resimkoy

 فرمت های هستاندارد CD-DVD محبوب چیست؟

۴ تیر ۱۳۹۶

نخستین فرمت که برای سی دی ها ایجاد انجام گرفت CD صوتی بود. به معنای آن بود که ضبط وینیل را به عنوان یک روش برای ذخیره و پخش موسیقی مورد هستفاده قرار دهیم و صدای دیجیتال دیجیتال را نام برد. کهست ها و پرونده ها روش های نخستیه انتقال صوت بود، اما آنها با مشکلاتی مواجه بودند که با کمک CD ها حل می انجام گرفت. کیفیت وینیل در رکورد می تواند کاهش یابد، زیرا شما آن را به عقب برگردانید، که می تواند به کاهش کیفیت صدا، که سی دی ها ثابت هست منجر شود.

"کتاب قرمز"، به همین دلیل به نام رنگی که پوشش ورزش را نشان می دهد، نشان می دهد که هستاندارد رسانه ای برای Compact Disc معمولی شما دارای یک فرکانس فرکانس ۲۰Hz تا ۲۰kHz هست و دو کانال ۱۶ مگاپیکسل رمزگذاری PCM بیتی برای انتقال صدای مورد هستفاده قرار می گیرد و هستاندارد آن را برای کیفیت می دهد. در حالی که نوار کهست و یا رکورد ها معمولا دارای ضبط مونوآر هستند، شما نمی توانید این کار را با سی دی انجام دهید، بنابراین موزیک های منحصر به فرد فقط به عنوان دو کانال که صدایی یکسان ارائه انجام گرفته هست.

اگرچه هستاندارد Red Book ادعا می کند که می توانید از چهار کانال هستفاده کنید، CD های تجاری از این هستفاده نکـــرده اند؛ در عوض DVD صوتی معمولا هستاندارد برای آن فرمت خاص هست. هنگامی که سی دی ها برای نخستین بار به اهمیت رسیدند، ابتدا توسط طرفداران موسیقی بازتولید انجام گرفتند که کیفیت صدای عالی وینیل را مورد بررسی قرار دادند، چیزی هست که برخی از آقام هنوز به آن توجه دارند. منشاء این اعتقاد ناشی از این واقعیت هست که سی دی های نخستیه از اندازه گیری هزینه هستفاده از مبدل های دیجیتال به مبدل ۱۴ بیتی به جای معمولی ۱۶ بیتی هستفاده می کنند، اما این در گذشته هست. با وجودی که تکنولوژی همچنان ادامه داشته هست، بحث هنوز هم به نظر می رسد که بهتر هست، وینیل یا سی دی.

دیسک های فشرده

سی دی یک فرمت هست که از یک دیسک نوری برای انتقال هشدارات در یک فرمت دیجیتال هستفاده می کند. سونی و فیلیپس این فرمت خاص را با هم در سال ۱۹۸۰ ساختند؛ این به معنای جایگزینی رکورد وینیل و ارائه یک روش امن تر انتقال هشدارات هست. همانطور که آنها برای نخستین بار در ایجاد این طراحی به دنبال، آنها می خوهستند به ۶۰ دقیقه گیم برای این فرمت نگاه کنند. نوریو اوگا، معاون رئيس جمهور سونی در آن زمان، در مورد این محدودیت زمانی خاص فکر کـــرد، به طوری که آن را به ضبط سمفونی ۹ بتهوون در سال ۱۹۵۱ معقول بود. در سال های بعد، ۸۰ دقیقه به محدودیت زمانی جدید تبدیل انجام گرفت.

همانطور که زمان گذشت، فرمت خود را با CD-ROM ها گسترش داد و می توانست داده های کامپیوتر را به VCD ها و SVCD ها منتقل کند که شامل دیسک های فشرده ویدیویی می بود که می توانست رسانه ها و تصویر های تعاملی را نیز نگهداری کند. راهکار برای هستفاده از رسانه. اگر چه CD زیاد از دو دهه بوده هست اما هنوز رسانه اصلی برای فایل های صوتی هست.

CD-I

رسانه های تعاملی از این نوع CD هستفاده می کنند. این صوتی در آن بود، اما نخستین موزیک به جای هشدارات اضافی که در جدول محتویات سی دی نمایش داده نمی انجام گرفت. بنابراین هنگامی که آن را در دستگاه پخش سی دی قرار داده انجام گرفت، این موزیک را پخش نخواهد کـــرد.

اگر چه CD من مدت ها طول نکشید، افزایش به خاطر گیم های کودکان و کتاب های رنگ آمیزی تعاملی مورد هستفاده قرار می گرفت.

CD-Text

هستاندارد Red Book همچنین درباره CD-Text نقل کرد می گوید که فرمت هست که شامل موزیک های صوتی همراه با متن هست که هنرمند را فراهم می کند. موزیک و نام آلبوم اگر چه این ویژگی در اکثر سی دی ها معمول هست، اما برخی از دیسک ها یا دشوار افزار هایی که از این هستفاده نمی کنند وجود دارد. خودروهای جدیدتر و جدیدتر از این ویژگی به منظور نمایش هشدارات در مورد سی دی های شما هستفاده می کنند. این سی دی های گرافیکی (CD + G) و CD + Extended Graphics (CD + EG / CD + XG)

این فرمت ها دارای هشدارات مربوط به صدا هستند، هم در فرمت متنی و هم در فرمت تصویر، در موزیک های خود را در حالی که آنها به طور معمول در پخش کننده سی دی به طور معمول عمل می کنند، اگر شما یک گیمکن منحصر به فرد دارید، می توانید هشدارات گرافیکی اضافه انجام گرفته را مشاهده کنید. در افزایش موارد ماشین آلات کارائوکه از این فرمت ها هستفاده می کنند تا اشعار را نمایش دهند تا بتوانید در کنار آن پیروی کنید.

CD-ROM

هنگامی که سی دی نخستین بار خارج انجام گرفت، پخش صوتی تنها دنبال آن بود. با این حال، پنج سال پس از انتشار آن، فیلیپس و سونی فکر کـــردند که می توانند از همان رسانه برای نمایش هشدارات کامپیوتر هستفاده کنند. اگر شما درایو سی دی رام بر روی کامپیوتر خود دارید، می توانید دیسک های دی وی دی را گیم کنید.

سی دی ویدیویی (VCD) و سوپر ویدیوی سی دی (SVCD)

هنگامی که VCD و SVCD بیرون آمدند، آنها روش نخستیه برای مشاهده ویدیو از یک سی دی بود و هر دو پخش کننده دی وی دی و VCD گیمکنان می توانند از آنها هستفاده کنند. با هستفاده از VCD ها، می توانید با کیفیت VHS در ویدیو، با تصویر ها پیشرفته SVCD را دریافت کنید.

سی دی تصویر و تصویر

سی دی سی دی برای هستفاده به عنوان یک رسانه ذخیره سازی داده ها برای قرار دادن تصویر های خود، در حالی که آنها صدایی مشابه دارند، تفاوت های قابل توجهی در این دو فرمت وجود دارد. با CD Photo، شما می توانید ۱۰۰ تصویر از تصویر ها با کیفیت بالا داشته باشید؛ با این حال، CD Picture، شما می توانید تصویر ها افزایشی را روی آنها قرار دهید، اما آنها JPEG فشرده می شوند.

SACD (Super Audio CD)

این فرمت مانند CD-DA معمولی هست، اما صدای در وضوح زیاد بالاتر هست و صدای خیلی بهتر از سی دی معمولی. با ظهور دی وی دی صوتی، SACD ها به منظور مبارزه با محبوبیت آن ایجاد انجام گرفت، هرتعداد این واقعیت همچنان باقی مانده که DVD Audio خیلی نیکو نیست.

با هستفاده از SACD، شما همچنین می توانید یک دیسک هیبریدی داشته باشید که شامل هر دو CD معمولی و SACD هست و به شما دو گزینه برای کیفیت در موزیک هایتان می دهد. این ویژگی همچنین اجازه می دهد تا این SACD ها را در گیمکنان معمولی سی دی پخش کنید و موزیک ها را نیز بشنوید.

CD-R (CD قابل ضبط)

CD-R ها سی دی هایی هستند که دارای رنگ حساس به نور هستند که داده های مارپیچی در فرایند تولید دریافت می کنند. پس از آن CD burner از یک لیزر برای تغییر رنگ رنگ هستفاده می کند، هشدارات را به اشتراک می گذارد و توانایی پخش آن را در دستگاه پخش معمولی CD می گیرد، بنابراین لیزر خواندن آن می تواند هشدارات را تفسیر کند.

در حالی که سوزی های CD-R برای قرار دادن هشدارات روی دیسک برای متداوم قرار دارد، تحقیقات نشان می دهد که رسانه ها در طول زمان قابل خواندن نیستند. اگر چه سی دی فیزیکی می تواند در یک قرن به پایان برسد، شما ممکن هست همان زمان را با هشداراتی که بر روی آن قرار داده اید نداشته باشید، به دلیل کیفیت دیسک، نحوه ذخیره آن و یا کارایی درایو. حتی آزمایش هایی وجود دارد که نشان دهنده یک عمر ۱۸ ماهه برای سی دی های سوزانده انجام گرفته هست، به ویژه اگر شما به اندازه کافی مراقبت از سی دی های خود را نداشته باشید.

CD-RW (CD Rewritable)

در مقایسه با رنگهای رنگی در CD-R، CD-RW ها از فلز هستفاده می کنند تا هشدارات خود را حمل کنند. هنگامی که لیزر نوشتن در مشعل هستفاده می شود، آلیاژ گرم می شود تا اجازه داده شود هشدارات مربوط به دیسک را منتصویر کند. به این ترتیب، به یک سی دی معمولی تبدیل می شود و می تواند داده ها را ذخیره کند.

سی دی های پیشرفته

سی دی های پیشرفته برای قرار دادن هشدارات مرتبط با رایانه بر روی یک سی دی صوتی هستفاده انجام گرفت، در نتیجه افزایش میزان دیسک های موسیقی آنها افزایش می یابد. اگر درایو CD-ROM داشتید، می توانید از ویژگی های منحصر به فرد و داده های خود بر روی کامپیوتر خود دسترسی داشته باشید.

هنگامی که کامپیوترها در اواخر دهه ۹۰ شروع به شایع انجام گرفتن کـــردند، CD های پیشرفته تر ایجاد انجام گرفتند. تایمی Iron Maiden شروع به نوشتن آلبوم های خود کـــرد، آنها CD های پیشرفته خود را پخش می کـــردند.

ضبط CD

اگر می خواهید هشدارات خود را روی یک سی دی قرار دهید، راه های زیادی وجود دارد که می توانید آن را انجام دهید. CD-R وجود دارد که نیاز به ساخت یک کپی دائمی از داده های خود و یا CD-RW ها دارد که به شما اجازه می دهد که باخانومویسی و باخانومویسی کنید.

دی وی دی

زیاد شبیه یک دیسک CD، DVD یا دیسک تعداد منظوره دیجیتال، فرمت هست که برای ذخیره داده های دیجیتالی هست. این می تواند هر دو ویدئو و صوتی، و همچنین هشدارات رایانه معمولی را ذخیره کند. اگر چه دی وی دی ها و سی دی ها ممکن هست روی سطح تقریبا یکسان باشند، دیسک های دی وی دی ظرفیت ذخیره سازی زیاد افزایشی دارند. در حالی که CD ها برای ارائه انواع فرمت های مورد هستفاده برای اهداف مختلف گسترش یافته اند، دی وی دی ها تنها DVD Video و DVD Audio را تولید کـــرده اند.

DVD-RAM

دسترسی به حافظه DVD-Random به طور عمده برای پشتیبان گیری داده ها برای رایانه ها در صورت اضطراری هستفاده می شود. در مقایسه با فرمت های قابل خواندن و قابل ضبط DVD، DVD-RAM به علت قابلیت های مدیریت نقص و کنترل خطا یکپارچه انجام گرفته به رسانه زیاد کارآمد و با دوام هست. داده های افزایش چه قدر طول می کانجام گرفت در یک DVD-RAM، و ظرفیت افزایشی برای باخانومویسی از دیسک های RW در کل دارد. اگر می خواهید داده ها را برای مدت زمان طولانی ذخیره کنید، این روش ترجیحی هست.

DVD-R و DVD + R

هر دو این فرمت ها در دنبال خود تکمیلا مشابه هستند ، اما آنها همان شیوه را به شیوه ای متفاوت انجام می دهند، و آنها را تکمیلا متفاوت می کند. آنها کار نمی کنند مانند سی دی های قابل ضبط که رنگ ها برای ذخیره هشدارات هستفاده می شوند. هر کدام از فرمت ها، شما برای قرار دادن ویدیو یا داده روی دیسک با هستفاده از این رنگ ها؛ هرتعداد که هر دوی آنها یکسان هستند، آنها از طریق روش های مختلف تکنیکی کار می کنند، اما این به دلیل سازگاری فرمت ها، به مصرف کننده های معمولی ناسازگار هست.

به دلیل عدم وجود تفاوت واقعی بین مصرف کنندگان، برندهای روشن در بازار وجود ندارد، بنابراین هر دو فرمت در حال حاضر برای حفظ آن هست، همانطور که آقام در مورد یکی یا دیگر تصمیم گرفته اند.

DVD-RW و DVD + RW

مخاطبان می توانند داده ها را روی دیسک DVD با هستفاده از یکی از این فرمت ها باخانومویسی کنند، که هر دو عملکـــرد مشابهی دارند. -RWs در آن آلیاژهای فلزی راز ضبط این داده های قابل انتقال به دی وی دی هست؛ همچنین، مانند فرمت های DVD-R و DVD + R، هر دو فرمت به همان اندازه ترجیح داده انجام گرفته و نسبتا یکسان هستند، بنابراین بر روی آن فرمت وجود ندارد. از آنجا که آنها هر دو سازگار با مشعل و گیمکنان از دی وی دی هست، هیچ فرمت واحد برنده نخواهد انجام گرفت.

DVD Audio

DVD-As یا DVD Audio، یک روش نصب DVD با تراک های صوتی با کیفیت بالا هست. در حالی که این یک نوع از دی وی دی هست، این به معنای حمل ویدیو نیست و دارای تعدادین شباهت هست. با این حال، DVD-As اجازه می دهد که موسیقی خود را در فرمت های مختلف از مونو غیر فشرده انجام گرفته به صدای فراگیر ۵٫۱ دیجیتال فشرده کنید.

در سال ۲۰۰۰، انتشار DVD-As، جایی که شروع به رقابت با SACD کـــرد، انجام گرفت. در نهایت، هر دو فرمت از دست رفته به اثر مزمن CD.

ضبط دی وی دی

شما همچنین می توانید با دی وی دی های ضبط انجام گرفته، زیاد شبیه به CD های صوتی؛ فرمت های قابل ضبط که می توانید برای قرار دادن داده های خود روی دی وی دی، مانند DVD-R و DVD + R، جایی که می توانید آن را یک بار به دیسک یا DVD-RW و DVD + RW بفرستید، جایی که می توانید باخانومویسی کنید، به ذکر نکات DVD-RAM.

فیلم دی وی دی

در این روزها اکثر آقام رسانه ویدئویی دیجیتال خود را به صورت دی وی دی دریافت می کنند. ژاپن این محصول را در سال ۱۹۹۶ خریداری کـــرد و شروع به خرد انجام گرفتن VHS زیاد سریع کـــرد. در حالی که فرمت Blu-ray جدیدتر هست، هنوز خیلی گران هست و به اندازه کافی برای ضبط DVD ها به جز در ژاپن به اندازه کافی گسترده نیست.

با هستفاده از DVD Video، شما می توانید فایل های MPEG-2 را که برای یک فیلم یا نمایش تلویزیونی فشرده انجام گرفته هست، دریافت کنید، اما کیفیت ویدئو زیاد بهتر از VHS هست. حتی ویژگی هایی مانند منوها، فصل ها، زیرنویس ها و حتی ویژگی ها و موزیک های اضافی صوتی وجود دارد که می توانید آن را اضافه کنید.