resimkoy

 معدن وب

۱۰ تیر ۱۳۹۶

با انفجار دوران فناوری هشدارات، ما وارد اقیانوس هشدارات انجام گرفته ایم. این انفجار هشدارات دقیقا مبتنی بر اینترنت هست؛ کدام یک از زیرساخت های جهانی هشدارات هست. ما نمی توانیم این واقعیت را انکار کنیم که با گذشت هر روز، محتوای هشداراتی وب بوسیله جهش و دامنه افزایش می یابد و به همین ترتیب، هشدارات مورد نظر که ما واقعا دنبال آن هستیم، افزایش و افزایش مشکل می شود. معدن وب یک ابزار هست که می تواند در سفارشی کـــردن وب سایت ها بر اساس محتویات آن و نیز براساس رابط کاربری مورد هستفاده قرار گیرد. معادن وب به طور معمول شرکت های هستخراج معادن، هستخراج معادن و هستخراج ساختار.

هستخراج داده ها، هستخراج متن و هستخراج وب، روش های مختلفی را برای هستخراج هشدارات معقول از پایگاه داده های بزرگ در اختیار دارد به طوری که شرکت ها می توانند دقت تصمیم های کسب و کار را با دقت تصمیم گیری کنند، بنابراین داده کاوی، هستخراج متن و وب کم در ارتقاء مدیریت ارتباط با مشتری زیاد کمک می کند. اهداف؛ نخستویت اصلی، ایجاد، گسترش، و شخصی سازی یک رابطه با مشتری با طبقه بندی و دسته بندی مشتریان هست.

با این حال، شماری از مسائل وجود دارد که باید با پردازش معدن وب مورد توجه قرار گیرد. می توان گفت که حفظ حریم خصوصی داده می شود که مسئله کلید ماشه ای هست. به تازگی، شکایات و نگرانی های مربوط به نقض حریم خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافته هست، زیرا معامله گران، شرکت ها و دولت ها همچنان به جمع آوری هشدارات انبوه و ذخیره سازی انبوه خود ادامه می دهند. نگرانی ها نه فقط در مورد جمع آوری و جمع آوری هشدارات خصوصی، بلکه تحلیل و هستفاده از چنین داده هایی نیز وجود دارد. افزایش نگرانی عمومی در مورد افزایش حجم آمارها و تکنولوژی های موثر؛ تعارض بین حفظ حریم خصوصی داده ها و معادن احتمالا باعث افزایش سطح بازرسی در سال های آتی خواهد انجام گرفت. در این زمینه، درگیری های قانونی نیز زیاد اندک هست.

مسائل دیگری نیز در معرض داده کاوی وجود دارد. & # 39؛ خطا در هشدارات & # 39؛ می تواند ما را به تجزیه و تحلیل مبهم و نتایج نادرست و توصیه ها هدایت کند. مشتریان & # 39؛ ارسال داده های نادرست یا هشدارات نادرست در طی روش واردات داده، یک خطر واقعی برای کارآیی و اثربخشی وب معدن ایجاد می کند. یکی دیگر از خطرها در زمینه داده کاوی این هست که معادن ممکن هست با انبارداری داده اشتباه گرفته شود. شرکت هایی که انبار هشدارات را توسعه می دهند بدون هستفاده از نرم افزار معدن معقول نمی توانند به سطح دقت و کارآیی دست یابند و همچنین کاهشین احتمال دریافت مزایای تکمیل از آن وجود دارد. به همین ترتیب، فروش متقابل ممکن هست دشوار باانجام گرفت اگر مشتریان را خراب کند حریم خصوصی، ایمان آنها را نقض می کند یا آنها را با دعوت های غیر ضروری آزار می دهد. معدن وب می تواند کمک نیکوی برای بهبود و ترتیب پلن های بازاریابی باانجام گرفت که مشتریان را دنبال قرار می دهد. منافع و نیازها.

به رغم موانع و موانع بالقوه، بازار در زمینه معدن وب پیش بینی می شود که در تعداد سال فردا تعداد میلیارد دلار رانجام گرفت کند. معدنکاری به شناسایی و دنبال قرار دادن مشتریان بالقوه، که هشدارات آنها "دفن" در پایگاه داده های عظیم و تقویت روابط مشتری هست کمک می کند. ابزار داده کاوی می تواند روند بازار آتی و رفتار مصرف کننده را پیش بینی کند، که به طور بالقوه می تواند به کسب و کار کمک کند تا قطعنامه های فعال و مبتنی بر دانش را به کار گیرند. این یکی از دلایلی هست که داده کاوی نیز به عنوان کشف دانش شناخته می شود. می توان گفت که روند تجزیه و تحلیل داده ها از دیدگاه های مختلف و مرتب سازی و طبقه بندی داده های شناسایی انجام گرفته و در نهایت ایجاد یک پایگاه داده هشدارات مفید هست که می تواند توسط شرکت ها برای افزایش و تولید درآمد و کاهش هزینه ها افزایش مورد بهره برداری قرار گیرد. . با هستفاده از داده کاوی، سازمان های کسب و کار پیدا کـــردن آن آسان تر برای پاسخ به سوالات مربوط به صلاحیت و هوش کسب و کار، که زیاد پیچیده و پیچیده برای تجزیه و تحلیل و تعیین قبل از آن هست.