای شرکت شما در نظر گرفته شود. برای مثال، در جنبه مالی، KPI خود را باید فرصت و همچنین پوشش بازدید کنندگان نسبت حقوق صاحبان سهام، بدهی ها، نرخ نفوذ در بازار و حجم لیزینگ. مثال دیگر دیدگاه مشتری آن شما را مجبور به ارزیابی پایه مشتری سازمان است. هدف شما در اینجا برای تعیین درصد از شکایت و حتی موارد جعلی است. در پایان، شما قادر خواهید بود به منظور بررسی اینکه آیا یک کاهش یا افزایش در تعداد این وجود خواهد داشت. با کمک یک KPI لیزینگ خوب، شما می توانید تغییرات ضروری و مورد نیاز در شرکت خود را پیگیری.