resimkoy

 می تواند GMO غذاهای احتمالا خانومدگی ما انجام گرفت؟

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

"اجازه دهید غذا دارو و دارو تو غذا تو" ~ بقراط

ما & # 39؛ خواهید کشف منفی Pro و از GMO غذاهایی که به صورت ژنتیکی با معرفی سازمان DNA از گونه های دیگر تغییر یافتههست. هستند زیادی از نظرات از دکترا، محیط زیست، و کشاورزان در حال حاضر تا در آغوش و تولید مانند مونسانتو و اتحاد نزدیک خود را با دولت و سازمان غذا و داروی که به ما می گویند که غذاهای GMO تا امن وجود دارد، هیچ دلیلی برای وجود دارد حتی فاش غذاهای GMO بر روی بسته بندی از غذاهایی که می خرید و مصرف به صورت روزانه.

تخمین زده میشود که ۶۰٪ تا ۷۰٪ از غذاهای فراوری انجام گرفته را در قفسه های مواد غذایی ایالات متحده ابداًح انجام گرفته ژنتیکی مواد تشکیل دهنده. غذاهای GMO رایج ترین سویا، ذرت، پنبه و روغن کلزا که زیادی از غذاهای بسته بندی انجام گرفته حاوی ذرت و / یا شربت ذرت با فروکتوز بالا، پیدا انجام گرفته هست تقریبا در پایان غلات صبحانه، ترین تنقلات، و حتی نوشابه ها می نوشند ما شامل. این همچنین شامل غذاهای از دانه های سویا GMO که شامل برخی از غذاهایی به کودک و زیادی از مواد غذایی ساخته انجام گرفته از پنبه دانه و روغن کانولا به احتمال زیاد به مواد ابداًح انجام گرفته ژنتیکی.

امریکا تنها کشور نیازی نیست GMO غذاهای شوی هست

سوال واقعی این هست دلیل امریکا تنها کشور در جهان هست که برچسب زدن نیاز ندارد غذاهای GMO یا بهتر، به همین دلیل آن را حتی لازم برای شرکت صنایع شیمیایی مونسانتو هست که تغییر ژنتیکی غذاهایی که خون خانومدگی خیلی از وجود ما، و از همه حیاتیتر خواهد آنها پس از آن امن به مصرف می شود؟

این روش مهندسی در GMO غذاهای مهندسی ژنتیک

مهندسی ژنتیک با برخی فکر شروع می شود به یک ژن دست و پا کـــردن آب سرد و قرار دادن آن را به یک محصول گوجه فرنگی به طوری که محصول می تواند مقاومت در برابر دماهای سردتر. اگر این برای تلفن های موبایل مانند فرانکشتاین آن هست، اما حتی بدتر چون فرانکشتاین همه یک گونه بود، اما آنچه که هک، اگر آن کار می کند، چه چیزی می تواند مشکل باانجام گرفت؟

گام بعدی این هست حتی ترسناکتر به دلیل تنها راه برای دریافت ژن دست و پا کـــردن به ژن گوجه فرنگی چیزی هست؟ چه نیکو هست در حمله به سلول هست؟ باکتری ها و ویروس هستادان در آن هستند. آن را در زمان مونسانتو ۱۲ سال هست، اما آنها در نهایت یک باکتری خاک که به طور طبیعی به مونسانتو & # 39 مقاوم بود؛ ها خلاصه آفت کش ها، سم شیمیایی هست که یک تغییر جزئی از WW خود تخم ریزی گاز اعصاب کشنده و ویتنام & # 39؛ عامل نارنجی.

هنگامی که آنها ترکیب DNA های باکتریایی، این DNA باکتریایی ترکیب قادر به نفوذ به دیواره سلولی هست. دو گزینه دیگر از قرار دادن این DNA نو ترکیب در این کارخانه & # 39؛ ژن با هستفاده از شوک الکتریکی به کرک باز کـــردن دیواره های سلولی با حفره های کوچک را از طریق و پس از آن وجود & # 39 عبور بازدید کنندگان تفنگ ژن که انفجار از DNA نو ترکیب را به سلول ها در ذرات طلا.

محصول فرانکشتاین GMO مواد غذایی

این ایجاد محصول فرانکشتاین با سلول های خود کاشته با DNA نو ترکیب ما را به جزیی هست که تا وحشتناک که تصویب آن توسط دولت واشنگتن دی سی می تواند چیزی زیاد از غیر مسئولانه خود خدمت.

بیت، آن می شود حتی افزایش را قادر می سازد دلیل که به منظور فعال کـــردن DNA نو ترکیب، یک پروموتور ژن جداگانه نیز کاشته به مانند یک سوئیچ برای ژن دنبال هستفاده کنید. این ژن که به طور معمول یک ویروس گل کلم موزاییک ممکن هست متداوم خود را به فقط مؤثر بر ژن ترکیب در نظر گرفته انجام گرفته محدود می کند. از آنجا که از ویروس موزاییک & # 39؛ تاثیر پروموتر قوی، می تواند وجود داشته هست ژن های ناخوهسته را با عواقب فاجعه ناخوهسته روشن، مانند سلول های سرطانی و یا سایر تهدید کننده خانومدگی رانجام گرفت ظاهرا بد شکل یا بیماری.

GMO ایمنی مواد غذایی متکی بر صبر کنید و ببینید رویکـــرد

هست احتمال واقعی وجود دارد که مقدمه ای از ویروس خارجی & # 39؛ و باکتری DNA در گیاهان و حیوانات می تواند در برابر ما به نوبه خود دلیل که این تکنولوژی غذاهای GMO هست در چنین اندازه نانومقیاس هست که زیادی از روابط فن آوری در یک انتظار و رویکـــرد را مشاهده کنید. مطلقا هیچ کس هنوز می داند اثرات طیف طولانی از با هستفاده از باکتری ها و DNA ویروس را به ژنتیکی گیاهان مهندس به طوری که آنها می تواند خلاصه سم کشنده را تحمل کند. نیز وجود دارد یک صبر کنید و رویکـــرد به اثرات این سم حال سقوط به زمین از ورود به آب های زیرزمینی و محیط زیست به عنوان رواناب، به خصوص اکنون که کشاورزان متوجه می شوند که افزایش آنها هستفاده خلاصه، افزایش آنها مجبور به هستفاده از آن را در مقادیر روزافزون .

آیا GMO مواد غذایی تبدیل انجام گرفته و حتی وحشتناک تر

آیا شما به فکر چگونه می تواند هر چیزی شما & # 39؛ ام فقط به عنوان خوانده هر وحشتناک تر؟ & # 39؛ s به دلیل این فرانکشتاین دانه جزء اصلی غذاهای GMO محصول اختراع و متعلق به شرکت مونسانتو، لذا در هر فصل کاشت، کشاورزان باید این "حق ثبت اختراع" دانه از Monsanto خرید و گالن مگا ارزیابی آنها نیاز به اسپری محصولات مونسانتو به عنوان آنها رانجام گرفت. مونسانتو شرکت به انجام گرفتت صرفه جویی در دانه را ممنوع به عنوان کشاورزان همواره انجام داده و موزیک را و شکایت کشاورزان که به تلاش. در واقع، مونسانتو مجموعه بودجه سالانه ۱۰ میلیون $ و کارکنان ۷۵ کارآگاه مزرعه به طور تکمیل به بررسی و پیگرد قانونی کشاورزان اختصاص داده هست. در زیادی از موارد هر سال از اذیت و آزار علیه کشاورزان زیاد از هستفاده غیر مجاز ادعا از محصولات دانه GMO خود حتی اگر آنها در در باد از مزرعه دیگری منفجر وجود دارد.

این هست که زمان نخست دولت هست به ما دروغ

ما & # 39؛ از اواسط قرن گذشته که با اضافه کـــردن فلوراید به آب آشامیدنی ما نقل کرد انجام گرفته آب پوسیدگی دندان جلوگیری و آن را برای انسان مضر نیست. این ما گرفته هفتاد سال به علاوه به درک که ما & # 39؛ به دروغ انجام گرفته هست. در واقع وجود دارد، هیچ بهبودی در جلوگیری از پوسیدگی دندان و جمع آوری داده ها از اثرات مضر و مخرب آن بر انسان وجود دارد. فلوراید هست از لحاظ فنی یک GMO محصولات غذایی به دلیل آن چه ژنتیکی تغییر آب نوشیدنی ما نیست، اما آن یک فرآیند اضافه ساخت زیادی از ثروتمند هست. این کار هیچ چیزی از آنچه به آنها وعده داده انجام گرفته هست و از بین بردن خانومدگی زیادی از خانومدگی در مناطق آب حاوی فلوراید در مقایسه با آن مناطق و کشورهایی که به فلورید آب خود را رد کـــردهاند.

آیا شما با امروز & # 39 آشنا؛ کارشناسان سلب مسئولیت در فلوراید

پل Connett، دکترای بیوشیمی اظهار که مورخان آیند تا در مورد این دوره ارسال، آنها تنها خواهد انجام گرفت فلوراید به عنوان اشتباه بزرگ تنها در سیهست های عمومی که ما & # 39؛ تا به حال. به صورت حتم، ممکن هست به زودی توسط GMO مواد غذایی را تحت الشعاع قرار می شود.

دیوید کندی، DDS و آکادمی بین المللی مدیر جمهور بیماریهای دهان و سم شناسی نظر هست که در تاریخ این فلوراید آب سیاره، بزرگترین و تنها مورد هست تقلب علمی، ترویج انجام گرفته توسط دولت، با حمایت دلارهای مالیات دهندگان، غارتی توسط ADA و AMA، جالب چون در حال حاضر ما باید FDA ایده پذیرش غذاهای GMO.

چارلز گوردون حیض، MD، و مدیر جمهور از AMA در چشم انداز با هستفاده از آب به عنوان یک وسیله نقلیه برای مواد مخدر وحشت زده کـــرد. او احساس کـــرد که فلوراید، سمی و خورنده که اثرات جدی بر اساس دوربرد تولید و به هستفاده از آب این راه به سادگی اسفناک بود.

L. Alesen، MD و مدیر انجمن پزشکی کالیفرنیا طرفدار که هیچ پزشک در ذهن حق خود هرگز به بیمار خود دست یک بطری پر از برخی مواد مخدر خطرناک با دستورالعمل به همان اندازه و یا کمی از آن را به عنوان او خوهست. او به همین دلیل خدمات بهداشت عمومی بر پلن تبلیغات گسترده خود را درگیر تا مطمئن شویم که جوامع که دقیقا مربوط؟ دکتر Alesen شوید که منظور اجرای فلوراید بود به ارائه تامین آب خالص و آشامیدنی اما به آن آلوده با مواد مخدر خطرناک و سمی به منظور تجویز دارو جرم به مصرف کننده بدون کوچکترین توجه به سن و یا فیزیکی خود بود وضعیت.

آلبرت Schatz، دکترا، برنده جایزه نوبل برای کشف هسترپتومایسین نگرانی خود را که فلوراید بزرگترین تقلب که تا به حال بر آقام روا انجام گرفته هست و معتقد هست که آن را در افزایش آقام مرتکب انجام گرفته هست از هر گونه تقلب دیگر هست هست ابراز داشته هست. به صورت حتم فلوراید ممکن هست تبدیل به یک تقلب نرخ دوم به عنوان آقام می توانند آب حاوی فلوراید و خمیر دندان جایگزین، اما نه به آسودهی جایگزین تقریبا هر محصول غذایی GMO در قفسه هست.

دین برک، دکترا با موسسه ملی سرطان ما را با آماری که افزایش آقام در ۳۰ سال گذشته از سرطان با فلوراید از همه تلفات نظامیان در کل تاریخ ایالات متحده آمریکا درگذشت شوکه کـــرده هست. به عنوان شگفت انگیز این آمار هست، آن & # 39؛ هیچ چیز نسبت به این واقعیت هست که آنها هنوز هم آب فلوئوردار، یا این که که هر کس در امریکا هست بیمار انجام گرفتن و چاق و که ممکن هست فقط سهم غذاهای GMO هست.

دانشمند آژانس حفاظت از محیط زیست، دکتر رابرت کارتن در سال ۱۹۹۹ کشف کـــرد که فلوراید بزرگترین مورد از تقلب علمی در این قرن هست، اگر نه در پایان دوران. دکتر کارتن حال حاضر نیاز به جلو آمده با نظر خود را در غذاهای GMO.

مونسانتو & # 39؛ دفاع از ژنتیکی محصولات مهندسی ما غذایی

شرکت GMO مانند مونسانتو دارند ادعای GMO مواد غذایی که در این مکان معرفی انجام گرفته هست، اما این طور نیست به طرز مرموزی آمده در سراسر مانند کسانی که "ادعا" که آب حاوی فلوراید بود مضر نیست و پوسیدگی دندان که ما در حال حاضر می دانیم که تکمیلا فریبکارانه جلوگیری از؟ مونسانتو ادعا می کند که امروز & # 39؛ جمعیت جهان نزدیک هفت میلیارد نفر و رانجام گرفت، مواد غذایی کافی ممکن هست تبدیل به یک مشکل بنابراین غذاهای GMO خود را به دیدار با این تقاضا در تعدادی از راه های مورد نیاز هست:

در مقاومت به آفات، در حال رانجام گرفت غذاهای GMO مانند ذرت Bt می تواند کمک به از بین بردن هستفاده از آفت کش های شیمیایی مانند ارزیابی اما ذرت Bt هست که هنوز یک GMO غذایی با آفت کش ها در داخل آن هست. آنها با هستفاده از سم تولید انجام گرفته توسط باکتری Bacillus thuringiensis از باکتری که مانند یک آفت کش کار می کند. مونسانتو قرار دادن این ژن که کد برای سم به طور مستقیم به کد ژنتیکی ذرت آغاز انجام گرفته و باید همچنین شامل یک بخش از کد پروموتور ژن که ذرت را تشویق به تولید سم کند. آنها همچنین ژن نشانگر هست که می تواند مورد هستفاده برای ردیابی و شناسایی ذرت ابداًح انجام گرفته را وارد کنید.

برای تحمل به علف کش، مونسانتو یک سویه از سویا ابداًح انجام گرفته ژنتیکی به تحت تاثیر کالا علف کش خود ارزیابی، با تضعیف گیاهان و ترویج بیماری، علفکش شیمیایی شناخته انجام گرفته به عنوان خلاصه راه گشای زیادی از مشکلات در محیط با توجه به دکتر دان هوبر از دانشگاه پوردو. هستفاده از ارزیابی علفکش گزارش انجام گرفته هست به منظور توسعه ۴۰ بیماری در گیاهان و حتی این تعداد همچنان به رانجام گرفت به عنوان آقام به افزایش تشخیص ارتباط بین گلیفوسیت و بیماری هست.

برای تبدیل انجام گرفتن به مقاوم در برابر بیماری در برابر ویروس ها زیادی از، قارچ ها و باکتری که باعث بیماری های گیاهی، بنابراین آن را حس می کند که مونسانتو را امتحان کنید و ایجاد گیاهان هست که می تواند ژنتیکی مهندس به مقاومت در برابر این بیماری هست. اگر این واقعا امکان پذیر بود، سپس آنها می توانند فقط ژنتیکی مهندسی همه ما به طوری که ما زیاد از حد به پایان بیماری های ما مقاوم انجام گرفتند. چگونه می توان آنها را به ژنتیکی گیاهان مهندس انتظار می رود به مقاومت در برابر بیماری زمانی که مهندسی ژنتیک خود شناخته انجام گرفته هست را به شما معرفی بیماری؟

برای توسعه تحمل به سرما با هستفاده از یک ژن ضد یخ از ماهی های آب سرد هست که به گیاهان توتون و سیب زمینی معرفی انجام گرفته هست، اما این هنوز هم تا به موضوع پرداخته نانجام گرفته هست که ژن های ماهی را به معرفی ژن گیاه تراریخت با هستفاده از DNA نو ترکیب از ویروس ها و باکتری ها هست. هر عواقب ناخوهسته از فقط این علاوه بر عواقب ناخوهسته ممکن هست از پروموتر لازم اضافی می باانجام گرفت "پا زدن شروع" ژن هست که هیچ کس هنوز مطمئن شوید که چه چیز دیگری از این ژن می تواند پا زدن شروع به داخل مصرف کننده انسان از این مواد غذایی GMO هست.

ایجاد تحمل به خشکی و شوری تحمل گیاهان هست که می تواند به خشکی هست و مقدار زیاد نمک در خاک و آبهای زیرزمینی مقاومت در برابر یک دنبال بزرگ هست، اما، در این مکان نیز کشاورزان در حال حاضر انجام انجام گرفته هست این مراکز از طریق پرورش انتخابی بدون geneticization مهندسی آنها. حیاتیتر از همه، مونسانتو ادعا نیست که در این مکان آنها & # 39؛ حتی قادر به انجام این بخش ساخت که آسمان آبی آنها & # 39 بوده هست؛ مجدد نقاشی به آنها & # 39 ما فکر می کنم؛ مجدد در برخی از راه موفق هست.

برای افزایش تغذیه به دلیل سوء تغذیه شایع هست در همه جا آقام سالم و به ویژه در کشورهای فقیر که در درجه نخست در یک نوع محصول مانند برنج برای جزء اصلی از رژیم غذایی اصلی خود تکیه می کنند غذا خوردن نیست. مونسانتو می خواهد به ژنتیکی برنج مهندس به عنوان مثال برای حاوی ویتامین ها و مواد معدنی اضافی برای تولید یک نوع از یک کارخانه همه در یک هست که برای تلفن های موبایل مطلوب هست. اما باز هم، ترکیب مجدد ویروس ها و باکتری ها DNA و قرار دادن آنها را با پروموتر و نشانگر ژن تراریخته به گیاهان ما می خوریم به طوری که حتی اگر آنها می تواند این نتایج نادرست به دست آوردن، که آنها را بی خطر به هضم را به بدن انسان بدون عوارض جانبی نامطلوب ناخوهسته شود؟

و به نظر شما ما باید افزایش داروها داروها و واکسن هزینه برای تولید هستند اما هزینه و حتی افزایش به بازار که توسط تعداد بی شماری از تبلیغات دارویی در تلویزیون دیده ۲۴-۷ . مونسانتو در تلاش هست تا گوجه فرنگی و سیب زمینی به صورت یک دوز دیگر متناسب با همه، آیا شما آن را یا نه نیاز به سیستم تحویل در همان راه ما خودمان را مسموم با یک دوز فلوراید متناسب با همه در هر قطره از آب و خمیر دندان. همان دوز GMO کارخانه مواد غذایی را بر عفونت، کودکان نوپا، نوجوانان، بزرگسالان به طور یکسان و پدربزرگ و مادربزرگ مجبور که همه اتفاق می افتد به خوردن یک گوجه فرنگی یا ماکارونی برای شام، و چه شرکت های دارویی این را نمی خواهم؟

ما می تواند با هستفاده از گیاهان و درختان مهندسی به حذف یا خنثی آلاینده ها در خاک آلوده و یا آب های زیرزمینی شناخته انجام گرفته به عنوان گیاه پالایی شروع می شود. خاک و آلودگی آبهای زیرزمینی هست که قطعا یک مشکل در همه جا در جهان هست. درختان صنوبر از نظر ژنتیکی مهندسی انجام گرفته هست به کمک به پاک کـــردن آلودگی فلزات سنگین از خاک آلوده و در این مکان یک مکان هست اگر کار می کند، می شود تحسین از آنجا که ما به طور معمول درختان مصرف نکـــرده اند.

GMO غذاهای تاریخچه

نخستین تجاری پرورش ابداًح انجام گرفته ژنتیکی محصول غذاهای GMO در مورد در اوایل ۱۹۹۰s با آرم به نام FlavrSavr توسط Calgene هست، که یک شرکت کالیفرنیا آمد با مالکیت مونسانتو از سال ۱۹۹۶٫ تجزیه و تحلیل ژنتیکی گوجه فرنگی تغییر یافته به طوری که آن را در زمان دیگر به تجزیه به جز آن به نیکوی فروش نرفت آخرین آخرین طولانی در قفسه های سوپر مارکت آن را به عنوان غیر قابل قبولی شیرین و مطلوب بود.

زیادی از دولت & # 39 ما؛ بازدید کنندگان مشاوران علمی خود زیاد از اثرات منفی بهداشتی ممکن هست نگران انجام گرفت، اما این مانع و یا حتی از تصویب آرم GMO تاخیر دولت و تصمیم گرفت که غذاهای GMO در کل نمی نیاز به تایید از پیش بازار حتی اگر دکتر ارفاد Pusztai از موسسه تحقیقات Rowett در سال ۱۹۹۶ تحقیقات خود را منتشر نشان می دهد که سیب زمینی GMO ابداًح انجام گرفته با ژن حشره کش گیاهی snowdrop به موش در آزمایشات تغذیه سمی بود.

دیدگاه های شخصی در GMO مواد غذایی

از دیدگاه شخصی ما نمی شوکه انجام گرفته، وحشت زده و عصبانی که این هشدارات انجام گرفته هست به عمد از ما توسط کسانی سازمان های دولتی درک شارژ با حمایت از ما؟

در توجه داشته باشید مثبت آگاهی بیداری به خطرات ناشی از غذاهای GMO توسط تعداد رو به رانجام گرفت گسترده ای از مستند که در پایان شبکه های ویدیوئی رایگان و پرداخت می شود مانند Netflix برای مثال پیدا انجام گرفته هست شاهد هست. عرضه مواد غذایی ما و آنچه می خوریم امروز احتمالا شماره یک موضوع برای documentsaries، هر یک متفاوت بسته به که چقدر خطرناک مهندسی ژنتیک محصولات ما هستند. بخش عمده ای از آنها را در فقدان تکمیل هر نوع توجیه واقعی دیگر از برای شرکت مونسانتو به ثبت اختراع هستند و خود دانه مواد غذایی ما در نتیجه کشاورزان را مجبور به خرید از آنها در هر فصل کاشت که در حال حاضر هم به نیاز افزایش و افزایش از خلاصه شیمیایی سمی خود را به آنها را به رانجام گرفت می کنند.

GMO مواد غذایی لازم نیست که در ایالات متحده آمریکا برچسب به دلیل مونسانتو دشوار هست جعلی برای جلوگیری از برچسب زدن قوانین. این از زیادی از غذاهای فرآوری انجام گرفته در قفسه مواد غذایی و فریزر هم هستند و یا حاوی مواد GMO هست به خصوص هانجام گرفتار دهنده هست. و ما & # 39؛ پدر و مادر بد در این کشور به دلیل کشورهای زیادی مانند اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، کره، هسترالیا و نیوزیلند همه اجباری GMO مواد غذایی برچسب زدن به طوری که آنها نمی خواهند به ندانسته به فرخانومدان خود خدمت می کنند غذاهای GMO.

مونسانتو & # 39؛ GMO غذاهای چشم انداز

یک درب گردان بین مونسانتو و دولت نهادهای نظارتی و قضایی ما ساخت خود تصمیم گیری جعلی خود خدمت خود وجود دارد. در سال ۱۹۹۲، پس از آن دن کویل معاون مدیر جمهور اعلام کـــرد FDA و # ۳۹؛ مصرف کننده ضد سیهست های رهست به دانش که اظهار داشت که غذاهای GMO لازم نیست برچسب و نه ایمنی-تست انجام گرفته هست. عقیم سازی، سرطان، سقط جنین، آلرژی ها، تشنج و مرگ: این زیاد از اعتراض زیادی از دانشمندان برجسته مانند ارفاد Pusztai و ژیل اریک Seralini که تحقیقات هانجام گرفتار دهنده خود را آشکار آسیب انجام گرفتید به میمون ها و موش های آزمایشگاهی تغذیه غذاهای GMO از جمله عموم بود.

مونسانتو نیز روابط قوی به دولت جورج دبلیو بوش از جمله جان اشکرافت، دونالد رامسفلد، ان خانم آن ونمن، تامی تامپسون و عدالت کلارنس توماس که یک وکیل مونسانتو شرکت در ۱۹۷۰s توسط جورج به دیوان عالی کشور منصوب انجام گرفت بوش پدر در سال ۱۹۹۰ که در آن او می نویسد نظر اکثریت در ۲۰۰۱ تصمیم دادگاه عالی که راه را برای مونسانتو به ثبت اختراع و دانه خود

در یک مثال دیگر، مونسانتو لابی مایکل R. تیلور مونسانتو چپ به برای یک کار هموار کـــرد هورمون رانجام گرفت مصنوعی بازدید کنندگان در ۱۹۸۰s. شرکت حقوقی به دست آوردن تایید FDA مونسانتو & # 39 او سپس معاون کمیسر از FDA 1991-1994 که rBGH تایید اعطا انجام گرفت انجام گرفت. او مشاور ارانجام گرفت به غذا و داروی آمریکا (FDA) کمیسر در ایمنی مواد غذایی در سال ۲۰۰۹ توسط باراک اوباما مدیر جمهور منصوب انجام گرفت.

دکتر مایکل A. فریدمن معاون کمیسر از FDA بود قبل از او به عنوان معاون رئيس جمهور ارانجام گرفت مونسانتو هستخدام انجام گرفت. لیندا J. فیشر یک مدیر دستیار در آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا (EPA) قبل از تبدیل انجام گرفتن به یک معاون رئيس جمهور مونسانتو ۱۹۹۵-۲۰۰۰ بود. فیشر سپس معاون مدیر سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۲۰۰۱٫

انجام گرفت

غیر مستقیم زیادی از این روابط در هم پیچیده ممکن هست وزیر دفاع دونالد رامسفلد سابق در هر دو مدیر جمهور فورد و جورج بوش مدیر جمهور. او مدیر و مدیر اجرایی از GD سرل & Co. یک شرکت داروسازی هست که در مونسانتو در سال ۱۹۸۵ خریداری انجام گرفته مانند برخی از طرح های فرومایه به تولید سود برای نخستین بار توسط بیمار ما را با GMO مواد غذایی و سپس به دلیل بیم و سود دارویی در پشت بود.

در ژوئیه سال ۲۰۰۸، مونسانتو اعلام کـــرد قصد دارد خود را برای افزایش قیمت به طور متوسط ​​از انواع آنها GMO ذرت ۹۵-۱۰۰ $ در هر کیسه، متناوب ۳۵٪، به بالا ۳۰۰ $ در هر کیسه حتی اگر یک بررسی ۱۹۹۹ از ارزیابی آماده محصولات سویا یافت که در مقایسه با رقم بالای متعارف، آنها در واقع عملکـــرد ۶٫۷ درصد کاهش بود.

جناب آقا فرد هستوکس سازمان یک بازار رقابتی (OCM) توصیف مفاهیم برای امروز & # 39؛ کشاورزان که چگونه این پوچ $ ۱۰۰ افزایش قیمت در یک کشاورز که مزرعه ۱۰۰۰ جریب برای مثال، برای یک افزایش هزینه ناخالص از زیاد از ۴۰۰۰۰ $. و با این حال، هست که عملکـــرد واقعی احتمالا پایین تر، تا وجود دارد، که در آن هر پایه و اساس علمی برای توجیه این افزایش قیمت نگه داشتن واقعی برای سایر محصولات GM و همچنین هست؟ تنها در ۲ سال از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میانگین قیمت دانه سویا، بزرگترین محصول GMO مواد غذایی در این کشور به زیاد از ۵۰٪ تا ۴۹٫۲۳ $ در هر جریب کاشته افزایش یافته هست، از ۳۲٫۳۰ $.

فقط در مورد هر غذایی که می خرید حاوی روغن هست یا رفتن به مونسانتو GMO سویا، کلزا مونسانتو GMO، و یا مونسانتو GMO روغن پنبه دانه. که بطری ممکن هست "روغن گیاهی خالص" خواندن اما معمولا ۱۰۰٪ سویا GMO. حتی "روغن زیتون" لیست سس مایونز سویا GMO به عنوان عنصر دوم پس از آب هست. ما در حال حاضر می دانیم که روغن شاهدانه برای مثال، می تواند یک گیاه سبزتر مراتب امن تر را به این مواد غذایی از منطقهت هست که در واقع به حتمیت شناخته انجام گرفته به ارتقاء سطح سلامت به تضعیف آن مخالف هست.

پروتئین GMO سویا یک ماده بدون برچسب در انواع زیادی از مواد غذایی هست که شما ندانسته ممکن هست امن باور مانند سس سالاد، سوپ، گوشت تقلید، پودر نوشیدنی، خامه غیر لبنی، دسر یخ زده، با شکوه شلاق، نان ، پوسته تاکو، پنیر، غلات صبحانه، ماکارونی و حتی مواد غذایی حیوان خانگی و فرمول نوزاد.

نتیجه گیری:

اگر غذاهای سوپر مارکت برچسب «GE" یا "GMO مواد غذایی" آنها را در قفسه نشستن برای متداوم به عنوان ثابت انجام گرفته هست خارج از ایالات متحده که در آن هست قوانین برچسب زدن

آیا این یک مشکل ساده برای را نمی بینید؟

  • وکیل مونسانتو وجود دارد عدالت کلارنس توماس را تبدیل به یک قاضی دیوان عالی و پس از آن می نویسد که مونسانتو می توانید ثبت کنید و خود محصولات غذایی ما؟
  • در لابی سابق مونسانتو مایکل R. تیلور مشاور ارانجام گرفت به غذا و داروی آمریکا (FDA) کمیسر در ایمنی مواد غذایی می شود.
  • یک معاون کمیسر از FDA، دکتر مایکل A. فریدمن به عنوان معاون رئيس جمهور ارانجام گرفت مونسانتو هستخدام انجام گرفت. یک سرپرست معاون سازمان حفاظت محیط زیست،
  • لیندا J. فیشر معاون رئيس جمهور مونسانتو از ۱۹۹۵-۲۰۰۰ انجام گرفت تا پس از آن معاون مدیر سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۲۰۰۱٫
  • وزیر دفاع دونالد رامسفلد انجام گرفت مدیر هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت GD سرل & Co. یک شرکت داروسازی هست که در مونسانتو خریداری انجام گرفته در ۱۹۸۵٫ بود

تنها با این لیست بخشی از مدیران ارانجام گرفت مونسانتو چرخش به عقب و جلو بین به FDA، دولت فدرال و شرکت مونسانتو، چگونه می تواند ما هنوز انتظار می رود به این باور هست که آنها به نفع ما زیاد از خود در ذهن دارید؟ چگونه می تواند وجود درگیری آشکار منافع؟

این نیکو هست به خیلی می ترسم

آیا همه این فن آوری جدید با پرسش ها و ترس آمده هست؟ چه خطرات واقعی این تجربه هنوز شناخته انجام گرفته در طبیعت هست؟ چه بعدی فردا اثرات این بر محیط زیست داشته باانجام گرفت؟ وجود ندارد نگرانی های جدی سلامت مصرف کنندگان از مواد غذایی GMO تغییر باید آگاه باشند از. آیا این تکنولوژی فرانکشتاین از DNA نوترکیب واقعا برای انسان به هیچ وجه مفید هست؟ آیا شما در همه نگران آن هست که چاقی فراری و بیماری در حال رانجام گرفت در این کشور در نسبت مستقیم با مواد غذایی فرانکشتاین GMO مخفیانه بر ما فریب هست، نه؟

یک مشکل آشکار با گیاهان مقاوم در برابر آفات، مقاوم در برابر علف کش-فشار قوی انتخابی در که زیستگاه که احتمالا می تواند باعث تتکمیل حشرات مقاوم در برابر مشابه هست و therey باطل اثرات باکتری ها، گیاهان و حیوانات مواد غذایی تراریخت محصول. به عنوان پاشش علف کش مکرر تر می شود به عنوان کشاورزان در حال حاضر با ارزیابی تجربه، علف های هرز اطراف نیز می تواند یک مقاومت در برابر توسعه. این به طور طبیعی باعث افزایش افزایش در دوز ارزیابی و فرکانس و یا با وجود تغییر در علف کش به یکی دیگر از سم شنیع تر آشکارا در توسعه هست. هیچ کس هنوز مطمئن شوید که آیا ویژگی مقاوم در برابر آفات از این محصولات GMO را می توان به علف های هرز اطراف به تصویب رسید و باعث سویه های مقاوم در برابر آنها را به و حتی افزایش پرکار تبدیل انجام گرفته هست.

این می تواند حتی از راه پیچیده تر و ترسناک

از آنجا که گیاهان مقاوم در برابر حشرات می تواند باعث افزایش مرگ آفت آشنای آن، نمی تواند که از بین بردن رقابت برای جزئی آفات به پس از آن آنها را تبدیل به یک مشکل بزرگ؟ یا شاید نمی تواند مقاوم در برابر حشرات گیاهان باعث جمعیت آفت آشنا خود را به تغییر جهت به محصول کارخانه دیگر که یک بار توسط آنها unthreatened بود؟ این اثرات ناخوهسته می تواند تکثیر زیاد افزایش هست. یک مطالعه از محصولات Bt را نشان داد که حشرات متاسفانه مفید که در آفات مزرعه آشنا طعمه نیز به طور طبیعی به مقدار مضر از Bt قرار گرفتند. ما در حال حاضر می تواند احتمالات واقعی درک برای اثرات به ادامه برای رسیدن به افزایش تا شبکه غذایی به گیاهان اثر رویداد و حیوانات مصرف انجام گرفته توسط انسان هست.

بررسی سم شناسی افزایش و بررسی دقیق تعیین خواهد کـــرد اگر باقی مانده از علف کش مانند ارزیابی یا گیاهان مقاوم در برابر آفات می تواند آسیب برساند و یا جهش گروه حیاتی موجودات موجود در خاک اطراف آن از جمله باکتری ها، قارچ ها و یا نماتودها و هر میکروارگانیسم دیگر که تغییر بیولوژیکی ناخوهسته می تواند محصولات غذایی ما را کاهش دهد.

خطرات بالقوه ما کورکورانه با گیاهان مقاوم در برابر بیماری قبول عمدتا مقابله با مقاومت ویروسی و می توانید قبل از منجر به ایجاد ویروس های جدید وجود دارد که قبل از معنی بیماری های جدید درمان نانجام گرفته وجود دارد. به طور طبیعی رخ ویروس ها هستند که با قطعات ویروسی که پس از آن معرفی به ایجاد گیاهان تراریخت می تواند ویروس های جدید که سپس به زیادی از تغییرات در رمان از هیچ خروجی قابل پیش بینی وجود دارد تشکیل شکل ترکیب میشوند.