resimkoy

مستندات فساد در منطقهداری پایتخت را ارائه کنید

۱ بهمن ۱۳۹۶

به نقل resimkoy، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب پایتخت درحاشیه همایش تخصصی بررسی آسیب‌های اجتماعی و تأمین امنیت عمومی با اشاره به اهداف این همایش گفت: یکی از مسائلی که در دستگاه‌ها اهمیت بسزایی دارد همکاری و هماهنگی هست و در پایانی جلسات بر این موضوع تأکید می‌شود، این جلسه نیز به همین منظور با حضور فرمانداران، بخانجام گرفتاران، رؤسای دادگاه‌های بخش و معاونان برگزار انجام گرفت و در نتیجه آن گزارش اجمالی نیز در رابطه با آسیب‌های اجتماعی از برخی هستان‌ها ارائه انجام گرفت.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که این جلسه سرآغازی برای توجه افزایش به مسائل اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی و محیط زیست باانجام گرفت. همچنین از طرفی راهکار‌های عملی مورد توجه قرار گیرد، امیدواریم این جلسه سرآغازی برای انجام کار‌های تخصصی‌تر در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مسائل محیط زیست، مشکلات اجتماعی در سطح هستان، جمعیت شناور، وجود برخی کارگاه‌های تولید مواد تقلبی و نظایر آن باانجام گرفت.

دولت‌آبادی تصریح کـــرد: وزیر کشور در این جلسه تقریباً پیشنهادات ما را مصوب تلقی کـــرد همچنین پیشنهاد برگزاری فصلی جلسات این‌چنینی را دادند که امیدواریم عملیاتی شود.

دادستان عمومی و انقلاب پایتخت در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه “اخیراً مسئله فساد در منطقهداری پایتخت مطرح انجام گرفته هست در رابطه با جزئیات آن بگویید”، تصریح کـــرد: نخستاً من در این مکان از مسئولین گله دارم، مسئولین اگر به فسادی می‌رسند ابتدا باید به مراجع حتمی کشور بگویند، به‌اندازه کافی روان و افکار آقام را با اخباری که بدون اثبات در اختیار دیگران قرار می‌دهیم پریشان می‌کنیم، بنده روز چهارشنبه نامه‌ای به جناب آقا نجفی (منطقهدار پایتخت) نوشتم و از ایشان مستندات خوهستم.

وی افزود: از همین تریبون به همه مسئولین اعلام می‌کنم که طرح و اعلام موارد فساد بدون دلیل و اثبات و بدون تصویب در مرجع حتمی محل اشکال هست، آقام رنجیده‌خاطر می‌شوند که ما مواردی را بگوییم و سپس به‌دنبال دلیل برویم بنابراین جناب آقاان مسئول از جمله منطقهدار پایتخت اگر دلایلی برای فساد در جایی دارند نخست به دستگاه قضایی، بازرسی کل کشور و دادستانی اعلام کنند، برهمین‌اساس نیز همان‌طور که گفتم طی نامه‌ای به‌قید فوریت از ایشان خوهسته‌ایم که این کار انجام شود.

جعفری دولت‌آبادی تأکید کـــرد: از همین جا به همه مسئولین هشدار می‌دهیم که مبادا از تریبون‌های حتمی فسادی را اعلام کنند که ثابت نانجام گرفته باانجام گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب پایتخت در ادامه ضمن تسلیت در ارتباط با حادثه کشتی سانچی تصریح کـــرد: پرونده قضایی در این زمینه مفتوح هست، طبق قانون مجازات اسلامی ما می‌توانیم چنانچه در رابطه با اتباع ایرانی در خارج از کشور حوادثی رخ دهد این موضوع را پیگیری کنیم، به‌دلیل آنکه از حادثه دور هستیم و باید هشدارات و دلایل آن را به دست آوریم، با همکاری دادستانی کل و وزارت امور خارجه حقوق جانباختگان پیگیری خواهد انجام گرفت.

وی در پایان در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر تصریح کـــرد: سعی کـــردیم در پایتخت به‌سرعت عمل کنیم، در حال حاضر بازداشتی‌های ما کاهش از ۲۰ نفر هست، برای ۵۴ نفر کیفرخوهست صادر کـــردیم. از روز نخست با متهمانی که در خانومدان بودند ملاقات انجام انجام گرفت و دغدغه داشتیم که این موضوع به‌سرعت تعیین تکلیف شود و ان‌شاءالله تا هفته جاری در مورد پایان متهمان حوادث اخیر تعیین تکلیف صورت گیرد.