resimkoy

ملزومات برنامه ریزی رهبری: رویکرد آرائی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

من احساس می کنم به شدت در مورد نیاز ضروری برای رهبران برای تبدیل شدن به برنامه ریزان کیفیت، و درک اینکه چرا برنامه ریزی موثر بنابراین لازم است، نام شرکت من آن را نشان می دهد! این نه به اندازه کافی برای صرفا مقاصد و / یا ایده خوب است، اما باید یک روش و / یا رویکرد، برای انجام یک عمل ارزشمند است. ترین ضرب المثل را شنیده اند، مردم برنامه ریزی برای شکست، آنها موفق به برنامه ریزی ، در عین حال در چهار دهه من از مقدماتی، شناسایی، توسعه، آموزش و مشاوره به هزاران نفر از رهبران واقعی و / یا بالقوه، من آمده ام تا متوجه، متاسفانه، هنوز هم با کیفیت بسیار کمی، برنامه ریزی معنی دار، و / یا اهداف با توجه، اهداف، خدمات، و انشعابات وجود دارد. حال با استفاده از روش حفظی، به طور خلاصه در نظر بگیریم، ملزومات رهبری واقعی برنامه ریزی است.

۱٫ اولویت: چگونه می توانید حتی شروع به برنامه ریزی، مگر اینکه شما، شناسایی، و پس از آن، درک، اهداف و اولویت های اصلی خود را؟ تعداد بسیار زیادی از به پایان اتلاف وقت، انرژی و منابع خود، عرق کردن چیزهای خرده ! اولویت – رویکرد مبتنی بر است، نه تنها موثر، آن را هوشمند، کارآمد، و به درستی متمرکز شده است، و با ارتباط آن، انگیزه مردم به مراتب بیشتر، به درگیر شدن بیشتر، و به مراقبت عمیق تر

۲٫ گوش دادن؛ یاد گرفتن؛ درس: درس اول شما برای یادگیری و به دنبال، است برای گوش دادن به مراتب بیشتر از شما صحبت می کنند! چرا شما فکر می کنم شما دو گوش داده شد، اما تنها یک دهان؟ هنگامی که شما با توجه به آنچه دیگران می گویند پرداخت، در مورد مراقبت از، و نگران، و همچنین درک خود هستند، معنی آن را نمی کند، شما را در یک موقعیت به مراتب بهتر به آنها خدمت می کنند، و برنامه ریزی بر این اساس هستند؟

۳٫ نگرش؛ استعداد؛ توجه: اقدام به طور مداوم با یک می تواند – انجام، نگرش مثبت، و همیشه اجتناب از سرزنش و / یا شکایت! توسعه مهارت های خود – مجموعه، پس استعداد خود را به اندازه کافی نوردی دقیق، به منظور افزایش دانش خود را، و امیدوارم، شما ارائه، با عقل بیشتر! توجه به همه چیز شما را بشنود، مشاهده و / یا تجربه!

۴٫ نیاز: رهبران بزرگ نیاز دارد – گرا، و همیشه هدف اولویت بندی اقدامات، که سازمان و سهامداران آن بهره مند شوند! یکی باید درک، نیز، نمی توان به طور کامل رسیدن به این، بدون تمرکز بر تبدیل شدن به یک برنامه ریز رهبری بهتر!

۵٫ تفاوت های ظریف: آیا شما را در درک آنچه باعث می شود سازمان شما متفاوت از دیگران؟ آیا می دانید چگونه می توانید ممکن است متفاوت از دیگران؟ رهبری واقعی یکی نیست – اندازه – متناسب – همه، بلکه شامل سفارشی طرح خود را، برای رسیدگی به این تفاوت های ظریف

۶٫ صداقت؛ شدت؛ آرمان؛ ایده: آیا شما همچنان به مبارزه با – – خوب – مبارزه، حتی زمانی که دیگران تسلیم؟ چگونه ممکن است این سطح بالایی از شدت شما را حفظ؟ آیا شما قادر به ادامه با صداقت مطلق، حتی در هنگام گرفتن یک کوتاه – برش، ممکن است آسان تر و / یا محبوب تر / صلاح است؟ آیا آرمان های خود را با گروه خود را تراز وسط قرار دارد؟ آیا شما یک ایده – رهبر محور

۷٫ هرگز ( می گویند هرگز): آیا شما یک هرگز – می گویند – هرگز نگرش و پشتکار خود شما حفظ، با وجود موانع، و غیره

۸٫ اهداف؛ تولید حسن نیت؛ رشد: اهداف شما (شخصی نیست، اما برای گروه خود را) باید یک جزء اساسی از اولویت های خود می شود! هنگامی که شما در خدمات تمرکز به دیگران، و پرداختن به نگرانی های ادراک، و غیره، شما حسن نیت تولید، هنگامی که شما ترکیب این طرز فکر، با موثر، برنامه ریزی حرفه ای، شما را بهینه سازی پتانسیل رشد سازمان شما!

به یاد داشته باشید ضرب المثل، چیزهای خوب به کسانی که منتظر آمده است! اگر شما قصد به طور موثر و مداوم و بیمار است، به شما خواهد شد با استفاده از مهم ترین ضروری رهبری برنامه ریزی!