resimkoy

طرح شکایت جمهوری اسلامی ایران از ادعای موشکی نیکی هیلی

۲۹ آذر ۱۳۹۶

طرح شکایت جمهوری اسلامی ایران از ادعای موشکی آمریکا

به نقل resimkoy، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل در مورد کمک تسلیحاتی ایران به یمن و هستفاده از موشک ایرانی برای حمله به ریاض، گفت: بنابر ادعای مطرح انجام گرفته، مجموعه فنی حوزه دفاعی جمهوری اسلامی در حال بررسی ادعای نیکی هیلی، نماینده دائمی آمریکا مبنی بر تحویل تسلیحات ایرانی به انصار الله یمن و نشان دادن تصویری از این موشک‌ها در سازمان ملل هست.

ستادکل نیروهای مسلح نیکی هیلی را “مضحک” خواند

وی افزود: از این رو مجموعه‌های فنی حوزه دفاعی جمهوری اسلامی درخوهستی را تنظیم کـــرده تا بتوان در این رابطه جهت شفافیت به سازمان ملل شکایت کنیم.

وزیر دفاع تصریح کـــرد: دشمنان جمهوری اسلامی می‌توانند هر ادعایی را مطرح کنند، اما به دنبال طرح شکایت، بنا به درخوهست جمهوری اسلامی باید قطعه‌ای از این موشک‌ها تحویل ایران داده شود.

امیر حاتمی ادامه داد: بدون بررسی و از راه دور نمی‌توان پاسخ این ادعای را داد، از این رو به زودی شکایت جمهوری اسلامی در قالب درخوهستی تهیه و به سازمان ملل ارجاع خواهند کـــرد.