resimkoy

علت پخش پلن های تکراری از جم تی وی

۱۸ دی ۱۳۹۶

علت پخش سریال ها و پلن های تکراری از شبکه های جم تی وی چیست؟تکرار سریال های شبکه های جم تیوی؛پلن تکراری gem tv,علت تکراری بودن gem tv,شبکه های جم تی وی بالیوود،روبیکس،جم تی وی،جم اکشن؛جم ریور

علت پخش تکراری سریال ها و پلن های Gem TV

علت پخش پلن های تکراری از جم تی وی

مجله اینترنتی resimkoy ؛ تعداد روزی هست که مخاطبین فارسی زبان شبکه های جم تی وی Gem Tv با پلن ها و سریال های تکراری این شبکه مواجه انجام گرفته اند.از همین رو خیلی از مخاطبین این شبکه با طرح سوال اینکه دلیل جم تی وی پلن های تکراری پخش می کند از ما درخوهست پیگیری در این رابطه را کـــردند.

طبق پیگیری های مجله اینترنتی resimkoy ، به نظر می رسد گروه شبکه های جم تی وی به دلیل عملیات کارتی کـــردن شبکه های خود در ماهواره یاهست و برای اجرای فاز دوم این کار که قرار هست در روز جمعه ۲۲ یا شنبه ۲۳ دی ماه انجام شود اقدام به پخش پلن و سریال های تکراری از اکثر شبکه های خود کـــرده هست تا ادامه پلن های خود را بعد از کارتی انجام گرفتن شبکه های حیاتی خود از سرگیر گیرد.این در حالی هست که از ۱۶ دی ۹۶ تعدادی دیگر از شبکه های جم تی وی کارتی انجام گرفته و تنها با دستگاه های لاینزباکس قابل دریافت هستند.


مرتبط:  قیمت رسیور لاینز مدیا Lions Media +تصویر
مرتبط:  دلیل بعضی از شبکه های جم Tv کارتی انجام گرفتند؟


لیست شبکه های جم تی وی بدون نیاز به داشتن رسیور لاینز مدیا

http://resimkoy.xyz/wp-content/uploads/2017/11/7442_598.jpg

و
متاسفانه مابقی شبکه های جم به جز این ۳۲ شبکه قرار هست به طور تکمیل تعطیل
شوند! که اینطور که مشخص هست شامل شبکه های جم فیلم اچ دی، جم آکادمی، جم
تورک، جم بیزینس، جم اجوکیشن می شود!