resimkoy

مواد و روش ها از شبکه های کامپیوتری

۲۲ فروردین ۱۳۹۶

شبکه های کامپیوتری می توان به سه دسته گسترده ای است.

شبکه های محلی (LAN)

یک شبکه محلی محدود باقی مانده است در یک فضای نسبتا کوچک است. آن را در ارائه خدمات به تعداد کمی از مردم مفید است. شبکه در دفاتر کوچک، و خانه های چند نمونه از شبکه می باشد.

دفتر و خانه شبکه های کوچک نیز همکار به همکار شبکه که در آن حداقل منابع استفاده می شود و هر مشتری سهام منابع خود را با دیگر ایستگاه های کاری در شبکه است.

شبکه دیگر شبکه کلاینت سرور در آن هر مشتری متصل به سرور و هر یک از دیگر باقی مانده است. سرور در شبکه های کلاینت سرور با ظرفیت های مختلف می باشد. دو نوع از شبکه های کلاینت سرور وجود دارد:

  1. سرور تک خدمات انجام وظیفه تک، می گویند، به عنوان یک سرور فایل؛ و
  2.  

  3. سرور چاپ انجام وظایف متعدد، گویند، به عنوان فایل سرور، سرور چاپ، انجام محاسبات و ارائه اطلاعات به مشتری بر اساس نتیجه از محاسبات است.

کابل اترنت، شبکه های بی سیم ، و یا انواع دیگر سیم مانند خطوط برق یا خطوط تلفن ممکن است مورد استفاده برای اتصال کامپیوتر در شبکه.

شبکه گسترده (WAN)

طیف گسترده ای از منابع در شبکه گسترده مستقر شده اند. این شبکه دهانه نه تنها بیش از منطقه بزرگ داخلی بلکه در سطح بین المللی. اتصال از کامپیوتر در دفاتر شعبه یک سازمان شرکت های بزرگ به عنوان مثال از WAN است. اما بزرگترین WAN بر روی زمین اینترنت، شبکه ای از شبکه های متعدد کوچکتر است. علاوه بر اینترنت، یکی دیگر از شبکه گسترده بسیار زیاد است عمومی شبکه تلفن سوئیچ که همگرا سریع با فن آوری های اینترنت.

شبکه های بی سیم (WLAN، WWAN)

شبکه های بی سیم بر اساس در انتقال داده ها بر مجموعه از فرستنده و گیرنده های رادیویی. در واقع آن را به عنوان یک شبکه یا یک شبکه گسترده است. تنها تفاوت این است که هیچ سیم بین میزبان (مشتریان) و سرور وجود دارد. این نوع از شبکه ها برای مکان های مفید هستند که در آن راه اندازی شبکه های سیمی یا بیش از حد پرهزینه و یا ناخوشایند است. آن استفاده می کند رسانه های IEEE پروتکل های دسترسی برای شبکه های محلی. برای اتصال گره بیش از هر فاصله ماهواره مخابراتی بزرگتر از انواع مختلف و یا رادیو سلولی و یا حلقه های محلی بی سیم در رواج است. اما سرعت و کیفیت انتقال داده ها تا حد زیادی متفاوت است بسته به استفاده از ارتباطات استفاده می شود.