resimkoy

مرگ با دو نگاه فقیر و غنی

۱۶ آذر ۱۳۹۶

تضاد طبقاتی تنها به زمان حیات افراد ختم نمی‌شود، امروزه با نگاهی به مقبره افراد پس از مرگ متوجه افزایش فاصله میان فقیر و غنی می‌شویم. خانواده‌هایی که به لحاظ اقتصادی وضعیت معقولی دارند در مقبره‌های لوکس خانوادگی تدفین می‌شوند و اما خانواده‌هایی که وضعیت مالی متوسط و یا ضعیفی دارند در قبرهای ساده به خاک سپرده می‌شوند.