resimkoy

 قرار دادن پشت سرگرم کننده در شبکه

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

شبکه یکی از حیاتی ترین مهارت های یک فرد می تواند رسیدن به موفقیت آمیز باانجام گرفت هست … در هر چیزی. من فقط به تازگی متوجه انجام گرفتم که آقام نمی دانند که چگونه به انجام آن. و یا آنها ناآسوده کننده با آن را دارند و من به خودم فکر می کنم تو دیوانه؟ شبکه همواره طبیعی به من می آیند. به عنوان یک ماده در واقع، من حتی قبل از شبکه کلمه و یا ایده کسب و کار در میان حرفه ای محبوب تبدیل انجام گرفت. شاید بخاطر آن بود که تایمی که من بچه بودم، گاهی اوقات همراه با پدر من در یک شنبه در راه کسب و کار خود. او یک عمده تاجر بود، فروش گوشت تازه به قصاب. پدر من یک نتورکر طبیعی به این معنا که او می تواند رابطه سرعت ساخت بود، او متداوم از طریق آنچه او گفت که او انجام به دنبال، و او می دانست که چگونه به اندازه تا یک فرد در یک لحظه. اگر امروز خانومده، او فقط می خواهد به من متعجب و متحیر نگاه کنید و بگویید شبکه، چیز بی معنی، چه هک هست که، آنچه که من انجام ساده هست فقط قدیمی انجام کارها.

او & # 39؛ درسته در واقع، همه ما باید به شبکه در خانومدگی ما آن هست که آیا & # 39؛ برای کسب و کار یا در خانه و یا در فروشگاه تایر و یا مغازه قصابی یا کلیسا. هنگامی که ما در شبکه، ما انجام کاری ساده و ساده، ما را وادار به آقام، زمانی که آنها به ما می دانیم و آنها ما را دوست، آنها & # 39؛ تمایل افزایشی به ما کمک کند. و بیا … همه ما نیاز به کمک از زمان به زمان. به جز امروز، خانومدگی ما زیاد پیچیده تر از آن روزهایی هست که پدر من بود نا مشخص گوشت به فروشگاه های محله. ما در یک محیط که از همه طرف به ما می آید خانومدگی می کنند و ما گاهی اوقات هم به دشواری نگه داشتن هست. ما همچنین در عصری خانومدگی می که در آن همه چیز برای رفتن سریع تر، اتومبیل، کامپیوتر، هواپیما، اینترنت و ما باید به نگه دارید تا با که زیاد از حد.

شبکه ندارد به مشکل باانجام گرفت. من می دانم که زیادی از کتاب های نوشته انجام گرفته در مورد این موضوع و سمینارها که شما می توانید و جلسات شما می توانید برای رفتن وجود دارد. اینها همه دوره های نیکو هست، اما شبکه یک فرایند ساده هست که شامل یک مفهوم ساده هست. هشدار.

شبکه می کند نیاز به مهارت ها و در حال توسعه آن مهارت اما حیاتی ترین مهارت آگاهی ساده هست. همه رابطه و تفاهم ساختمان یا هر چیز دیگری شما سعی می کنید نمی خواهد به یک تپه از دانه های اضافه کـــردن اگر شما مهارت های آگاهی خود را توسعه نیست. هر کدام از این ایده ها حیاتی هستند، و آنها پایه و اساس که در آن به ساخت یک پایگاه شبکه های جامد ایجاد کنید، اما آگاهی کلیدی هست.

به این معنا می شود آگاه باشید آنچه در آن؟ اکثر آقام از طریق چشم خانومدگی باز صدای یورتمه رفتن اسب و آنها می توانید ببینید یا گوش تمیز و آنها نمی تواند بشنود. آگاهی از توانایی های ویژه هست، آن را ماهرانه از خانومدگی هست، در واسطه پس به صحبت. آگاهی نیاز به صبر و عمل. زیبایی از آن هست که که یک بار توسعه یافته، به طور طبیعی با شما رانجام گرفت می کند. آگاهی به معنای چیزهای زیادی برای زیادی از آقام و این راز هست. در حال توسعه یک سبک برای آگاهی سال ها و سال ها تمرین و آن & # 39 طول می کانجام گرفت؛ متفاوت برای همه. اما شما همچنین می توانید آن را در یک لحظه یاد بگیرند، تنها طول می کانجام گرفت یک لحظه برای تغییر نگرش خود را در مورد چیزی.

برای برخی، توسعه آگاهی یک ارتباط معنوی هست، برای دیگران آن & # 39؛ افتخار در جزئیات و در حال توسعه یک حس نیکو از همه چیز، برای دیگران آن & # 39؛ تمرین مهارت های حافظه، چگونه به یاد داشته باشید کسی & # 39؛ نام ها یا لباس های آنها یا ورزش خاص به سازمان دیده بان. نتورکر موفق فرهست و آن & # 39 آگاهی؛ چیزی اجازه می دهد تا توسعه در همه زمینه ها از یک & # 39؛ خانومدگی هست. چیزی هست که یک می دهد لبه در کسب و کار و درخشش برای خانومدگی هست. آقامی که این مهارت را توسعه داده اند، به عنوان دیوانه به عنوان آن را برای تلفن های موبایل، دارای تشییع جنازه که بزرگ حضور داشتند، آنها توسط همه آقام آنها را از طریق خانومدگی خود را که آیا آن را برای یک معامله کسب و کار ساده، یک معامله کسب و کار بزرگ و یا یک چالش عمده سلامت دیدار به یاد . آنها به خاطر مرسدس آنها bulldo یا چقدر بزرگ خانه خود بود به یاد نیست، اما برای راه آنها افراد & # 39 دیگر را لمس کـــرد؛ ها قلب.

این افراد لذت بردن از اتصال ساده با افرادی که نتایج پیچیده هست. آنها با قصد راه رفتن، به اشتراک گذاری خود، گوش دادن به دیگران، لبخند و سلام. این افراد با توجه به آنچه که فرد دیگری هست گفتن یا انجام، به جای تمرکز بر آنچه که آنها می خواهند به گفتن و یا انجام پرداخت. آنها را توسعه داده اند مهارت های گوش دادن نیکو هست، آنها با هستفاده از دو گوش و یک دهان تنها.

دیل کارنگی سادگی قرار می دهد بهتر هست با گفتن "تبدیل به واقعا به دیگر افراد علاقه مند" آن & # 39؛ یکی از اصول که معلمان تعلیم دیل کارنگی به منظور رسیدن به آقام را به شما می خواهم. هنگام هستفاده از کسی & # 39؛ نام، "آن & # 39؛ موسیقی به گوش خود" نیز می گوید دیل کارنگی.

این نیز حیاتی هست به درک ارزش اتصال. رهستش می توان یک ارتباط با هر کسی فقط با هستفاده از یک علاقه واقعی کمی را. اما اگر شما می خواهید برای تبدیل انجام گرفتن به یک نتورکر موفق، از دست دادن نفس و یاد بگیرند که چگونه به جشن دیگران هست. شما & # 39؛ خواهید بیرون آمدن برنده میانجام گرفت.
در این مکان برخی از راهنمایی سریع برای کمک به شما برای شروع

O لبخند هستند. سلام به غریبه ها، یک گیم را با خود در پیاده روی خود را به که شما & # 39؛ رفتن برای گفتن سلام به حداقل سه نفر را امروز. پس از مدتی که این افراد فقط انتظار خواهد انجام گرفت به سلام خود را و شاید آنها که یک تکه از هشدارات شما & # 39؛ دنبال برای تکمیل پروژه بعدی خود را.

توجه O. دفعه بعد که شما & # 39؛ مجدد صحبت کـــردن به همکار یا همسر خود به یاد داشته باشید آنچه که آنها & # 39؛ پوشیدن. ببینید اگر بعد از آن در روز شما می توانید به یاد آنچه که در در ذهن خود، پیراهن آبی شلوار قهوهای مایل به زرد. همانطور که شما بهتر هست در این شما & # 39؛ خواهید توانایی خود را به هشدار خسته انجام گرفته اید، نه تنها توسعه اما شما & # 39؛ همچنین می خواهید مهارت های حافظه خود اعمال می کند.

O بپرسید. آیا می شود ترس برای کارت کسب و کار از کسی شما مواجه می شوند بپرسید. اجازه ندهید که جلسه یک لحظه زودگذر، آن را ضبط در کارت کسب و کار. توجه داشته باشید در پشت کارت زمانی که شما به جایی که شما & # 39 دریافت کنید. مجدد برای رفتن به طوری که شما به یاد داشته باشید که دلیل و زمانی که شما این فرد ملاقات کـــرد. جلسه شانس خود را با آنها ممکن هست در دستی یک روز آمده هست.

O صادق باشید. اگر شما & # 39؛ حاضر به دست ۱۲۰ درصد خود را از نیست.

همه در همه شبکه می تواند یک گیم ساده شما با خودتان گیم و زمانی که شما متوجه هست که شما & # 39؛ در ستون برنده در اغلب موارد، آن & # 39؛ خواهید بود یک گیم سرگرم کننده هست.