resimkoy

موسیقی در محل کار

۳ خرداد ۱۳۹۶

موسیقی در محل کار

در طول سنین، موسیقی یک محل در محیط کار برگزار کرده است. از استفاده از آن در اولین بار تا زمان انقراض در نزدیکی آن در عصر صنعتی تا به امروز، موسیقی نقش حیاتی به کارکنان ایفا کرده است.

تاریخچه

موسیقی یک زبان جهانی است که فراتر از مرزهای. در زمان ویکتوریا، بافندگان HANDLOOM خواند داشتند. وقتی ماشین آلات با صدای بلند از عصر صنعتی آمد همراه، موسیقی در محل کار تقریبا از دست داده بود. در طول جنگ جهانی دوم، موسیقی بار دیگر به کارکنان از طریق رادیو معرفی شد.

کارمندان، اغلب کودکان، می انگشتان به دستگاه های بافندگی از دست دادن در حالی که تلاش برای حذف چیزی که مسدود کردن آن است. کودکان کارگر می خواند تا خود را بیدار نگه داشتن.

کارگران راه آهن و کشاورزان خواند برای از بین بردن یکنواختی و هوشیار ماندن به خطرات. با ظهور ماشین در عصر صنعتی، آواز خواندن به معنای واقعی کلمه غرق شد. در کارخانه ها ساکت تر، زنان یا ارکسترهای به آواز خواندن و بازی در میان کارگران استخدام شدند. موسیقی همه اما در این زمان درگذشت. (LE Roux را، ۲۰۰۵، ج ۷)

رادیو عمدتا به عنوان وسیله ای برای انتقال خبر استفاده می شد اما در سال ۱۹۴۰، بنگاه سخن پراکنی بریتانیا آغاز شد در حال اجرا در یک برنامه رادیویی به نام "موسیقی حالی که شما کار." این دو بار در روز و به خصوص برای فرار کارگران کارخانه بشود شد. باند برای نشان دادن به بازی medleys به منظور حفظ توجه کارگران آموزش داده شد. همچنین حیاتی برای موسیقی به نگه داشتن یک ریتم که بهره وری را حفظ بود.

در سال ۱۹۴۲، آهنگ "عمیق در قلب تگزاس" ممنوع اعلام شد با توجه به بخش handclapping بود که کارگران را تشویق به لحظه ای متوقف و شرکت کنند. (LE Roux را، ۲۰۰۵) حتی در این اولین بار، مزایای موسیقی در محل کار به رسمیت شناخته شد:

O افزایش بهره وری

O حوادث کمتر

O بهبود هوشیاری

تعامل ای تیم

در پاسخ به واکنش مثبت، این شرکت موزاک در سال ۱۹۵۰ تاسیس شد تا بتواند موسیقی را به شرکت های. این شرکت هنوز هم امروز قوی است.

مطالعه مدرن از موسیقی در محل کار

در دوران مدرن، مطالعات برای ارزیابی مزایای موسیقی در محیط کار انجام شده است. این مطالعات بسیاری از آنچه در حال حاضر شناخته شده بود، به طور عمده که موسیقی باعث بهبود بهره وری به اثبات رسانده اند.

یک مطالعه نشان می دهد که "عاطفه مثبت و با کیفیت از کار کمترین بدون موسیقی بود، در حالی که زمان بر روی کار طولانی ترین بود هنگامی که موسیقی خارج شد. " (Lesiuk، ۲۰۰۵، pp.173-191) از سوی دیگر، «تغییر خلق و خوی مثبت و ادراک افزایش یافته است از طراحی" (Lesiuk، pp.173-191) با علاوه بر این از موسیقی، تکمیل شد.

اضافی مطالعات نشان داده است که موسیقی در محل کار ترویج روحیه مثبت، حس تیم، باعث بهبود هوشیاری و می تواند رویداد حوادث را کاهش دهد. موسیقی "انگیزه کارگران، خستگی را کاهش می دهد و منجر به افزایش بهره وری شاید به این دلیل مردم در زمان با ضرب و شتم است." (LE Roux را، ۲۰۰۵)

کارفرمایان نیاز به در نظر گرفتن نوع موسیقی بازی در یک محل کار. خلق و خوی و سبک باید کسب و کار مناسب است. کارشناسان نشان می دهد موسیقی متن تمام ابزاری به طوری که کارگران تبدیل به شعر پریشان نیست. (حدس می زنم، ۱۹۹۹، ص ۴۲)

هدفون و هدست شخصی در محل کار

امروز، برخی از حرکت به سمت استریو شخصی برای کارکنان وجود دارد. یک مطالعه توسط محققان در دانشگاه ایلینویز نشان می دهد گوش دادن به موسیقی ممکن است خروجی از کارکنان در تمام انواع مشاغل را افزایش دهد. (اولدهام، ۱۹۹۶، ص ۹۵) ایده ی استریو شخصی است که هنگامی که یک کارگر مجاز است برای گوش دادن به نوع موسیقی او لذت می برد، بهتر است کیفیت کار خود را. در حالی که این ایده، نسبتا جدید است، آن را نشان می دهد وعده.

نتیجه گیری

موسیقی است موسیقی متن فیلم به بشریت است، بدون شک از زمان آغاز شد. آن را به مردم در یک سطح اولیه صحبت می کند. قبل از محققان حتی شروع به مطالعه تاثیر موسیقی بر کارگران، مردم بافی شد، کار خود را در زمینه و یا و مشاغل دیگر در حالی که زمزمه یا آواز همراه است. حال حاضر، محققان در حال اثبات آنچه که این افراد در تمام طول دانست: موسیقی باعث می شود کار رفتن سریع تر و ارواح نگه می دارد تا

آثار ذکر شده

می استریو شخصی بهبود بهره وری ؟، اولدهام، گرگ، ۱۹۹۶

hrmagazine.be

کار به موسیقی، حدس می زنم، تری ص، ۱۹۹۹، blackenterprise.com

"سوت حالی که شما کار": یک گزارش تاریخی برخی از انجمن های میان موسیقی،

کار و بهداشت و درمان، LE Roux را، گوردون مارک، ۲۰۰۵، ajph.org

اثر موسیقی گوش دادن بر روی عملکرد کاری، Lesuik، ترزا، ۲۰۰۵، pom.sagepub.com