resimkoy

ملودی پیانو – یادگیری برای بازی امروز

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

در این درس پیانو به شما خواهد آموخت به خواندن آسان نماد تب پیانو. همچنین شما می خواهد به بازی یک ملودی پیانو آسان با کمک از زبانه ها یاد بگیرند. ما را به آهنگ محبوب دیروز به عنوان مثال استفاده کنید.

برای واقعا یادگیری به خواندن نت موسیقی پیانو یک هدف ارزش تلاش برای است. آن را به یک دنیای موسیقی در حال انتظار به انگشتان دست خود را بازی می شود را باز کنید. با این حال، آن را به برخی هم واقعا استاد هنر موسیقی ورق خواندن است.

ملودی پیانو ابزار است که می تواند به شما کمک کند ملودی یادگیری سریع است. آنها نه یک جایگزین کامل برای نماد موسیقی ورق اما می تواند یک راه آسان برای یادگیری ملودی آسان که شما توسعه مهارت های خواندن نگاه خود را.

یک سیستم ایجاد برای خواندن و نوشتن نماد تب پیانو وجود دارد. در این سیستم شما باید برای یادگیری نام از کلید های سفید بر روی پیانو خود را. اول توجه داشته باشید را پیدا وسط c است. توجه داشته باشید این است که در وسط یک صفحه کلید پیانو واقع شده است. اگر شما یک نگاهی از نزدیک در کلید سیاه و سفید شما را پیدا خواهد کرد که آنها را در گروه های دو یا سه کلید سازمان یافته است.

در C میانی بلافاصله به سمت چپ از یک گروه از دو کلید سیاه و سفید در وسط قرار گرفته از صفحه کلید خود را. گاهی به نام C4 به عنوان آن را در اکتاو چهارم پیانو معمولی است. بر روی صفحه کلید با تعداد کمتر از کلید کلید در وسط صفحه کلید هنوز C4 نامیده خواهد شد.

یک اکتاو چیست؟

اگر با توجه داشته باشید ج شروع و بازی اشاره به سمت راست ج شما یک مقیاس C-عمده ای بازی. یادداشت ها پ ت ث ج چ ب. توجه داشته باشید که پس از ب می آید ج بعدی است. همانطور که می بینید ج بعدی است همان موقعیت به سمت چپ از دو کلید سیاه و سفید به عنوان ج وسط. این ج گاهی اوقات به نام C5 دلیل آن را در اکتاو پنجم از یک پیانو یا بزرگ است.

نت هایی که از c به ج بعدی بازی است یک اکتاو گفته می شود. اکتاو معنی هشت و شما هشت یادداشت بازی کرده اند زمانی که شما از ج به ج بعدی بازی کند. این فاصله در سراسر صفحه کلید تکرار می شود. c3 است ج در سمت چپ وسط C و غیره است.

این نماد تب پیانو ما در این مقاله با استفاده از یک فرم ساده از ملودی پیانو مورد استفاده در اینترنت است. در اینجا قوانین عبارتند از:

۱٫ کلید های سفید ما استفاده خواهیم کرد با حروف کوچک notated. این است که، پ ت ث ج چ a و b.

۲٫ اکتاو که در آن شما را به بازی یادداشت با یک شماره نشان داد. C4 به معنای میانه ج. اگر نکات زیر را در اکتاو هستند وجود خواهد داشت نه هر شماره پس از یادداشت تا زمانی که شما تغییر اکتاو است.

۳٫ اگر شما به بازی یک کلید سیاه و سفید آن است که با یک حرف بزرگ نشان داد. C یعنی کلید سیاه و سفید بلافاصله به سمت راست از ج. در نماد موسیقی ورق عادی این یادداشت نوشته شده است C #.

در حال حاضر زمان سعی کنید به بازی اولین یادداشت دیروز بیتلز با کمک نماد ساده تب پیانو ما آن است. من به شما خط اول از اشعار و زیر ملودی مربوطه نوشته شده با ملودی پیانو را نشان می دهد.

دیروز، تمام مشکلات من به نظر می رسید خیلی دور

D4 CCE FG AB C5 B4 AA

در حال حاضر به نظر می رسد به عنوان اینکه آنها در اینجا برای ماندن

A4 agfedfee

اوه، من دیروز را باور

D4 CED A5 C4 EE

در حال حاضر ما در آیه اول به پایان رسانده اند. آیه دوم را به همان ملودی بنابراین ما حق را به پل پرش به:

چرا او تا به حال به من نمی دانم، او نمی خواهد می گویند

E4 EAB C5 B4 abagae

گفت: من چیزی اشتباه است، در حال حاضر من برای دیروز هستم

E4 EAB C5 B4 abagb C5 G4 FE

بعد از این شما می توانید ملودی را با بازی در آیه دوباره پر کنید. توصیه می کنم که به شما در حفظ ملودی یک خط در یک زمان. این ورزش کمی تب پیانو مقدمه ای بر سیستم نماد تب کامل شما را در اینترنت پیدا کنید است.