resimkoy

صفر استرس بازاریابی شبکه ای

۲۵ فروردین ۱۳۹۶

چرا مردم فکر می کنم که بازاریابی شبکه ای استرس زا، دشوار است، دردناک است؟ فکر می کنم دلیل این است که مردم را متقاعد آنها باید در مورد کسب و کار خود جدی است. آنها انتظار دارند که اعتراض، به طوری که آنها اعتراض ایجاد کنید. آنها برای هر مکالمه به تواند استرس زا آماده سازی، به طوری که آنها گفتگوهای تنش زا را تجربه کنند.

چه کسب و کار شبکه شما ترویج می شود؟ من می خواهم شما را به شما که سوال بپرسید دوباره. چه کسب و کار شبکه شما ترویج می شود؟ چه رفت و از طریق ذهن خود را هنگامی که من این سوال پرسید؟ اگر ذهن خود را فورا به نام شرکت و پس از آن شروع به رفتن را از طریق تمام دلایل آن بزرگ است، مشکل. وقتی کسی به من که سوال می پرسد من پاسخ، "سرگرم کننده است." سپس من دست از صحبت کردن. شما فقط پرسید. من می دانم که شما انجام داد. شما می خواهید بدانید که یکی از سرگرم کننده است. این یکی از با رهبران با نفوذ است. یکی با رهبران که شما را به خنده و چالش های شما به اکسل. آیا می دانید که یکی؟ من درگیر با شرکت است که محصولات که به شما کمک بهبود و ارائه می دهد سیستم پرداخت پویا ترین از همه هم هستم. من مطمئن هستم که شما می دانید که یکی است.

بله، من به شما منجر بر روی آن هستم. بله، من در تلاش است تا شما را کنجکاو. بدون من سوال اجتناب است. هر شرکت بازاریابی شبکه ای خوب است محصولات خوب است. هر شرکت موفقی رهبری با نفوذ است که به چالش کشیدن مردم خود را به اکسل. برنامه خود را متناسب با توضیحات من، شاید نه به عنوان و سیستم من درگیر هستم، اما آن را جا داد.

مشکل این است، شما در مورد شرکت شما بیش از حد جدی گرفتن و در مورد بخش مهمی از بازاریابی شبکه ای فراموش کرده ام. من به این کسب و کار به دلیل طرح پرداخت را دریافت کنند. من شرکت من ترویج توجه به خط تولید خود را با شما باشم. من پیوست چرا که من یک چشم انداز که در آن من می خواهم زندگی ام را به در شش ماه، یک سال، و پنج سال بود. من ملحق چون من می خواهم از آن لذت ببرید و لذت بردن از زندگی است.

که چشم انداز من می خواهم برای به اشتراک گذاشتن با افراد دیگر است. من می خواهم آنها را به تغذیه کردن انرژی از اهداف شخصی و رویاهای خود. من می خواهم آنها را در آغوش شنیدن یک کسب و کار و آزادی که رئیس خود را دارند. این سیستم یک ابزار برای رسیدن به رویاهای خود است. من تاکید در مورد ترویج شبکه بازاریابی کسب و کار من چرا که من در این شرکت تمرکز نیست. من بر روی فرد تمرکز می کنند. چه آنها از دستیابی به خواب؟ امیدها و خواسته آنها چیست؟ چالش های آنها چیست؟

با خاموش کردن نیازهای خود و تمرکز خود را به نیاز خود، چیزی جادویی اتفاق می افتد. شما دریافت می کنید بیشتر منجر. شما دریافت می کنید فروش بیشتر. کسب و کار شما رشد می کند سریع می باشد. هیجان شما تولید مسری می شود و آن را به تیم خود را گسترش می یابد. آنها شروع به فروش بیشتر و تیم های خود را رشد می کنند.

به من بگو دوباره، که در آن است که استرس را در گوش دادن به مردم گفتن شما در مورد امید خود را، رویاها، و خواسته ها؟ چرا آن را همیشه پر استرس برای کمک به آنها در زندگی موفق می شود؟ شما در یک ماموریت به تغییر زندگی مردم، به ترویج یک شرکت نیست. اگر می خواهید شبکه بازاریابی کسب و کار خود را به رشد سریع، در کمک به دیگران موفق از دست داد. این استرس است.