resimkoy

فیلیپین فرهنگ منحصر به فرد متمایز از بقیه جهان

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

فرهنگ فیلیپین تمایز منحصر به فرد از فیلیپینی از بقیه جهان تعریف می کند. غنای آن در فرهنگ آن را زیاد متفاوت و برجسته تر از کشورهای دیگر. فیلیپین به میراث متنوع فرهنگی، هنری، سنت ها و زبان گفتاری. این کشور دارای موزه بی حد و حصر که به حساب به تتکمیل تاریخی و فرهنگی گسترده ای از کشور خود را با کلیساها، موزه ها و گالری های موجود در سراسر جزایر فیلیپین و در منطقهستانها مختلف کلیدی هستان های آن یافت می شود.

هر هستان دارای خود رقص محلی فرهنگی آن نمایشگاه سبک زیبا از رقص فیلیپینی و زیبایی از آقام آن هست. آنها همچنین سنت های منحصر به فرد خود را دنبال کنید و باید یک راه از جشن شیوه های فرهنگی خود را از طریق fiestas و حوادث. فیلیپینی به طور طبیعی دوست دارم هنر و آنها می توانند حوادث تاریخی از طریق نقاشی، شعر، موزیک ها و نوشته های به تصویر می کانجام گرفت.

تأثیر تاریخی به فرهنگ فیلیپین

فرهنگ فیلیپین هست به انجام گرفتت توسط تاریخ و ترکیب از نفوذ خارجی و تمدن بومی آن را تحت تاثیر قرار. فیلیپین انجام گرفته هست اسپانیا زیاد از سه قرن هستعمار. تاثیرات اسپانیایی زبان غالب در رقص موسیقی محلی، غذاهای، هنر، مذهب، زبان و قوم فیلیپین هستند.

این Malayo-اهل جزایر پلینزی هست تأثیرات به فیلیپین در دوران قبل از اسپانیایی و غیر مسیحی آن هست. این اساطیر کشور و فرهنگ بومی همراه با سنت بودیسم، هندوئیسم، اسلام و مسیحیت را تحت تاثیر قرار.

ایالات متحده همچنین دارای نفوذ به فرهنگ فیلیپین مدلول توسط عشق از فیلیپینی به موسیقی پاپ معاصر، فیلم ، بسکتبال، موسیقی و غذاهای سریع می باانجام گرفت. چینی ها و ژاپنی هنرهای رزمی، فال و دیگر اشکال قمار معرفی انجام گرفته هست. آنها همچنین ترجیح طبیعی آقام به غذاهای آسیایی را تحت تاثیر قرار.

میراث فرهنگی فیلیپین

فرهنگ فیلیپین متنوع هست. حدود ۹۰ درصد از فیلیپینی مسیحیان و ۵٪ مسلمان هستند. عمل بقیه ادیان دیگر و دیگران به نظر نمی رسد به هر گونه مذهب در همه. با وجود غربی کشور و خارجی را تحت تاثیر قرار، زیادی از آقام آن باقی می ماند به به خرافات اعتقاد. این باور فرهنگی از اجداد بهستانی خود آمد.

در این کشور رقص محلی سنتی زیبا که نمایش گذاشتن ظرافت، زیبایی و لطف فیلیپینی. آنها با هستفاده از نمایاندن زینت لباس فیلیپینی و پخش موسیقی فیلیپینی. رقص به نمایش گذاشتن فرهنگ فیلیپینی.

فیلیپین هست نیز زمین از هنرمندان. هنرمندان فیلیپینی در جهان در زمینه های موسیقی و هنر مشهور هست. آنها در این زمینه زیاد قابل احترام و افتخار و شکوه به ارمغان آورد به کشور خود هستند. آقام فیلیپین خوش بزرگ هست. آنها متداوم نور در میان تاریکی را ببینید و متداوم یک نقطه مثبت از نظر نگه می دارد. این باعث می شود آنها را تحمل چالش های مختلف هست که در اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مذهبی و سایر جنبه های شیوه خانومدگی خود بوجود می آیند.

تعداد گویش که به فیلیپینی تواند صحبت می کنند وجود دارد. آنها رتبه بالا به عنوان کشور با گویش نقل کرد نقل کرد هست. این کشور دارای سنت های افزایش به دنبال که همچنان به رغم غربی خود را به پیروز شویم. زیادی از این احادیث را در نسل تحویل و همچنان به توسط اکثریت فیلیپینی انجام شود.

در فرهنگ های مختلف و سنت در فیلیپین به کشور درخشش سراسر جهان هست. این منطقهت و منحصر به فرد به این کشور و آقام آن بینی. هست تعجب نیست که فیلیپینی برای حیاتیان نوازی گرم و سنت های فرهنگی بی حد و حصر و میراث شناخته انجام گرفته وجود دارد. ترکیبی از نفوذ خارجی و بهستانی در فرهنگ فیلیپین باعث می شود کشور منحصر به فرد متمایز از بقیه جهان هست.