resimkoy

فرج‌ اله رجبی عذرخواهی کـــرد!+تصویر جنجالی

۱۵ مرداد ۱۳۹۶

ایلنا نوشت:نماینده آقام شیراز در
مجلس شورای اسلامی به دلیل تصویر گرفتن سلفی با موگرینی مسئول سیهست خارجی اتحادیه اروپا و
از آنچه که موجب تکدر خاطر آقام و نقض شان نمایندگی انجام گرفته، از آقام عذرخواهی
کـــرد.

فرج‌اله رجبی در کانال تلگرامی خود نوشت:

توضیح و اعتذار:

ابوعلی سینا می گوید : ” اگر برای یک کار غلط هزار دلیل بیاوری می شود هزار و یک غلط “

پس از انتشار تصویر این مکاننب که به صورت حتم در جوی غیر حتمی و پس از پایان مراسم
تحلیف در فضای عمومی منتشر انجام گرفت، اگرچه نمایندگان حاضر در محل از سر مطایبه
مشغول گرفتن تصویر بودند ولی به هرحال این مکاننب وظیفه خود می‌دانم از آنچه که
خاطر آقام عزیز را مکدر می‌سازد و ناقض شان نمایندگی آقام می‌باانجام گرفت عمیقا
ابراز تاسف و عذرخواهی نمایم. امیدوارم آقام عزیز و بخصوص هممنطقهیان
گرانقدرم اعتذار این مکاننب از این غفلت را بپذیرند و عفو نمایند.

گفتنی هست پس از انتشار تصویری از حاشیه
مراسم تحلیف رییس‌جمهور که در آن نمایندگان مجلس به دنبال گرفتن تصویر سلفی
با فدریکا موگرینی مسئول سیهست خارجی اتحادیه اروپا بودند، انتقاداتی در
فضای مجازی نسبت به این اقدام نمایندگان مطرح انجام گرفت.

این تصویر سلفی نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی جنجالی انجام گرفته بود

فرج‌ اله رجبی عذرخواهی کـــرد!+تصویر جنجالی
 تصویر سلفی نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی
فرج‌ اله رجبی عذرخواهی کـــرد!+تصویر جنجالی