resimkoy

مرگ، گاهی ریحان می‌چیند …

۱۳ شهریور ۱۳۹۶


بامداد روز گذشته اتوبوس حامل دختران دانش آموز هرمزگانی در داراب به علت خواب آلودگی راننده واژگون انجام گرفت و ۳۹ دانش آموزی که قرار بود در اردوی تشکیلاتی فرزانگان سازمان دانش آموزی شرکت کنند هیچ گاه به مقصد نرسیدند.