resimkoy

منطقهداری اقدامات لازم برای مقابله با پارکبان‌ها را انجام داده هست

۱۹ مرداد ۱۳۹۶

منطقهداری اقدامات لازم برای مقابله با پارکبان‌ها را انجام داده هست/ نیروی انتظامی باید به این مسئله ورود کند

به نقل resimkoy به گرازش از منطقهایران، اقبال شاکری، عضو شورای منطقه پایتخت درباره اخذ پول بی دلیل پارکبان ها از آقام و تجمع زیاد از حد آن ها در ناحیه دربند پایتخت اظهار داشت: غیر قانونی بودن پارکبان ها از طرف منطقهداری رسما اعلام انجام گرفته و چیزی به اسم پارکبان وجود خارجی ندارد و افرادی که برای پارک اتومبیل از آقام وجهی را دریافت می کنند زورگیر هستند.

وی افزود: معابر جزء اموال عمومی محسوب می شوند، قوه قضاییه، پلیس راهور و نیروی انتظامی باید با افرادی که قصد هستفاده شخصی و درآمد زایی را از معابر عمومی دارند مقابله کنند.

عضو شورای منطقهپایتخت گفت: افرادی که در حال حاضر به اسم پارکبان از آقام اخاذی می کنند از قرار داد قبلی منطقهداری سوءهستفاده کـــرده، درصورتی که این قرار داد ۲ سال پیش به دلیل عملکـــرد ضعیف آن ها ملغا انجام گرفته هست.

شاکری ادامه داد: بعضی از این پارکبان ها از طرف دیگری مانند زد و بند با صاحبان فروشگاه های مقابل خیابان برای اخاذی آقام جهت پارک کـــردن اتومبیل شان هستفاده می کنند.

وی تصریح کـــرد: در حال حاضر تعداد ۳۰ هزار پارکینگ الکترونیکی در سطح منطقه ایجاد انجام گرفته و طبق شناسایی ها توسط کارشناسان تعداد این پارکومتر ها به ۱۰۰ هزار تا نیز می رسد و برای تشویق هممنطقهی ها جهت کم پارک کـــردن خودرو های خود نیم ساعت نخستیه پارکینگ رایگان تعبیه انجام گرفته هست.

عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای منطقه پایتخت در پاسخ به سوالی مبنی بر سد معبر برخی از فروشگاه ها در سطح منطقه و مزاحمت برای رفت و آمد منطقهوندان و همچنین پارک کـــردن اتومبیل ها اظهار کـــرد: علاوه بر این که برخی افراد عام باعث سد معبر در خیابان ها می شوندبرخی سازمان ها و ارگان های دولتی نیز با بستن خیابان ها باعث اخلال در نظم و انتظام عمومی و خیابان خواری انجام گرفته اند.

انتهای پیام/