resimkoy

موسیقی از ۷۰s

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

۷۰ و را چه از یک دهه بزرگ برای موسیقی و برای دوستداران موسیقی است. موسیقی از ۷۰ تا به حال تعداد زیادی از نفوذ در موسیقی ما به امروز و البته گوش دادن برخی از ما که هنوز هم برخی از سوابق ۷۰ مورد علاقه ما گوش کرده اند و آنها را هنوز هم وجود دارد. برخی از ژانرهای که واقعا به خود خود را در سال ۱۹۷۰ آمد راک کلاسیک، دیسکو، راک جنوبی، پانک راک، و تولد هوی متال با وجود آن که در اصل به عنوان هارد راک شناخته شده بود و همچنین. مهم نیست که اگر شما را به یک نسل جوان به دنیا آمده اند بیش از احتمال آهنگ و یا آلبوم ۷۰ که شما گوش دادن به پس اجازه می دهد در برخی از آلبوم بزرگ از ۷۰ نگاه وجود دارد.

بیش از احتمال زیاد، در مورد موسیقی از ۷۰ سبک موسیقی بیشتر از نزدیک به آن دهه آمریکا مربوط است دیسکو، که واقعا در قوی در جریان اصلی بعد از فیلم "تب شنبه شب" آمد است. موسیقی متن فیلم از آن فیلم رفت تا تبدیل به یکی از بزرگترین آلبوم فروش از همه وقت بیش از حد. رولینگ استون مجله در سال ۲۰۰۳ این آلبوم در ۵۰۰ بزرگترین آلبوم خود را از تمام لیست بار قرار داده، و در همان سال، VH1 آن ۵۷ بزرگترین آلبوم تمام دوران نامیده می شود. با آهنگ هایی مانند "زنده ماندن"، "تب شب"، "اگر من می توانم شما را ندارد"، و "کفش بوگی" هیچ جای تعجب است که این آلبوم را به بالا افزایش یافت.

ژانر دیگری که واقعا در محبوبیت در طول سال ۱۹۷۰ افزایش یافته راک جنوبی است. بودند کشت کل گروههای موسیقی راک جنوبی در ۷۰ است که واقعا روی به صحنه موسیقی منفجر شد نیز وجود دارد. باند مانند برادران Allman، قانون شکنان و مالی تبر ساخته شده برخی از موسیقی، اما آنهایی که مجموعه ای از استاندارد از موسیقی راک جنوبی از ۷۰ هیچ یک دیگر از Lynyrd Skynyrd به است. Lynyrd Skynyrd به چهار آلبوم پلاتین در ۷۰، سه که رفت دو پلاتین بود. خیابان بازماندگان با این حال، به نمایش گذاشته حمله ۳-گیتار از گینز، کالینز، و Rossington پشت رونی ون Zant که گروههای دیگر را امتحان کنید برای کپی امروز ساخت خیابان بازمانده آلبوم خود را مهم ترین در ۷۰ است.

این ژانر از راک پیشرفته سبک دیگری از موسیقی است که در حالی که از راک روانگردان در دهه ۶۰ به دنیا آمد، واقعا استخوان آن در پشت هنرمندان پیش از آن در ۷۰ ساخته شده است. گروههای موسیقی مانند ELO، مدینه فاضله، کانزاس، و با عجله به خط مقدم ژانر حفظ هسته اصلی شنوندگان خود نقل مکان کرد، در حالی که ساخت پرسه راک بالا ۴۰ پسند و همچنین. از تمام باندها راش ذکر واقعا استاندارد که توسط آن تمام گروههای موسیقی پرسه راک دیگر توسط اندازه گیری است. شاید مهم ترین سهم خود را در وینیل به موسیقی از ۷۰ آلبوم گروههای موسیقی "2112"، و مسیر رئیس است که در آلبوم "پاساژ به بانکوک" است

آخرین از ژانرهای ما می رویم به بحث در مورد البته هوی متال، که راک اند رول حمله و جریان اصلی در ۷۰ Motorhead و، کشیش یهودا رفت، و از Iron Maiden در بر داشت خانه در ژانر ساخت موسیقی فوق العاده، اما گروه که آن را همه ممکن ساخته شده است که البته بلک سبت. آلبوم "سبت سیاه" پدر بی چون و چرای موسیقی های Heavy Metal از ۷۰s و همچنین سوابق هوی متال ۷۰ است. سه آهنگ که هر کس ذکر هنگام بحث در مورد این شاهکار موسیقی است "N.I.B."، "بلک سبث"، و "هشدار" و همه توافق دارند که این آلبوم بزرگترین تا کنون از صحنه فلزی سال ۱۹۷۰ است.