resimkoy

 موفق موسیقی تمرین – ده نکته عالی برای کمک به شما در دستیابی به بالقوه خود را

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

& # 39؛ اثر موتزارت و # ۳۹؛ انجام گرفته هست زیاد در رسانه ها و تحقیقات مورد بحث قرار گرفته و نشان داده هست که گرفتن نقشی فعال در ساخت موسیقی میتواند بر رانجام گرفت مغز کمک می کند. در بالای این اجتماعی و سازمانی نواختن یک ساز به نیکوی مستند انجام گرفته هست. این مزایا اغلب بدون تلاش آمده هست با این حال و هر پدر و مادر با کودک موسیقی قادر هست به شما که درس خارج بزرگترین سردرد می تواند تشویق کودکان به تمرین در خانه به خواهد بود. و این عمل خصوصی هست که در تضمین پیشرفت نیکو و حفظ شور و شوق زیاد حیاتی هست.

بهترین معلم در جهان قادر به انجام کمی اگر کار در خارج از درس به تقویت چیزی هست که در حال تدریس خواهد انجام گرفت. عدم عمل را می توان د ایجاد انگیزه برای دانش آموزان، افسرده برای معلمان و پدر و مادر را ترک اگر پول خود را ندارد ممکن هست بهتر دور در جای دیگر. در نهایت، به صورت حتم، آن را در کودکان دادن ابزاری خود و یا آواز خواندن درس و در نتیجه از دست رفته به طور تکمیل در مزایای زیادی که می تواند آنها لذت می شود.

پس چه می تواند پدر و مادر و معلمان را به اطمینان حاصل شود که شور و شوق هست نگهداری می شود و پیشرفت ساخته انجام گرفته هست؟ واضح هست که رابطه معلم دانش آموز حیاتی و پیدا کـــردن یک معلم نیکو متداوم باید نخستین گام در راه دستیابی به یادگیری را به گیم و یا آواز خواندن به طور موثر هست.

معلمان و عمل

بهترین معلم در جهان نمی تواند شما یک نواخانومده بهتر هست. آنها می تواند به شما راه رو به جلو را نشان می دهد، ارائه راهنمایی مفید در مورد چگونگی رسیدن به اهداف خود و حتی باز کـــردن گوش خود را به سبک های موسیقی شما هرگز قبل از شنیده می شود. همانطور که با زیادی از چیزهای، با این حال، بهبود واقعی تنها از طریق عمل در زمان خود آمده هست. در درس معلم خود را می توانید ارزیابی از نحوه شما در حال گرفتن همراه، به شما کمک آهن از هر گونه مشکلات شما تجربه و به شما مشاوره در چه و چگونه به تمرین بعدی! معلم شما نیز باید قادر به شما راهنمایی را در مورد آنچه، چگونه اغلب و چه مدت به عمل هست.

یازده بزرگ تمرین عادت

  1. نگه دارید به طور منظم عمل خود را. سعی کنید برای تمرین و کمی هر روز به جای انجام یک جلسه ماراتن درست قبل از درس خود را! نگران نباشید اگر شما نمی توانید در همان زمان تمرین هر روز اما سعی کنید به پلن برخی از زمان برای تمرین به پلن زمانی روزانه خود را.
  2. گرم کـــردن. حتی اگر شما زمان زیادی برای تمرین در یک روز خاص ندارد مطمئن شوید که شما یک گرم تا معقول. این واقعا می تواند کمک به تنظیم روش خود و ارائه یک پایه محکم که در ساخت.
  3. اهداف تنظیم خود: این به ساختار عمل خود را اگر شما یک ایده روشنی از آنچه شما می خواهید برای رسیدن به در هر جلسه خاص آسان تر هست.
  4. آیا اشتباهات خود را تمرین کنید! تکرار حیاتی هست اما تنها در صورتی درست هست! قبل از اینکه شما تمرین هر چیزی، سعی کنید مطمئن شوید که شما می دانید چه شما قرار هست به انجام می شود. اگر شما مطمئن نیستید که چگونه چیزی هست انتظار می رود به صدا و یا شما یک متن را درک نمی کنند، معلم خود را بپرسید و یا چیز دیگری عمل تا زمانی که شما نمی توانید.
  5. فلس. سعی کنید که شامل برخی از مقیاس در پایان عمل خود را. آنها برای بهبود روش و دانش خود را از کلید حیاتی هست. با وجود منطقهت مهیب خود را به آنها می تواند سرگرم کننده!
  6. تمرین در تکه. سعی کنید شکستن قطعات پیچیده به کوچکتر بیت افزایش کنترل. به یاد داشته باشید همچنین برای تمرین رشته بخش های مختلف با هم.
  7. تمرین با یک پیانیست هر زمان که شما می توانید: تمرین با همراهی آماده سازی زیاد بهتر برای امتحانات و اجرای هست. همچنین این را حس افزایش از موسیقی که شما گیم. اگر شما نمی توانید با هم با یک همراهی خانومدگی واقعی سعی کنید www.opuscopus.com که در آن شما همراه با mp3 به صورت صدها قطعه برای همه ابزار را پیدا
  8. نگه داشتن آن جالب! آیا پایان تایم خود را صرف تلاش برای تمرین فقط یک چیز. متفاوت عمل خود را، گاهی اوقات با یک قطعه ساده تر و یا مطالعه هست.
  9. عمل آهسته می شود نتایج سریعتر: عمل بخش های دشوار به آرامی و به طور تکمیل قبل شما سعی می کنید به آنها سرعت.
  10. را تازه نگه دارید: هرگز تمرین زمانی که خسته ای. شما به طور غیر قانونی برای رسیدن به چیزی زیاد از ساخت خود را نا امید.

یاد داشته باشید:. به طور منظم و متمرکز عمل تنها حیاتی ترین چیز شما می توانید انجام دهید به شما اطمینان پتانسیل تکمیل موسیقی خود را رسیدن به

عمل خود را نگه دارید به طور منظم

این یک ایده نیکو برای انجام پایان عمل خود را در یکی از تکه بزرگ. زیاد از یک جلسه طولانی شما می توانید به سرعت نصب و هستقرار، جسمی و ذهنی، و عمل خود را به تدریج کاهش کارآمد و موثر هست. گسترش عمل به طور منظم در طول هفته کمک خواهد کـــرد تقویت چیزهایی که شما در حال تلاش برای یادگیری و همچنین کمک به ایجاد کـــردن عضلات شما نیاز به دست آوردن تسلط بر ابزار خود را.

گرم کـــردن

فقط به عنوان یک ورزشکار نیاز به کشش و گرم کـــردن قبل از رقابت، بنابراین هر نواخانومده یا خواننده باید به آرامی به جلسات تمرین خود را تسکین دهد. وسوسه نمی شود به شیرجه رفتن مستقیم به پاس دشوار هست. شما مطمئنا هر زمان زباله پیشرفت مفید را ندارد و خود را احساس سرخوردگی. زیادی از آقام احساس می کنند که نیاز به & # 39؛ گرفتن حق در & # 39؛ با بیت دشوار و گرم کـــردن می تواند اتلاف تایم، اما گرم کـــرده در واقع می تواند کمک به تحکیم روش خود را، حل و فصل تنفس خود را، شل انگشتان دست خود را و مطمئن شوید که عمل خود را کارآمد و ساخانومده هست.

برای خود اهداف

شما عمل خود را ساختار می شود کارآمد تر اگر شما برخی از ایده از آنچه شما می خواهید برای رسیدن قبل از شروع! این احتمال که معلم خود را خواهد کـــرد که شما اهداف برای هفته مجموعه پس از آن ممکن هست یک ایده نیکو برای انتخاب یک یا دو به کار بر روی در هر جلسه. شاید این می تواند کار برای به دست آوردن یک بخش بخصوص در زیر انگشتان خود و یا برای بهبود پویا (louds و softs) کنترهست در یک قطعه. آنچه حیاتی هست این هست که شما تمرکز بر روی اهداف شما تعیین کـــرده اند ماندن و اجازه نمی دهد خود را به منحرف شود.

آیا اشتباهات خود را تمرین نمی

هیچ چیز بدتر از انجام برخی واقعا نیکو هست، عمل کارآمد هست تنها به کشف که شما & # 39؛ اخذ انجام گرفته هست همه آن اشتباه هست! حتی بدتر از آن، هنگامی که شما باید واقعا با چیزی & # 39؛ در زیر انگشتان شما # ۳۹؛ آن می تواند مشکل به از یاد بردن کار شما انجام داده اند. برای جلوگیری از این سعی کنید به دقت گوش دادن به آنچه معلم خود را به شما می گوید در درس خود را و از او بخواهید به ارسال دستورالعمل را برای شما به شما کمک کند به یاد داشته باشید. اگر شما هنوز هم مطمئن نیستید تایمی شما به خانه، سعی کنید درخوهست یک دوست و یا پدر و مادر به شما کمک کند، گوش دادن به ضبط قطعه اگر شما یک یا عدم همه چیز را تمرین چیزی هست که شما مطمئن تر از تا زمانی که شما می توانید از مشاوره دریافت کنید.

فلس

اجازه دهید و # ۳۹؛ s باانجام گرفت فلس صادق هستند معمولا هر کسی & # 39 نمی کنید بخش مورد علاقه از تمرین موسیقی اما آنها به تعداد دلیل حیاتی هست. برخی از معلمان به شما خواهد گفت که مقیاس نیکوی برای روش خود را و برخی دیگر می گویند که آنها کمک به بهبود وسیعی را، هستقامت و تنظیم. آنها تکمیلا درست هست، به صورت حتم، اما با وجود حیاتی ترین دلیل ما مقیاس عمل این هست که آنها به ما کمک کند در کلید های مختلف گیم کند. و بدون تغییرات کلیدی موسیقی می تواند به عنوان خسته کننده به عنوان خیره انجام گرفتن به یک بوم به طور تکمیل در یک رنگ پوشش داده انجام گرفته! برای کمک در ساخت مقیاس یادگیری آسان تر و در واقع سرگرم کننده را امتحان یک کتاب مثل & # 39؛ صورت ترس شما – فلس & # 39؛

تمرین در تکه

گاهی اوقات قطعه ما باید یاد بگیریم می توانید کمی دلهره آور در نخستین نگاه. این حیاتی هست که نیش می خانومند کـــردن زیاد از شما می توانید جویدن اما برای شکستن عمل خود را به کوچکتر، چالش افزایش کنترل. شما ممکن هست تصمیم به تمرکز بر روی یک بخش بخصوص، یک خط و یا حتی فقط تعداد میله. تا زمانی که شما باقی می ماند در اهداف خود را متمرکز جلسه تمرین ساخانومده و ارزش خواهد بود. حتی حرفه ای ترین چاشنی نواخانومدگان مجبور به توسل به تمرین میله هست.

تمرین با یک پیانیست هر زمان که شما می توانید.

در زیادی از موارد دانش آموزان وارد اتاق معاینه و یا راه رفتن بر روی پلت فرم کنسرت داشتن با همراهی گیم تنها به طور خلاصه از قبل! این واقعا آماده سازی رضایتبخش برای هر نوع عملکـــرد هست. اگر شما می توانید یک همراهی دوستانه به تمرین به طور مرتب با پیدا کند، سعی opuscopus.com همراه. آنها صدها قطعه برای همه نواخانومدگان و خوانندگان هست. شما می توانید قطعات شما نیاز دارید دانلود کنید و گیم آنها را بر روی دستگاه پخش mp3 خود را در حالی که شما گیم همراه – و یا رایت آنها به سی دی. آنها حتی شامل موزیک های ضبط انجام گرفته در tempos کندتر برای شما به هستفاده در حالی که شما در حال ایجاد اعتماد به نفس خود را.

نگه داشتن آن جالب!

سعی کنید برای حفظ عمل خود را متفاوت بود. آیا همه تایم خود را صرف تلاش برای عمل فقط یک چیز. شاید شما می توانید برخی از صرف زمان کار در یک عبور دشوار و سپس از طریق یک قطعه شما می دانید گیم نیکو و لذت ببرید. یا سعی کنید مخلوط کـــردن عمل مقیاس با برخی از بهبود در کلید شما در حال یادگیری.

عمل آهسته می شود نتایج سریعتر

هرگز وسوسه می شود به اجرا قبل از شما می توانید به راه رفتن. از آن آسان هست برای پایان دادن به & # 39؛ fudging & # 39؛ معابر سریع اگر آنها به آرامی در ابتدا تمرین نیست. این هست که اغلب پس از آن واقعا دشوار هست برای حفظ کنترل گیم خود را. عمل آهسته شما اجازه می دهد برای به دست آوردن کنترل واقعی در همه tempos های. شما ممکن هست بخواهید به عجله به گیم قطعات خود را به سرعت اما شما یک عملکـــرد جلا زیاد سریع تر اگر شما شروع به آهسته تولید!

را تازه نگه دارید

دشوار هست به تمرکز بر روی هر چیزی زمانی که شما خسته انجام گرفته اند و اگر شما در حال رفتن به عمل خود را کارآمد شما یک ذهن تازه نیاز دارند. ۱۵ دقیقه تمرین متمرکز واقعا نیکو به ارزش زیاد از ساعت کار اگر ذهن خود را سرگردان هست بنابراین بهتر هست برای انجام یک جلسه تمرین کوتاه و متمرکز از یک مدت طولانی و بی دنبال. عمل خسته هست به صآسوده برای رسیدن به چیزی زیاد از سرخوردگی.

شانس خیلی نیکو و به یاد داشته باشید: اگر چه یادگیری ساز یا آواز خواندن می تواند گاهی اوقات خسته کننده باانجام گرفت، تکمیلا آن را یکی از فعالیت با ارزش ترین شما می توانید در تعامل بنابراین حفظ و تمرین و لذت بردن هست!