resimkoy

مدیریت شبکه قطعات – مبانی استراتژی مدیریت موثر

۲۲ فروردین ۱۳۹۶

بررسی اجمالی:

در این مقاله به استراتژی مدیریت شبکه برای مدیریت شبکه را تعریف کنیم. آن را به تعریف تجهیزات است که باید بررسی شود و مشخص شود که آیا استراتژی مدیریت فعلی کافی است و یا اگر برنامه های جدید، تجهیزات، پروتکل ها و پروسه ها باید مشخص شود لازم است. اجزای مدیریت هستند و سپس با زیرساخت ها و امنیت یکپارچه شده است. این عناصر اولیه شامل هر استراتژی مدیریت به خوبی تعریف شده و باید که در حال توسعه استراتژی خود را در نظر گرفته شود.

استراتژی مدیریت شبکه

· شبکه گروه مدیریت

· نرم افزار SNMP

· دستگاه نظارت و رویدادها

شبکه گروه مدیریت

· گسل

· عملکرد

· دستگاه

· امنیت

· تغییر

· پیکربندی

· پیاده سازی

مدیریت خطا

این توصیف نظارت فعال از دستگاه، مدارها و سرور برای خطا است. این را مشخص چه رویدادی تحت نظارت و آستانه برای تولید آلارم. هنگامی که هشدارها استفاده است، یک فرایند تشدید برای پرداختن به هر گونه خطا وجود دارد. این می تواند یک مشکل مدار، یک رابط روتر و یا یک لینک سرور. موافقت نامه سطح خدمات با ارائه دهندگان حلقه های محلی و IXC از راه دور برای تعمیر مدار مهم است به عنوان فروشنده قرارداد تعمیر تجهیزات است. خارج از باند مدیریت روتر اجازه می دهد تا عیب یابی و پیکربندی روتر به مودم متصل شده است. تکنسین پشتیبانی می کند بر روی مدار اولیه تکیه می کنند برای رسیدن به روتر. آنها یک خط شماره گیری آنالوگ جداگانه با یک مودم در روتر به پورت به سیستم متصل شده استفاده کنند. فرآیندهای پشتیبانی تشدید تعریف که توسط مرکز عملیات شبکه (NOC) کارکنان برای حل مشکل موثر استفاده می شود. اینها برخی فعالیت های پشتیبانی معمولی عبارتند از:

· سطوح حمایت درجه تاسیس با مسئولیت کار را به خوبی برای هر گروه درجه

سطح شدت · تعریف و چه ردیف گروه تعریف شده مسئول است

· زمان پاسخ تعریف شده برای سطح شدت

· برنامه های کاربردی برای بلیط دچار مشکل

· روش های عیب یابی تاسیس برای کارکنان

· ریشه تحلیل

· گروه های پشتیبانی نظر سنجی برای سطح مهارت، شناسایی کمبودها و برنامه ریزی برای برنامه های آموزشی برای رسیدگی به این.

مدیریت عملکرد

این توصیف نظارت فعال از سطح دستگاه، مدار و عملکرد سرور. که ترجمه را به نظارت و گزارش دهی در مورد روند با دستگاه از پردازنده، استفاده از حافظه و لینک، مدار استفاده از پهنای باند، سرور پردازنده، حافظه و ورودی دیسک / نرخ خروجی. به عنوان بخش دانشگاه به خوبی و رابط های دستگاه باید برای برخورد، خطاهای CRC و بسته نظارت قطره. برنامه ریزی ظرفیت پهنای باند یک IS در حال روند روند استفاده از نظارت بر پهنای باند برای شبکه شرکت و در نظر گرفتن برآوردهای رشد کسب و کار. این اطلاعات برای توسعه یک استراتژی تأمین پرداختن شرکت نیازهای ظرفیت پهنای باند استفاده شده است. ماهیت پویا از شبکه شرکت به گونهای است که مکان های جدید، کارکنان و استقرار نرم افزار، به ترافیک شبکه را افزایش می دهد و استفاده از پهنای باند موجود. ابزار روند نظارت معمولا از مرکز عملیات شبکه اجرا و تمرکز بر الگوهای ترافیک شرکت و عملکرد مدار، روتر و سوئیچ.

RMON یک پروتکل محبوب است که برای نظارت روتر، سوئیچ و دانشگاه عملکرد بخش با مورد استفاده است پروب در دفاتر مختلف در سراسر شرکت. اطلاعات را می توان در تمام لایه های مدل OSI ها و آمار بهره وری، اندازه بسته و خطاهای جمع آوری شده. علاوه بر این برنامه های کاربردی SNMP خاص طراحی شده برای برنامه ریزی ظرفیت پهنای باند وجود دارد. استراتژی تأمین پهنای باند می تواند دانشگاه را سریع تر و تجهیزات شبکه گسترده، افزایش پهنای باند برای مدارهای، با کیفیت از پروتکل های خدمات و یا ترکیبی از هر یک از این عناصر باشد.

مدیریت امنیت

این مدیریت دستگاه و امنیت سرور است که سازگار با سیاست های شرکت را توصیف میکند. دستگاه های معمولی فایروال ها، روتر، سوئیچ، سرور TACACS و RADIUS سرورها می باشد. امنیت شامل رشته جامعه، انتساب رمز عبور، سیاست تغییر، شماره گیری امنیتی و امنیت اینترنت است.

مدیریت دستگاه

این تعمیر و نگهداری از موجودی پایگاه داده است که لیست تمام دانشگاه و توصیف دستگاه های WAN، ماژول ها، شماره سریال، نسخه های iOS، اسناد سرور و طراحی. مهم این است که شرکت های اطلاعات در این دارایی برای حمایت و گارانتی مسائل نگه می دارد.

مدیریت پیکربندی

این او از روند پیکربندی، و مستند سازی دستگاه، مدارها و سرور در شبکه های سازمانی. یک فرآیند برای پیکربندی تجهیزات جدید، اصلاح تجهیزات فعلی و حفظ TFTP سرور ایجاد شود. این اسکریپت باید به سرور TFTP ذخیره شده و مستند برای استفاده های بعدی با تنظیمات پس از آن. ساخت یک ساختار دایرکتوری با یک پوشه برای هر نوع از تجهیزات و زیرشاخه برای انواع مدل.

مدیریت تغییر

این توصیف یک فرایند برای تصویب و هماهنگی تغییرات پیکربندی دستگاه و ضروری برای در دسترس بودن شبکه. اعضای هیات که ایجاد تغییرات تایید نشده بدون هشدار ادارات تحت تاثیر قرار می تواند مشکلات اگر تغییرات کار نمی کنند و در طول زمان های شلوغ از روز ساخته شده است. هر گونه تغییر در شبکه تولید باید حداقل مرکز عملیات شبکه و کسی از گروه مهندسی اشاره کرد. همانطور که به خوبی آن را می تواند مهم است به اجازه توسعه دهندگان نرم افزار مطمئن شوید از تغییرات شبکه می باشد. هر فرایند مدیریت تغییر باید این مولفه ها را داشته باشد:

در نقد و بررسی

بخش · مبتلا نظر تاثیر تغییرات و بحث در مورد نگرانی

· اثبات مفهوم و تضمین کیفیت تست

· توسعه یک جدول زمانی برای تغییرات تایید شده توسط تمام ادارات

احتمالات · گروه ها برنامه باید مسائل مربوط به شبکه وجود دارد

· روند تصویب: نرم افزار مدیریت و سوابق مصوبات از گروه

· نظارت طرفدار فعال از تغییرات غیر مجاز

مدیریت پیاده سازی

این توصیف می روند برای مدیریت پیاده سازی های جدید است به طوری که هیچ وقفه ای در شبکه تولید و اجرای وجود دارد کارآمد و موثر است. این برخی از فعالیت های مرکز عملیات شبکه (NOC) که باید بخشی از هر استراتژی مدیریت پیاده سازی نوعی باشد. قرارداد پشتیبانی و فروشنده برای پشتیبانی با اسکریپت پیکربندی، تست و طراحی از آن یک اجرای موثر ترویج در نظر بگیرید

شبکه عملیات فعالیت مرکز استاندارد:

۱) روشن کردن مدارات و پینگ تمام دستگاه های جدید به منظور بررسی اتصال

۲) برنامه های کاربردی اصلاح SNMP در مرکز عملیات شبکه برای خطا و عملکرد نظارت فعال از دستگاه های جدید

دستگاه ۳) نگارش دوباره SNMP را فعال کنید و امنیت اعمال می شود

۴) پایگاه داده موجودی به روز رسانی و صرفه جویی در اسکریپت پیکربندی به یک سرور TFTP

نرم افزار SNMP

وجود دارد هزاران برنامه های کاربردی SNMP در بازار است که در مدیریت متمرکز سرویس دهنده ها، دستگاه ها و مدارهای. یک مشتری شرکت گاهی اوقات برنامه های کاربردی مختلف از جمله نرم افزار خود را که آدرس هر گروه مدیریت خواهد استخدام کند. نسخه SNMP است که اجرا باید در هر دستگاه و سرور اشاره کرد. این یک لیست از برنامه های کاربردی تجاری محبوب و چگونه می توان آنها را مورد استفاده است.

دستگاه نظارت و رویدادها

دستگاه های معمولی مانند روترها، سوئیچ ها و مدارات پیکربندی و مانیتور با برنامه های کاربردی SNMP. آستانه برای هر رویداد است که زنگ زمانی که که فراتر رفته است باعث تعریف شده است. فاصله رای گیری برای هر رویداد، که بین ارسال از اطلاعات وضعیت از دستگاه به ایستگاه مدیریت شبکه توصیف فاصله زمانی پیکربندی شده است. برای مثال می توان یک آستانه روتر استفاده از پردازنده ۶۰٪ و یک فاصله رای گیری از ۱۰ دقیقه است.