resimkoy

ماجرای هک صفحه اینستاگرام حمید عسکری

۲۷ آذر ۱۳۹۶

صفحه اینستاگرام حمید عسکری خواننده پاپ کشور هک انجام گرفت

مدیر پلن‌های حمید عسکری خواننده پاپ کشور
گفت: متاسفانه طی روزهای گذشته صفحه اینستاگرام حمید عسکری توسط برخی هک
انجام گرفته و تصویر ها نامربوط به حمید عسکری در این صفحه به انتشار گذاشته انجام گرفته هست.

رضا عسکری مدیر پلن‌های حمید عسکری خواننده پاپ کشور
درخصوص مشکلات بوجود آمده برای این خواننده در فضای مجازی گفت: متاسفانه طی
روزهای گذشته صفحه اینستاگرام حمید عسکری توسط برخی هک انجام گرفته و تصویر ها
نامربوط به حمید عسکری در این صفحه به انتشار گذاشته انجام گرفته هست.

تصویر: صفحه اینستاگرام حمید عسکری بعد از هک انجام گرفتن

ماجرای هک صفحه اینستاگرام حمید عسکری

وی طی پیامی از سوی حمید عسکری به آقام اعلام کـــرد: حمید عسکری ضمن اعلام
رویداد هک انجام گرفتن صفحه اینستاگرام خود از آقام خوهسته که در ابتدا افزایش از
گذشته نسبت به امنیت صفحات خود در فضای مجازی مراقب باشند تا چنین مشکلاتی
برای آنها پیش نیاید.

مدیر پلن های حمید عسکری تصریح کـــرد: طی دو روز گذشته از طریق صفحات
دیگر این رویداد را اعلام کـــردیم و می خواهیم از درگاه قانونی شکایت خود را
برای دستگیری این مجرم یا مجرمین ارائه دهیم.

عسکری ضمن ابراز تاسف از اتفاق هک انجام گرفتن صفحه اینستاگرام خواننده پاپ کشور
خاطرنشان کـــرد: متاسفانه اکثر این حرکات و هک کـــردن‌ها برای فروش صفحات پر
کاربر اتفاق می افتد و هک کنندگان با تغییر هشدارات این صفحات آقامی را با
قیمت های بالا به فروش می رسانند.