resimkoy

مدیر جمهوری با توقف پرداخت سود سهام عدالت مخالفت کـــرد

۲۷ مهر ۱۳۹۶

مدیر جمهوری با توقف پرداخت سود سهام عدالت مخالفت کـــرد

به نقل resimkoy، در حالی که  محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشتر نقل کرد بود، با نظر مجلس قرار انجام گرفته هست پرداخت سود سهام عدالت به‌ صورت نقدی به آقام منتفی شود و جناب مدیر جمهور نیز موافقت نخستیه خود را با این پیشنهاد نشان داده‌اند، نوبخت این رویداد را تکذیب کـــرد.

نقل کردگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا مدیر جمهور در نتیجه رایخانومی مدیر مجلس، با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت کـــرده هست یا خیر؟ گفت: مدیر جمهور با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نکـــرده هست.

محمدباقر نوبخت در نشست رویدادی هفتگی با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال یک رویدادنگارمبنی بر اینکه آیا مدیر جمهور در نتیجه رایخانومی مدیر مجلس با پیشنهاد رؤسای کمیسیون‌های «اقتصادی» و «پلن، بودجه و محاسبات» مجلس درباره توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت کـــرده هست یا خیر؟ گفت: مدیر جمهور با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نکـــرده هست.

انتهای پیام/