resimkoy

فصل پاییز اینگونه آرایش کنید

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

پاییز متداوم همراه خود رنگ‌های گرم می‌آورد و سایه‌های آرایش این فصل: قرمز، ارغوانی تیره، طلایی، سیاه و شرابی همه نشان دهنده رنگ‌های طبیعت هستند. در این فصل برای متفاوت جلوه کـــردن، انتخاب‌های متفاوتی خواهید داشت.

آرایش تیرهفکر نکنید که یک آرایش تیره و سیاه شما را ترسناک جلوه خواهد داد.  این نوع
آرایش هم برای روز و هم برای شب معقول خواهد بود. این سه قدم را برای
انجام چنین آرایشی دنبال کنید.


۱- به آرامی با مداد چشم سیاه و نرم بالا وپایین پلک را بکشید، توجه کنید که تکمیلاً این خط چشم چسبیده به مژه‌ها باانجام گرفت.


۲- بعد آن را با برس مخصوص یا حتی انگشتانتان تکمیلاً صاف کنید.


۳- سپس با برس نرم متوسط کمی سایه تیره بالای پلک بخانومید. هر چه بالاتر از
مژه‌ها می‌روید این سایه باید کم رنگ‌تر شود. غروب خورشید را در نظر
بگیرید، در افق رنگ‌ها پررنگ‌تر هستند و هر چه بالاتر می‌رود کم‌رنگ‌تر
می‌شود. همین رنگ را در زیر چشم هم هستفاده کنید تا تاثیر افزایشی داشته
باانجام گرفت. برای صاف کـــردن گوشه ها از سایه کم‌ رنگ هستفاده کنید تا با آن مخلوط
شود و در آخر ریمل سیاه را به مژه‌ها بخانومید.

فصل پاییز اینگونه آرایش کنید


نکته: تایمی آرایش چشم‌ها زیاد باانجام گرفت، لب‌ها باید زیاد
ساده آرایش شود. سعی کنید برای لب از رنگ‌های روشن و تقریباً براق کننده
هستفاده کنید.

 

آرایش پر رنگ


تایمی لب‌ها با رنگ‌های تندی مثل شرابی تیره، جگری تند یا برنز آرایش شود، زیاد شیک و در عین حال تجملی جلوه خواهید کـــرد.

انتخاب رنگ‌تان هر چه باانجام گرفت، بگذارید لب‌ها نخست باشند و به چشم آیند و بعد
سایر قسمت‌های صورت به دنبال آن باشند. با چنین آرایشی برای لب‌ها باید
سایه چشم زیاد کم‌رنگ و ملایم باانجام گرفت.


نکته: تایمی می‌خواهید برای لب از رنگ‌های تند هستفاده کنید، با فرچه لب این کار را بکنید تا دقیق‌تر و آسوده‌تر این کار انجام شود.


آرایش براق

اگر تا به حال خجالت می‌کشیدید که از آرایش‌های براق هستفاده کنید، دیگر
نترسید. برای دادن برجستگی افزایش به چشم‌ها، روی پلک بالایی از سایه بژ
براق یا طلایی هستفاده کنید. در خط چسبیده به مژ‌ه‌ها سایه را پر‌رنگ‌تر
کنیدو بعد ریمل بخانومید.

نکته: لب‌ها را هم می‌توانید براق یا رنگی کنید. برای
مطبوع‌تر کـــردن این آرایش می‌توانید پایین مژ‌ه‌ها را هم کمی از همان سایه
بژ یا طلایی بخانومید.

آرایش بنفش

بنفش رنگی‌ تکمیلاً خودنمایانه و جلوه‌گر هست. اما این رنگ سایه‌های مختلفی
دارد. با آرایش بنفش چهره‌ای تکمیلاً جدید به دست خواهید آورد. می‌توانید از
آبی متمایل به ارغوانی، بنفش یاسی و یا از ارغوانی تیره هستفاده کنید.
برای دلخواه ‌همه، سایه‌های بنفش وجود دارد از مخلوط کـــردن این رنگ‌ها با هم
نترسید چون به چهره شما تواخانوم می‌دهد و خیلی بهتر هست که همان یک رنگ را
برای همه قسمت‌های صورت هستفاده کنید.

نکته: در این آرایش از رژ گونه کاهش هستفاده کنید.

مجله اینترنتی resimkoy