resimkoy

لزوم ارائه تحلیل در رسانه‌ها برای رفع تاثیرات «رویداد بد»

۲۴ دی ۱۳۹۶

به نقل resimkoy، اسماعیل قدیمی در پاسخ به سوالی درباره دلیل عدم حجم اخبار نیکو در رسانه‌های کشور، گفت: در تعریف از رویداد نخست باید بدانیم که رویداد بیان یک رویداد اجتماعی با موضوع مورد توجه و ارزشمند جامعه یا به عبارتی نقد عقاید و نظرات افکار عمومی هست.

وی با بیان اینکه رویداد چیزی جز بیان و انعکاس واقعی‌ها نیست، افزود: واقعیت‌ها و رویداد‌ها و مسائل اجتماعی براساس نظام ارزشی ما نیکو و بد تقسیم‌بندی می‌شوند لذا رویداد نیکو و رویداد بد را باید به رویداد با ارزش و رویداد بی‌ارزش تقسیم کـــرد. ضمن اینکه انعکاس واقعیت‌ها از اختراعات، ایثار و فداکاری‌ها رویداد نیکو و رویداد ناامیدکننده هم رویداد بد و بی‌ارزش محسوب می‌شود.

این هستاد ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبایی خاطرنشان کـــرد: اگر ما در نظام هشدار‌رسانی خط‌کشی گزینشی برای عدم بروز مسائل اجتماعی داشته باشیم همان رفتار و اقدام رویدادگزاری‌های مطرح بین‌المللی هست.

وی افزود: باید بدون تقسیم‌بندی اخبار سعی کنیم واقعیت‌ها را صحیح و با سرعت منتقل کنیم، اما تفسیر، تجزیه، تحلیلی و تشریح کـــرده و نظرات کارشناسان درباره آن را برای رفع آسیب‌های اجتماعی باید مدنظر قرار داد. با این کار تاثیرات انعکاس واقعیت‌های برخی اخبار کاهش و زمینه رفع آن در فردا را مرتفع کـــرده و عوامل زمینه‌ساز آن را به آقام معرفی کنیم.

قدیمی تصریح کـــرد: تایمی اخبار منفی و بد در جامعه منتشر انجام گرفته و سپس تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی برای مرتفع انجام گرفتن دلایل آن بیان شود به مرور زمان شاهد از بین رفتن حجم رویداد‌های منفی، بد و ناامیدکننده در فردا خواهیم بود.

وی گفت: همانقدر که آقام از دروغ و لاپوشانی ناآسوده می‌شوند به همان مقدار هم از انعکاس اخبار ناامید کننده ناآسوده می‌شوند.

این هستاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: باید نظام هشدار‌رسانی خاصی را تعریف کنیم که فقط رویداد به جامعه ندهیم و تلاش کنیم تا تحلیل‌های کارشناسانه و تفسیر‌های مختلف را بیان کـــرد. در حالی که هیچگونه تفسیر و باز کـــردن مسائل پشت پرده را در مطبوعات و رویدادگزاری‌های ایران مشاهده نمی‌کنیم.

وی افزود: اگر براساس مبانی حرفه‌ای عمل کـــرده و گزارشات دقیق ارائه دهیم هرگز رویداد‌های منفی موجب تاثیرات خاص بر اذهان آقام نخواهد داشت دلیل که خود افکار عمومی تصمیم‌گیرنده هستند.

قدیمی خاطرنشان کـــرد: بدفهمی و عدم درک سیستماتیک و بنیادی نظام روخانومامه‌نگاری در ایران وجود دارد، در حالی که باید روخانومامه‌نگاری با نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با عنوان رکن چهارم دموکراسی و به عنوان یک نهاد ارتباط جمعی حرفه‌ای برای حل مشکلات تعامل داشته باانجام گرفت که در حقیقت جامعه روخانومامه‌نگاری باید برای حل مشکلات در بلند مدت آستین همت بالا بخانومد.

این هستاد ارتباطات دانشگاه علامه در پایان خاطرنشان کـــرد: طبق قانون مطبوعات در ایران وظیفه رسانه‌ها اعم از روخانومامه و رویدادگزاری تنویر افکار عمومی هست که باید ماجرا‌ها و اتفاقات شناخته انجام گرفته و افراد درگیر با آن را با هستفاده از مستندات مختلف تجزیه و تحلیل کند.