resimkoy

شکیرا و پیکه طلاق گرفتند؟شایعه یا واقعی؟

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

دلیل شکیرا از پیکه در اینستاگرام خود تصویر نمی گذارد؟شایعه طلاق شکیرا و پیکه درست هست؟ آیا این زوج سرشناس طلاق گرفتند؟ Shakira and Gerard Pique got divorce?

مجله اینترنتی resimkoy ؛ در روزهای اخیر شایعه هایی در اینستاگرام و تلگرام فارسی و همچنین برخی سایت ها مبنی بر جدایی شکیرا و جرارد پیکه منتشر انجام گرفته هست اما مجله اینترنتی resimkoy با کمی جستجوی انگلیسی به نتیجه ای معتبر مبنی بر جدایی شکیرا و پیکه دست نیافت، به طوری که همه این شایعه ها مربوط به سالها پیش بوده هست، با این حال اخبار جدایی و طلاق شکیرا و پیکه را که در فضای مجازی فارسی منتشر انجام گرفته را در زیر می خوانیم.جالب هست بدانید که این شایعه آنچنان قوی بوده هست که تعدادی از مخاطبان ایرانی را به صفحه پیکه و شکیرا کشانده و اگر به صفحه این دو مراجعه کنید در آخرین تصویر ها منتشر انجام گرفته با کامنت های فارسی مواجه خواهید انجام گرفت!

شکیرا و پیکه طلاق گرفتند؟شایعه یا واقعی؟

طلاق شکیرا از همسرش پیکه!
برای نخستین بار سال گذشته بود که تایمی برخی از هواداران جرارد پیکه را تنها در خیابان دیدند به فکر احتمال جدایی او از همسر خواننده اش افتادند ، از قرار معلوم تکرار تنها دیده انجام گرفتن او در انظار عمومی کمی شک برانگیز انجام گرفته بود که موضوع جدایی شکیرا و پیکه مطرح انجام گرفت.

شکیرا و پیکه طلاق گرفتند؟شایعه یا واقعی؟

 حدس و گمان هایی در مورد جدایی شکیرا و جرارد پیکه

شایعات
مختلفی درباره جرارد پیکه و همسرش شکیرا به گوش می رسد که براساس آنها مدتی
هست که ازهم جدا انجام گرفته اند اما هنوز برای حفظ ظاهر با هم در مراسم و مجالس
حاضر می شود . این رویداد که توسط وب سایت های انتشار اخبار روز سلبریتی ها با
عنوان نامطمئن و در هاله ای از ابهام بیان انجام گرفته هست به هیچ وجه تا به امروز
تایید نانجام گرفته .

این دو سلبریتی با دیدن تصویرهایی که لوگوی جدایی و
تنهایی روی آن حک انجام گرفته بود هیچ تصویر العملی نشان نداده اند تا شک و شبهه ها
پایان یابد برای همین نمی توان در این مورد مطمئن بود.

به صورت حتم دلیل جدی تر این شایعه ها مربوط به اینستاگرام شکیرا و پیکه هست:

شکیرا در تصویر های اخیر خود که در اینستاگرام خود منتشر کـــرده هست هیچ نشانه ای از پیکه نمایان نکـــرده و حتی در میان ۶۷ نفری که دنبال کـــرده هم رویدادی از همسرش نیست! اما در صفحه اینستاگرام پیکه آخرین تصویر او و همسرش شکیرا مربوط به سال ۲۰۱۶ می شود و به صورت حتم در میان ۱۸۳ نفری که پیکه دنبال می کند شکیرا هم هست و این موضوع را کمی پیچیده تر می کند! شکیرا زیاد از ۴۲ میلیون دنبال کننده و پیکه هم زیاد ۱۳ میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارند!

صفحه اینستاگرام شکیرا

شکیرا و پیکه طلاق گرفتند؟شایعه یا واقعی؟

آخرین تصویری که پیکه از خودش و شکیرا در اینستاگرام منتشر کـــرده هست مربوط به سال ۲۰۱۶ می باانجام گرفت!

شکیرا و پیکه طلاق گرفتند؟شایعه یا واقعی؟