resimkoy

 قرار دادن قلب خود را به اهداف خود در این فوریه

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

فوریه یک فصل از عشق و عاشقانه است، زمانی که ما قلب ما بار دیگر بر به آنهایی را که ما دوست دارم. & # 39؛ S همچنین یکی از بهترین زمان سال به قرار دادن قلب خود را به اهداف و مقاصد خود را، و آنها را شخصی است. فعالیت سرریز برای بستن سال گذشته داشته معامله شده با. ره ره، و اظهارات انگیزشی از بالا به پا زدن کردن سال جدید انجام می شود. پیش بینی کسب و کار در حال شکل گیری است، و شما & # 39؛ یک پنجره کوچک از اتاق تنفس قبل از اعداد سه ماهه اول به دلیل است. بدون شک شما هنوز هم مشغول هستند، اما هرگز یک زمان بهتر به خودتان جدا برای چند ساعت یا چند روز و تاکید مجدد بر اهداف و مقاصد خود را خواهد بود.

رانندگی و یا رانده شوند، که می رود. به عنوان مطالبات در زمان ما شروع به ساخت در سال جدید آن را & # 39؛ مهم است که شما باید یک چشم انداز روشنی از آنچه شما می خواهید برای به انجام رساندن. دو مکتب فکری در مورد این موضوع وجود دارد، و یکی بسیار سازنده تر از دیگری است. یک مجموعه ای از استدلال می گوید که بهترین روش این است که انعطاف پذیر و سازگار به هر روز باقی می ماند. ببینید چه می آید، و مقابله با هر وضعیت و موثر به عنوان شما می توانید. این می تواند برای مدتی کار اگر شما در یک محیط است که هرگز تا کنون بیش از روز قبل انجام شده است. بسیاری از ما که لوکس را ندارد، و آنچه کاملا پایان می رسد تا اتفاق می افتد این است که ما در را بیش از حد بسیاری از چیزهای برای انجام هر گونه بیشتر از حداقل الزامات مورد نیاز برای هر یک از. بهترین نتیجه مورد نهایی این است که بسیاری از مردم فکر می کنم شما به طور کلی قابل اعتماد هستند، در یک نوع متوسط ​​از راه. شما می توانید بر روی تعداد برای انجام کارها، اما هیچ کس تا به حال انتظار هر چیزی را به خصوص ویژه از شما است.

دیگر، رویکرد به مراتب موثر تر است به نشستن درست بعد از آغاز سال، و نقشه از چیزهایی که می خواهید برای به انجام رساندن ترین امسال. رویکرد کلی است به مبادله همه چیز شما & # 39؛ می خواهم برای به انجام رساندن این سال اول، و سپس اولویت بندی کنید و را انتخاب بالای ۵ یا ۱۰٫ برخی از افراد خود را به پاسخ دستاوردهای لیست دلخواه هیئت مدیره رویا. من دوست دارم که نام. نکته مهم این است که شما را به این لیست شخصی است. باید آن را به مشکلات و یا فرصت های کسب و کار مربوط، اما چیزهایی که شما انتخاب می کنید نیز باید همه چیز را که شما در آنها شما نیاز به مراقبت کافی در مورد اهداف خود را انتخاب کافی برای قرار دادن قلب و ذهن خود را به آنها را برای ۱۱ ماه آینده باور باشد.

بسیاری از مردم بزرگ جلسات تعیین هدف، اما پس از آن سقوط در اولویت و از طریق دنبال کنید. اولین بار من به طور جدی این تمرین را انجام من صرف یک طوفان مغزی هفته کامل، اولویت بندی و سازماندهی تیم و نقش من بر روی کاغذ. من از ورزش با ۱۰ چیز بزرگ من می خواستم برای به انجام رساندن با تیم من در آن سال بود. من انرژی تازه بود. من شور و شوق بود. من آن را بسیار شخصی ساخته شده بود و من در قلب من می دانستند که این همه چیز به درستی به انجام شد. در پایان سال، حدس بزنید که چگونه بسیاری از کسانی که ۱۰ چیزهایی که من به اتمام بود؟ اگر شما حدس زده ۸ یا ۹ شما نادرست است. من هیچ کدام از آنها انجام شد. صفر. آنها همه پیشرفت ساخته شده بود، اما هیچکدام از آنها ساخت یک تفاوت قابل توجهی را به این سازمان است. ۱۰ بیش از حد بسیاری است: من یک درس ساده و قدرتمند است که سال به دست.

در سال بعد من ورزش همین کار را کرد و با بالا ۳٫ آمد در پایان همان سال بود ۲ انجام می شود، ۱ راه خوب همراه، و در سراسر سازمان مردم شاهد تاثیر مثبت از آنچه که من انجام داده بود.

اگر شما واقعا می خواهید را به یک تفاوت در کسب و کار خود را، اگر شما واقعا می خواهید برای انجام کاری که باعث می شود رئیس خود را به "وای، کار خوب"، و سپس نشستن. نوشتن اهداف خود. انتخاب ۲ یا ۳ تا از آنها. آنها را به ماموریت شخصی خود را در سال. معدن چاپ شده بود و چسبیده به دیوار، نوشته شده در گوشه ای از تخته سفید من، و در بالای هر قرار داده شده به لیست من در تمام طول سال است. من هر روز آنها را دیدم. من آنها را که در آن رئیس من و همسالان من آنها را هر روز دیدم. من هر روز با آن فهرست کوتاه از اهداف آغاز شده است. من آن را شخصی ساخته شده و من آنها را انجام نبود.

بنابراین کشف کردن آنچه در آن است که شما می خواهید برای به انجام رساندن این سال؟ هرگز هم بهتر است به آن فرد و شروع روند گرفتن آن انجام خواهد شد.