resimkoy

مزایا و اشکالاتی از شبکه های کسب و کار

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

شبکه های کسب و کار دارای یک جهان از مزایای مثبت. با این حال، با همه چیز مثبت، می آید چند منفی حداقل. بنابراین، بدون گرفتاری بیشتر، اجازه دهید با مثبت / جوانب مثبت آغاز در حمایت از شبکه های کسب و کار:

اولین نقطه در سمت اندازی است.

شما با فعال بودن در تجمع اطلاعات تماس کسب و کار و اجازه دادن به خودتان دیده می شود. بسیاری از مردم شکایت دارند که آنها فقط ملاقات با به اندازه کافی از حق مردم برای کمک به در جهت حرفه ای خود را است.

هنگامی که شما به طور فعال در شبکه های کسب و کار درگیر، شما در حال افزایش شانس خود را از ملاقات کسانی که مردم حق. به علاوه، اگر شما به درستی شبکه با به اشتراک گذاشتن ارجاع، معرفی افراد، و پس از تا با کسانی که شما را ملاقات، پاداش برای خود صحبت می کنند

نکته مثبت ۲ است.

شما ۱ در ۱ مهارت های افراد به آرامی به وضعیت متخصص خواهد کرد. این به نفع نیست در مورد بسیاری اما از طریق آزمون و خطا صحبت کردیم، ایجاد روابط گردیده به نظر می رسد است. این واقعیت است که وقتی ۱ در ۱ مهارت های مردم خود را کافی است، شما یک افزایش فوق العاده در نتایج مثبت شما با استفاده از تمام ارتباطی دیگر، برای مثال نگاه کنید به در نظر بگیرید. تلفن، ایمیل، و غیره

۳، در سمت خوشبین است.

پس از سازگار بودن، شما متوجه خواهد شد مرکز خود را از نفوذ گسترش دهد. اگر شما به طور فعال در جلسه، برقراری ارتباط، و به طور کلی کمک به بسیاری از افراد درگیر، به شما خواهد شد و همچنین احترام را دوست داشت. هنگامی که این نوع از چیزهایی که رخ می دهد، مرکز خود را از نفوذ رشد می کند و شما را تبدیل خواهد شد به خوبی مورد احترام به طور پیش فرض

۴، در سمت بالا است.

شبکه به طور منظم به شما می دهد فرصتی برای صحبت زیادی در مورد حرفه خود را. شما این فرصت را برای آموزش بسیاری از مردم در مورد آنچه شما انجام دهد زمانی که شما آنها را ملاقات کرده اند. این وضعیت باعث می شود شما بر روی انگشتان شما و دانش بیشتری در مورد حرفه خود باشد

سود ۵ از شبکه های کسب و کار است.

شما تا حد زیادی افزایش گزینه های کلی خود را. در حالی که شبکه برای بازده کسب و کار بهتر، شما خواهد فراوانی از افرادی که به طور مستقیم به اهداف خود متصل نیست دیدار خواهد کرد. نشست افراد مانند این می تواند شما را در راه های دیگر مانند بهره مند شوند؛ پیدا کردن یک لوله کش خوب، کمک به شما برای دریافت در یک شرکت جدید استخدام، و هر متخصص دیگر در یک زمینه خاص است. ارجاع شخصی معمولا دارای شایستگی بیشتر

و در حال حاضر برای جایگزین یا پایین سمت / منفی از شبکه های کسب و کار:

# ۱٫ اگر شما یک مثال از یک فرد اجتماعی، مانع، بیرون و شبکه می تواند بسیار آسیب زا برای شما. من ادعا نمی کنم که آن چیزی است که شما نمی توانید غلبه بر اما به خوبی می تواند تبدیل به یک تجربه نه چندان مثبت است.

# ۲٫ شما ممکن است چندین حوادث است که ممکن است به شهوت و میل خود را پیدا کنید. این خطر شغلی از شبکه های کسب و کار که در آن شما در مراسم های شبکه های کسب و کار با انتظارات بالا اما از این نتیجه دلسرد است. به مانند هر چیز، این است که توجیه به رها کردن اما این اتفاق نمی افتد.

# ۳٫ مردم در شبکه تازه پیدا شده خود را به عنوان پذیرای عنوان شما می خواهم بوده است. بسیار درست است که بسیاری از مردم صحبت یک بازی خوب اما در گرما از لحظه ای است، هنگامی که شما به آنها نیاز، آنها می توانند شما را پایین دهید.

# ۴٫ سرکش، فردی نامطلوب ممکن است زندگی خود را از طریق شبکه را وارد کنید. من می دانم که این یک جنبه که بیش از حد اغلب مورد بحث قرار گرفته است، اما باید صادق باشم. گاهی اوقات شما می توانید افراد از طریق فعالیت های شبکه های دوستانه خود را، که می تواند تخلیه انرژی اگر به زندگی حرفه ای خود را مضر نمی اثبات را جذب کند.

و # ۵٫ شبکه برای همه کار نمی کند. بله، برخی از افراد وجود دارد خارج وجود دارد، به عنوان نادر چون ممکن است، که در آن روابط شبکه و ساخت و ساز با افراد مختلف فقط فنجان خود را از چای نیست. اقلیت کوچکی از مردم پیدا خواهد کرد که مهم نیست چقدر سخت آنها سعی می کنند، آن را فقط به نتایج مورد نظر ارائه نشده است. این غم انگیز است اما این درست است.

بنابراین در حال حاضر شما در جوانب مثبت و منفی در هر دو طرف را ببینید. من شخصا معتقدم که شبکه های کسب و کار بسیار مهم است و می تواند برای بسیاری از مردم در راه مثبت کار. حال حاضر، شما باید از خودتان بپرسید، "آیا این بد است یا خوب؟" پاسخ "خوب" و "بد" است. این همه در دیدگاه "شما"، خواننده بستگی دارد.

آیا می خواهید به یادگیری راهنمایی های بیشتر در مورد شبکه های کسب و کار؟ من هم راهنمای با نام تجاری جدید برای حرفه ای شبکه موفقیت:

دانلود آن را رایگان در اینجا: اسرار کارشناس شبکه نازل شده به زبان انگلیسی ساده

** شما همچنین می خواهید دریافت ۱۰۰ رایگان کسب و کار فرصت های + شبکه های دانش چگونگی ۴ eCourse روز