resimkoy

مهلت ۲ ماهه خاوری/ همه چیز به تایید حکم باز می‌گردد

۲۳ دی ۱۳۹۶

به نقل resimkoy، شش سال پیش بود که محمودرضا خاوری دقیقا در آغازین روز‌های پاییز ۹۰، کشور را به مقصد کانادا ترک کـــرد. خاوری که پیش‌تر از مدیران بانک ملی ایران بود، دستی هم در فساد‌های مالی بزرگ داشت به طوری که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بار‌ها نام وی مطرح انجام گرفت.

خاوری که خود فارغ التحصیل رشته حقوق و آشنا به مسائل حقوقی بود، با اخذ تابعیت کانادا و فراهم کـــردن شرایط خانومدگی در خارج از کشور به بهانه شرکت در یک جلسه از کشور گریخت. پس از گذشت شش سال، منطقهیور امسال بود که محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال رویدادنگار مهر، مبنی بر اینکه در آستانه ششمین سال فرار وی شنیده انجام گرفته که قرار هست وی غیابی محاکمه شود، این پرونده در چه مرحله‌ای هست، گفت: هر تلاشی که باید برای بازگرداندن وی انجام دادیم، اما نانجام گرفت. وی همچنین از محاکمه غیابی خاوری در صورت عدم بازگشتش به کشور در اواخر آبان ماه رویداد داد.

پس از گذشت شش سال، ۳۰ آبان ماه بود که پس از بررسی پرونده از سوی دو قاضی معروف دادگاه انقلاب، بالاخره دادگاه غیابی رسیدگی به اتهامات خاوری برگزار انجام گرفت. اگرچه خاوری پست دولتی داشت، اما با توجه به اینکه پرونده وی مرتبط با پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود و با توجه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، این پرونده در دادگاه انقلاب بررسی انجام گرفت.

در روز برگزاری دادگاه غیابی که نخستین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات وی بود، نماینده دادستان در ابتدای این جلسه کیفرخوهست صادره برای وی را قرائت کـــرد. در این کیفرخوهست اخلال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی به عنوان اتهام اصلی خاوری مطرح انجام گرفت. علاوه بر خاوری، سه متهم دیگر نیز در این جلسه محاکمه انجام گرفتند.

مدیر دادگاه انقلاب: حبس طویل المدت برای خاوری

پس از برگزاری دادگاه و اپایان مهلت صدور حکم، حجت الاسلام موسی غضنفر آبادی، مدیر دادگاه انقلاب در خصوص حکم صادره برای خاوری گفت: این متهم بابت اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، بابت رشوه دریافتی معادل مبلغ دریافتی به پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم انجام گرفته هست.

غضنفرآبادی در خصوص حذف نام خاوری از سایت اینترپل و سرنوشت بازگرداندن این فرد به کشور گفت: با توجه به اینکه این فرد در دادگاه ایران محکوم انجام گرفته هست، پیگیری‌های بین المللی آسوده‌تر می‌شود دلیل که وضعیت وی از حالت متهم به مجرم تبدیل انجام گرفته هست و پیگیری‌ها انجام می‌شود.

اکنون که مدتی هست از زمان صدور حکم خاوری می‌گذرد و با توجه به اینکه نقل کردگوی قوه قضاییه پیش از صدور حکم در پاسخ به سوال رویدادنگار مهر در خصوص ضمانت‌های اجرای حکم نقل کرد بود «اگر خاوری محکوم به مسائل مالی باانجام گرفت این قابل اجرا هست، اما اگر محکوم به حبس باانجام گرفت، فعلا کاری از دستمان برنمی آید»، به سراغ مدیر کل دادگستری هستان پایتخت رفتیم و آخرین وضعیت پرونده را از وی جویا انجام گرفتیم.

 

غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمودرضا خاوری و اینکه مدتی از زمان برگزاری دادگاه می‌گذرد، حکم صادره در چه مرحله‌ای قرار دارد و اینکه این حکم قابلیت اجرا دارد؟ گفت: مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی برای افراد مقیم خارج از کشور زیاد از افراد داخل کشور هست و مهلت مقرره قانونی برای این فرد هنوز به پایان نرسیده هست.

خاوری هنوز برای واخواهی مهلت دارد

وی با اشاره به وضعیت خاوری گفت: با توجه به اینکه این فرد مقیم خارج از کشور هست، مهلت اعتراض هنوز برای وی منقضی نانجام گرفته هست.

اسماعیلی با اشاره به قانون مرتبط با مهلت واخواهی گفت: طبق قانون و با توجه به وضعیت خاوری، مهلت واخواهی و اعتراض برای وی ۲ ماه پس از صدور حکم هست.

مدیر کل دادگستری هستان پایتخت در خصوص ضمانت اجرایی حکم اظهارداشت: در توضیح این مطلب باید بگویم که رسیدگی غیابی، آثار و تبعات خاص خودش را از منظر قضایی دارد.

تبعات محاکمه غیابی

اسماعیلی در اشاره به این آثار و تبعات گفت: یکی از تبعات برگزاری دادگاه و رسیدگی غیابی این هست که از منظر اینترپل و پلیس بین الملل، وضعیتی که فرد دارای پرونده اتهامی و یا محکومیت باانجام گرفت دو وضعیت متفاوت هست.

مدیر کل دادگستری هستان پایتخت اظهارکـــرد: اینکه نظامات حقوقی کانادا چقدر با ما همکاری می‌کنند، بماند، اما از منظر حقوق بین الملل بعد از محکومیت، الزامات قانونی افزایشی برای تعقیب افراد وجود دارد و ما امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم، این نتیجه را بگیریم و زمینه بازگشت او را به کشور را فراهم کنیم.

خاوری در ایران اموال و دارایی‌هایی دارد/ شناسایی پس از تایید محکومیت

این مقام قضایی به حکم صادره اشاره و تصریح کـــرد: با توجه به اینکه خاوری، محکومیت به رد مال و جزای نقدی دارد و از طرفی اموال و دارایی‌های در ایران دارد بعد از تایید محکومیت می‌شود بخش مربوطه به رد مال و جزای نقدی را تا میزانی با اموال و دارایی‌هایی که از فرد شناسایی شود را نسبت به تامین مال و جزای نقدی اقدام کـــرد.

 

وی افزود: بعد از قطعیت در رای صادره این موضوع در نظر گرفته انجام گرفته هست و با قطعیت دادنامه نسبت به تامین جزای نقدی و رد مال از اموالی که شناسایی انجام گرفته اقدام می‌شود که این هم از آثار رسیدگی غیابی هست.

پیگیری‌های بین المللی ادامه دارد

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که نزدیک به یک سال هست که نام خاوری از لیست افراد تحت تعقیب در پلیس اینترپل حذف انجام گرفته هست، آیا بعد از صدور حکم، پیگیری برای بازگرداندن نام خاوری به لیست اینترپل انجام گرفته هست؟ گفت: بله پیگیری‌هایی انجام انجام گرفته و مدام این موضوع مد نظر هست.

این مقام قضایی افزود: اگرچه کشور‌های مدعی حقوق بشر و ضد فساد در مقام ضد فساد شعار‌های غیر واقعی و دروغ می‌دهند، اما در عمل، عامل به آنچه که می‌گویند نیستند. با این حال مراجع قضایی و پلیس ما وظیفه خود می‌دانند با تعقیب این موضوع و تکرار خوهسته به حق خود، اقدامات لازم را انجام دهند.

به نقل رویدادنگار مهر، یکی از نکات زیاد حیاتی در پرونده خاوری، ضمانت اجرای حکم هست. با توجه به اینکه خاوری از کشور فرار کـــرده و بعید هست بازگردد، موضوع تضمین اجرای حکم مطرح هست.

این قصه به آخر می‌رسد؟

اگرچه مسئولان قضایی پایان تلاش خود را در رهستای بازگرداندن اموال به بیت المال می‌کنند، اما این مسئله در اجرا دشواری‌های زیادی دارد به طوری که به رغم محکومیت خاوری در این پرونده در دادگاه، وی هنوز در لیست اینترپل قرار نگرفته هست.

با توجه به اینکه حکم خاوری ۱۸ آذر صادر انجام گرفته هست، مهلت وی برای واخواهی ۲ ماه بعد از این روز هست که از این فرصت ۲۵ روز باقی مانده و قرار هست پس از اپایان این مهلت و همچنین طی انجام گرفتن مراحل قطعیت حکم صادره، نسبت به شناسایی و فروش اموال وی اقداماتی شود که این مسئله نیز زمان بر خواهد بود، به صورت حتم مسئله زمان بر بودن در پرونده خاوری نکته جدیدی نیست دلیل که اصل پرونده پس از گذشت شش سال تشکیل انجام گرفت با این حال امید هست تا طی انجام گرفتن این مراحل، اقدامات بین المللی مسئولان برای بازگرداندن نام وی به لیست اینترپل به نتیجه برسد. علاوه بر این وضعیت سه متهم دیگر پرونده فساد سه هزار میلیاردی که پیش‌تر به اعدام محکوم انجام گرفته بودند، اما احکام آن‌ها اجرا نانجام گرفت نیز در این پرونده باید روشن شود.