resimkoy

علت سکته آقاان در هنگام رابطه جنسی

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

مرگ آقا ها هنگام رابطه جنسی,مرگ هنگام سکس کـــردن,سکته قلبی هنگام رابطه جنسی خانوم و آقا

دانشمندان بیمارستان جرج پمپیدو در اروپا، علت اصلی مرگ آقاان در زمان سکس و رابطه جنسی را کشف نموده اند.

به نقل مجله اینترنتی resimkoy  ؛ آقاان گاهی در طول رابطه جنسی دچار حمله قلبی می شوند، از آنجا که شریک
جنسی آنها در زمان رابطه جنسی از تماس با اورژانس خجالت می کانجام گرفت، به همین
علت عامل اصلی مرگ در زمان سکس همان “حمله قلبی” هست.

محققان بر روی ۳۰۲۸ بیمار که دچار قلب قلبی بودند، تحقیق کـــردند. در این
میان حدود ۲۴۶  نفر در زمان فعالیت فیزیکی دچار حمله قلبی انجام گرفته بودند که ۱۷
نفر به هنگام سکس دچار این حادثه انجام گرفتند.

علت سکته آقاان در هنگام رابطه جنسی

در واقع به عقیده دانشمندان، علت مرگ و میر در زمان حمله قلبی در زمان
رابطه جنسی به خاطر شوک وارده به شرکای جنسی آنها هست. زیرا آنها نمی دانند
چه واکنشی از خود نشان بدهند و چگونه بلافاصله به آمبولانس تماس بگیرند.

در واقع در چنین شرایط حیاتی و در زمان حمله قلبی هر ثانیه از اهیمت
ویژه ای برخوردار هست، زیرا با گذشت هر ثانیه، شانس خانومده ماندن بیمار تا ۱۰
درصد کاهش می دهد.

اگر حمله قلبی در طول رابطه جنسی اتفاق افتاد، احیاي قلب و عروق بیمار دو برابر افزایش طول می کانجام گرفت.

اسپوتنیک