resimkoy

محبوب محلی پاناما موسیقی – Tipico

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

موسیقی فولکلور محبوب در پاناما است که به نام típico، همچنین به عنوان "pindín" شناخته شده است. این موسیقی است گفت: به از Sevillians آفریقایی تبار که در تنگه در اوایل قرن ۱۶ وارد مشتق شده است. برخی از ابزار مورد استفاده هستند guiro و جادو، اما آکوردئون است توسط مهم دور ترین در ایجاد صدا متمایز از típico. این ابزار از جاذبه های اصلی هر موسیقی típico در یک کشور که ترجیح ریتم کارائیب لهجه است.

در Azuero شبه جزیره، یک منطقه در پاناما شناخته شده به عنوان "مهد فرهنگ پاناما"، موسیقی اوایل والناتو بود همراه با salomas، یک نوع از yodeling معمولی در پاناما و típico متولد شد. در طول سال ۱۹۵۰ و ۶۰، بسیاری از هنرمندان típico از Las تابلاس و چیتره به دیوید و Santiago در تقریبا تمام از جشنواره های انجام شده و افراد مشهور محلی تبدیل شد. با این حال، در شهر پاناما típico در نظر گرفته شد "از Cholo" یا ردنک موسیقی است.

با کمک اواخر آیکون típico احترام و Victorio ورگارا و دیگر هنرمندان با استعداد، típico در سال ۱۹۹۰ رونق گرفت و امروز یک محور پاناما است فرهنگ. برخی از هنرمندان típico محبوب ترین های امروز شامل Ulpiano نام ورگارا، سامی Y ساندرا Sandoval از، و Nenito وارگاس Y لاس Plumas نگرس.

Ulpiano نام ورگارا در سن خوزه، لاس تابلاس متولد شد، و در نظر گرفته می شود از محبوب ترین هنرمند típico جاری است. Ulpiano نام برای کمک های صوتی به آهنگ های خود شناخته شده است، با این حال او مشهور است برای استعداد خود را با آکاردئون است. یک آهنگ محبوب توسط Ulpiano نام "میل Maneras د Olvidarte" است.

سامی Y ساندرا Sandoval از یک خواهر و برادر دو از Monagrillo، هررا است. در سال های اولیه، سامی شروع به نواختن آکاردئون و ساندرا او با خواننده همراه است. آنها شروع به انجام در مراحل در Herrera مادری خود و به آرامی شروع به شتاب در استان های دیگر مانند کوکله، چیریقوی، وراگواس و واپسین. جفت ارز در محبوبیت با توجه به سبک شهوانی رقص همراه با ریتم های آفریقایی کارائیب و پاپ تزریق در موسیقی خود افزایش یافته است. یک آهنگ توسط دو "دیل از Donde MAS لو Duela" است.

Nenito وارگاس Y لاس Plumas نگرس همچنین یک گروه típico بسیار محبوب است، با این حال موفقیت خود را با تاریخ سنگی و غم انگیز خود را تحتالشعاع قرار داده است. Nenito بر گروه بعد از اواخر و Victorio ورگارا، که به عنوان "ال تیگر د لا کندلریا" شناخته شده بود گرفت. با وجود مرگ چند تن از اعضای این گروه، لاس Plumas نگرس است قادر به سرودن آهنگ های محبوب مانند "NO SE پور فونز هیچ لو مزه" بوده است.

Típico موسیقی اغلب در سراسر پاناما بازی، از جمله است مکان هایی مانند تاکسی های تاکسی، cantinas یا کافه ها، و دیگر اماکن عمومی و حوادث. این اغلب شنیده می شود وافغان از یک رادیو ماشین آن را به عنوان درست مثل آمریکایی سرعت می هیپ هاپ انفجار، و بسیاری از پاناما می تواند اکثریت آهنگ ها در خواب خود را می خوانم. از آنجا که از ریتم خوش بین و شعر غنی، آن را بدون مردم تعجب در تمام سنین در پاناما típico بیش از merengue در، عرب، سالسا، و دیگر ژانرهای موسیقی لاتین ترجیح می دهند.