resimkoy

مزایا و معایب شبکه داده کابلها

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

با دستگاه ها و لوازم الکترونیکی بیشتر و بیشتر طراحی شده است که برای استفاده از شبکه های بی سیم برای اتصال به شبکه، لازم است به منظور بررسی کابل کشی داده های شبکه قبل از راه اندازی یک دستگاه جدید و یا سیستم خود را خانه یا دفتر. در بسیاری از موارد، یک شبکه است که باعث استفاده کابل کشی فیزیکی خواهد بود شبکه های قوی تر و امن تر از یک بر اساس تکنولوژی بی سیم. خوانده شده در برای چند از مزایای استفاده از کابل کشی داده های شبکه، و همچنین برخی از معایب با توجه به شبکه های بی سیم.

امنیت

یکی از مزایای اصلی کابل کشی شبکه داده است که آنها یک سطح امنیتی بالاتر از شبکه های بی سیم فراهم می کند. اگر چه اقدامات امنیتی از جمله کلمه عبور و شبکه های Wi-Fi محافظت کمک به بهبود امنیت برای شبکه های بی سیم، آنها هرگز به عنوان امن سیستم های شبکه کابل کشی.

تداخل کاهش

نصب و راه اندازی مناسب از داده های شبکه کابل کشی کمک می کند تا به طور چشمگیری تداخل ناشی از برق و رادیو فرکانس، شناخته شده به عنوان دخالت الکترومکانیکی و تداخل فرکانس رادیویی، به ترتیب کاهش می دهد. شبکه های بی سیم به مشکلات تداخل فرکانس رادیویی بسیار حساس هستند. این مورد با کابل کشی داده های شبکه محافظ و کابل فیبر نوری است.

اتصال سازگار

یکی از بزرگترین نگرانی که بسیاری از کاربران شبکه های بی سیم تناقض اتصال است. به عنوان انتقال داده انجام می شود، گذشت در اتصال به شبکه ناشی از گذشت لحظه ای در سیگنال های بی سیم و یا تداخل الکتریکی طور موثر می تواند نفی مقدار زیادی از کار، کم کردن سرعت نرخ انتقال، بطور قابل توجهی، و یا معرفی سطوح غیر قابل قبول فساد داده است. خوشبختانه، کابل کشی شبکه یک اتصال سازگار است که از این لغزش لحظه رنج می برند نیست فراهم می کند.

سرعت

اگر چه نه همه کابل کشی شبکه یک اتصال سریع ارائه، انواع جدیدتر از پیچ خورده کابل کشی داده جفت می در نرخ داده ۱۰ گیگابیت به کار گیرند. کابل کشی فیبر نوری انتقال نور به جای اطلاعات داده های استاندارد، و آن را برای استفاده با سرعت بالا و محدوده گسترش مطلوب است.

تحرک

یک نقطه ضعف بزرگ از راه اندازی داده های شبکه کابل کشی تحرک حالی که متصل به است شبکه. شبکه های بی سیم ارائه تحرک بسیار عالی برای دستگاه های الکترونیکی زیرا هیچ سیم مانع حرکت، در طیف وسیعی از فرستنده و گیرنده وجود دارد. متاسفانه، کاربران باید به طور مستقیم به یک سیستم کابل کشی شبکه به منظور استفاده از امکانات انتقال داده متصل شده است.

بسط
اگر بیش از یک اتصال کامپیوتر فیزیکی مورد نیاز است که کابل کشی داده شبکه فیزیکی استفاده می شود، به طور معمول یک ماده ساده از اتصال یک روتر یا هاب به کابل کشی شبکه در حال حاضر نصب و اتصال دستگاه های شبکه به هاب یا روتر. هر هاب یا روتر می تواند به ۲۵۵ دستگاه را پشتیبانی کند.

سیم کشی راه اندازی

در حالی که شبکه های بی سیم نسبتا آسان به راه اندازی، شبکه سیستم اطلاعات کابل کشی فیزیکی باید نصب شده باشد قبل از استفاده. این به این معنی است که کابل باید روت شود و به درستی در هر دو به پایان می رسد خاتمه یافته است. این امر به معنای به دست آوردن دسترسی به خزیدن فضاها و فضای داخلی از دیوار و همچنین برش سوراخ در دیوار.