resimkoy

فیلم پورن عامل طلاق زوج های ایرانی!

۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فیلم پورن و سکسی در روابط خانوماشویی تاثیر بد می گذارد؟در مورد دیدن فیلم پورن و تاثیر مخرب آن بر خانومدگی ایرانی ها چه می دانید؟این مطلب را بخوانید

بنیاد “تامسون رویترز” مستقر در لندن در گزارشی تاثیر فیلم های پورن را در
خانومدگی زوج های جوان ایرانی مورد بررسی قرار داده و از افزایش طلاق به دلیل
خشونت های جنسی و دیگر مشکلات جنسی رویداد داده هست.رویترز در گزارشی به وضعیت
طلاق در ایران و تاثیرات فیلم های پورن در طلاق پرداخته هست.

تصویر: تاثیر مخرب فیلم های پورن و غیر اخلاقی بر رابطه خانوماشویی زوج های ایرانی؟

فیلم پورن عامل طلاق زوج های ایرانی!

به نقل عصر ایران،  در این گزارش آمده هست: سارا و صباح در میان تعداد روزافزون زوج های مطلقه
در ایران هستند. روندی که برخی کارشناسان معتقدند ناشی از افزایش اعتماد به
نفس خانومان ایرانی در ایستادگی در برابر موارد خشونت های جنسی همسرانشان
هست.
سارا و صباح هر دو از بیان تکمیل نام و نام خانوادگی شان اجتناب می کنند.

میزان
طلاق در ایران در یک دهه گذشته دوبرابر انجام گرفته هست . در سال ۲۰۱۵ زیاد از ۱۶۴
هزار مورد طلاق در ایران به ثبت رسیده . مسئولان از افزایش طلاق و کاهش
زادو ولد نگران هستند.

کارشناسان درباره علل افزایش طلاق به دو
عامل اشاره می کنند: آقاان ایرانی با دیدن فیلم های پورن از صحنه های خشونت
بار آنها در رابطه جنسی الهام گرفته و می خواهند این صحنه ها را اجرا کنند
و این در حالی هست که در تغییری دیگر خانومان ایرانی به مدد افزایش هستقلال
مالی و تحصیلات حاضر  به گیم در این سناریوهای خشن جنسی نیستند.

یکی
از خانومان مطلقه ایرانی که هم اینک در لندن اقامت دارد درباره خود می گوید:”
نوزاد من در رحم به دلیل خشونت های جنسی او هنگام رابطه مُرد چون من اصرار
او را برای تقلید از صحنه های خشن جنسی را نپذیرفتم.”

بردگی جنسی

“شهیندخت
مولاوردی” معاون رییس جمهوری ایران اخیرا در مصاحبه ای با رویدادگزاری ایسنا
نقل کرد هست:” نارضایتی جنسی زوج ها از یکدیگر یکی از حیاتی ترین علل افزایش
طلاق در ایران هست.

به نقل کرد او: دولت کلینیک های بهداشت خانواده را
در سرتاسر ایران برای ارایه مشاوره جنسی به زوج های جوان به ویژه هنگامی که
آنها در حال بررسی طلاق هستند، دایر کـــرده هست.

“مهرداد درویش پور”
مدرس جامعه شناسی در دانشگاه ” مالاردالن” سوئد در این باره معتقد هست در
ایران باید تابوی صحبت درباره مسایل و مشکلات جنسی بشکند زیرا اکثر آقاان
از ظرافت های نیازهای جنسی همسرانشان چیزی نمی دانند چون در این باره تعلیم
ندیده اند.

او می گوید:” تنها منبع هشداراتی آقاان ایرانی هم اینک
تماشای فیلم های پورن هست؛ فیلم هایی که خانومان در آنها مثل یک ابزار جنسی
تصویر می شود. آقاان ایرانی با دیدن این فیلم ها نقشی مشابه از خانومان خود
طلب می کنند.

صباح گفت: در برخی هستان ها،
طلاق گرفتن یک فضاحت و رسوایی هست. او در نهایت موفق انجام گرفته هست در ۳۷ سالگی
با هستفاده از اهرم مهریه و عدم هستطاعت همسرش در پرداخت آن طلاق خود را
بگیرد.

صباح پس از طلاق و کوچ به لندن حاضر انجام گرفته هست درباره خانومدگی خصوصی خود با همسر سابقش زبان بگشاید.

او می گوید: در طول سال های خانومدگی با همسر سابقم آرزوها و خوهسته هایم را فراموش کـــرده بودم و از رابطه منزجر انجام گرفته بودم.