resimkoy

قلع و قمع غير منتظره در هممنطقهی!

۲۹ شهریور ۱۳۹۶

قلع و قمع غير منتظره در هممنطقهی!

به نقل رویدادنگار resimkoy، اگرچه روزی که محمدعلی نجفی، منطقهدار جدید پایتخت از تعطیلی هممنطقهی نقل کرد گفت خیلی‌ها جدی نگرفتند و آن را غیرممکن دانستند، اما تصمیمات روز اخیر مدیرمسئول جدید روخانومامه هممنطقهی نشان از اجرای همین ماموریت دارد.

 

اما این ماموریت روی پنهانی دارد که تعطیلی و کوچک سازی روی آشکار آن هست روی دیگر این ماموریت جابجایی افراد و جایگزینی محصولات موجود با نشریات جدیدی هست که توسط افرادی خارج از روخانومامه تولید می‌شوند تا هممنطقهی به عنوان یک رسانه پایان عیار ابداًح طلبان شناخته شود.

در همین رهستا روز گذشته مدیرمسئول جدید در یک اقدام عجیب و بدون مقدمه چینی انحلال هشت صفحه هممنطقهی دو را اعلام کـــرد.

با هم، دبیران فرهنگ و جامعه روخانومامه تغییر کـــردند تعطیلی ضمایم فرهنگ منطقه و مسافر نیز قبلا اعلام انجام گرفته بود.

 

شنیده‌ها حاکیست در روزهای آتی هممنطقهی محله و هستان‌ها و تعدادی از مجلات هممنطقهی هم متوقف خواهد انجام گرفت.

این در حالیست که به نظر می‌رسید با شعارهای حمایت از آزادی مطبوعات و ادعای عدم تغییرات اتوبوسی در مجموعه منطقهداری پایتخت کاهشین تغییر را شاهد باشیم.

اما مدیرمسئول جدید روز گذشته صآسودهاً از جایگزینی تیم جدید در تحریریه هممنطقهی نقل کرد نقل کرد هست.

 

چنین قلع و قمعی در تاریخ هممنطقهی بی سابقه بوده هست.

هممنطقهی دو نخستین و تنها روخانومامه سبک خانومدگی ایرانی و اسلامی بود که در اردیبهشت٩١ تاسیس و محتوای پایان تولیدی از تصویرسازی تا گزارش‌ها و گفتگو با قهرمان‌های اجتماعی و صفحات مهارت آموزی و همچنین صفحه سبقت مجاز با رویکـــرد ترویج کار خیر آسان جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان پیدا کـــرده بود.

شنیده‌ها حاکیست تعطیلی این نشریه موفق که فاقد هرگونه جهت گیری سیاسی و جناحی بود با دنبال انتشار و جایگزینی با یک نشریه سیاسی شده هست که تیم جدیدی از خارج روخانومامه آن را تولید خواهند کـــرد.

 

بر اساس این گزارش شنیده انجام گرفته دبيران دو گروه جامعه و دانش‌سلامت هم در معرض تغيير هستند.

همچنین عصر امروز سه تن از اعضای شورای منطقه به تحريريه اين روخانومامه رفتند و پيگير اوضاع انجام گرفتند.