resimkoy

مسدود انجام گرفتن حساب بانکی تجار ایرانی در چین، ترکیه و امارات

۲ دی ۱۳۹۶

حساب‌های مسدود انجام گرفته ایرانیان توسط چین، ترکیه، گرجستان و امارات!

به نقل resimkoy، مسدود انجام گرفتن حساب‌های بانکی تجار ایرانی، رخدادی تلخ و نامیمون هست که در طول سالیان گذشته به کرات تکرار انجام گرفته و ریشه اصلی این موضوع، نیز به تحریم‌هایی معطوف می‌شود که با محوریت ایالات متحده اِعمال انجام گرفته هست.

اگرچه با حصول برجام، برخی از محدودیت‌های اقتصادی برداشته انجام گرفت، اما بدعهدی آمریکایی از موضوعاتی هست که متاسفانه حتی در دوران پسابرجام و بخصوص پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، نمود و ابعاد هر چه افزایشی به خود گرفته هست.

ظاهرا، آمریکایی‌ها در نظر دارند فشار‌های خود را بر نظام بانکی ایران متمرکز کنند و با تعویض نقاب خود، شیوه‌های جدیدی از اعمال محدودیت را مد نظر قرار داده اند.

تحریم‌های موسوم به کهستا، به تعبیر برخی کارشناسان، تحریم‌های خاموشی هست که به شیوه‌ای جدید، اقدام به اختلال در معقولات عادی و تجاری و اقتصادی ایران می‌کند.

حسین تفرشی، کارشناس مسائل اقتصادی  بانک و بیمه، با اشاره به ایران هراسی پروژه‌های آمریکا در اذهان و افکار کشور‌هایی که در صدد ایجاد ارتباط و تقویت معقولات اقتصادی خود با ایران هستند، اظهار کـــرد: درواقع این تاکتیک ایالات متحده و هستراتژیست‌های آمریکایی هست و این رویکـــرد را در فواصل و در مقاطع گوناگون علیه کشور‌هایی که با آن‌ها زاویه دارند، هستفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: بعید به نظر می‌رسد در فردا، تفاوت جدی را در این رویه شاهد باشیم شاید تن‌ها در روش‌ها، شیطان بزرگ تاکتیک‌های خود علیه کشورمان را تغییر دهد، اما اهداف در همان راه و به مثابه گذشته ادامه خواهد داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: آنچنان که اخبار و گزارش‌های منتصویر انجام گرفته در رسانه‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های گذشته حساب بانکی برخی از تجار و فعالان اقتصادی ایران در کشور‌هایی همچون ترکیه، امارات، گرجستان و چین مسدود انجام گرفته که واکاوی این انسداد‌ها در این مجال، می‌تواند تا حدودی چشم انداز و افق رویکـــرد ایران و تصمیمات موثر برای عبور از چنین محدودیت‌هایی را روشن و شفاف سازد.

تفرشی تصریح کـــرد: به تبع پایانی بانک‌ها در پایانی جهان از جذب نقدینگی و سرمایه‌های مشتریان خود هستقبال می‌کنند و این امر ملموس هست که در ارتباط با پایانی بانک‌ها اعم از ایرانی و غیر ایرانی صدق پیدا می‌کند.

وی افزود:آنچه که باعث اقدام برخی بانک‌ها در کشور‌های مذکور انجام گرفته می‌شود، عمدتا به ترس و هراسی معطوف می‌شود که ریشه آن را باید در ایجاد محدودیت احتمالی از سوی آمریکایی‌ها علیه مراکز و موسسات مالی اشاره انجام گرفته جستجو کـــرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآورانجام گرفت:به واقع این مراکز با در نظر گرفتن هزینه و فایده معقولات مالی خود با ایران و ایالات متحده، در نهایت به چنین اقداماتی (مسدودکـــردن حساب بانکی برخی ایرانیان و تجار ایرانی) مبادرت می‌ورخانومد.

دشوارگیری برخی بانک‌های خارجی بعد از تحریم عای جدید امریکا، تانجام گرفتید انجام گرفته هست

تعدادی پیش، سید حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت در گفتگو با رسانه‌ها، ضمن اشاره به انسداد حساب بانکی برخی ایرانیان در انگلستان، شارجه و ترکیه اظهار کـــرد: این موضوع، رخداد و اتفاق جدید و نوظهوری نیست و پیش از این نیز شاهد چنین اقداماتی از سوی برخی بانک‌های خارجی در ارتباط با ایرانیان بوده ایم.

وی در ادامه می‌افزاید:از زمانی که تحریم‌های جدید تصویب انجام گرفته، دشوارگیری بانک‌ها از ترس جریمه انجام گرفتن تانجام گرفتید انجام گرفته و ظاهرا بانک‌های خارجی با نگاهی احتیاط آمیز به چنین اقدامی مبادرت ورزیده اند.

سلیمی، در خصوص روند صادرات کالای ایران به کشور‌هایی که در آن برخی بانک‌ها اقدام به مسدودکـــردن حساب بانکی ایرانیان کـــرده اند اضافه کـــرد: در این ارتباط در اوج تحریم‌ها نیز صادر کنندگان به راهکار مقتضی برای صادر کـــردن محصولات مورد نظر خویش دست پیدا می‌کـــردند، اما عمده مشکل در شرایط فعلی به دانشجویانی معطوف می‌شود که در این کشور‌ها مشغول به تحصیل هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت، با بیان فعالیت بانک‌های ایران در هستاندارد بازل یک گفت: این در شرایطی هست که بانک‌های درجه نخست جهان با هستاندارد بازل سه، مشغول به فعالیت اند و به تبع برای تسهیل معقولت و ارتباطات بانک‌های ایرانی با چنین بانک‌هایی باید فعالیت مراکز پولی و مالی و بانک‌های ایرانی در قالب این هستاندارد قرار گیرد که به تبع در این صورت می‌بایست همه قوانین بین المللی را که وضع می‌شود، اجرایی نماییم.

مقابله با پولشویی، بهانه جدید کشور‌های خارجی برای مسدود کـــردن حساب ایرانیان

محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رویدادنگار بورس، بانک و بیمه با اشاره به طرح برخی موضوعات همچون مقابله و مبارزه با پولشویی برای انسداد حساب برخی از ایرانیان در بانک‌های خارجی اظهار کـــرد: ظاهرا بسته انجام گرفتن حساب ها، بصورت کلی و فراگیر نیست و تن‌ها حساب‌هایی که مورد شک و ظن قرار می‌گیرند مسدود می‌شود.

وی افزود:به صورت حتم نباید از نظر دور داشت که قوانین ضد پولشویی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده هست، اما شاید برخی مدعی شوند که تصویب این قانون، در مراجع حتمی کشور ایران، برای بانک‌های خارجی ملاک عمل نیست.

اسماعیلی گفت: هم اکنون، نمی‌توان قضاوت دقیق و روشنی در ارتباط با این موضوع که واقعا بانک‌های خارجی از هراس پولشویی مبادرت به چنین اقدامی می‌کنند و یا این موضوع بهانه‌ای هست برای ایجاد بن بست در فعالیت ایرانیان در برخی از کشور‌های خارجی، اما در مجموع شواهد و قراین، افزایش حاکی از بهانه گیری بانک‌های مذکور هست که یقینا در فردا می‌توان بصورت دقیق‌تر و صریح تری در این خصوص اظهار نظر کـــرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآورانجام گرفت: فارغ از این مسائل و گمانه خانومی ها، بهترین راهکار برای مقابله با چنین محدودیت هایی، به تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی معطوف می‌شود که به روشنی جزییات دقیق آن در سیهست‌های اقتصاد مقاومتی قید و مطرح انجام گرفته هست.

وی در پایان اضافه کـــرد: به صورت حتم عمل به سیهست‌های مذکور، به معنی بی توجهی و غفلت از معقولات تجاری و بین المللی نبوده و نیست، اما قطعا در صورت بازبینی و اعمال ابداًحات لازم در حوزه‌های داخلی و در نخستویت قرار دادنِ پتانسیل‌های بومی و داخلی کشور، آسیب و ضرر و زیان چنین محدودیت‌های خوهسته یا ناخوهستهِ بانک‌های خارجی، به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.