resimkoy

شومان "Davidsbund"

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

پس از تاسیس "نویه Zeitschrift خز موسیقی" (مجله جدید برای موسیقی) در سال ۱۸۳۴، و شروع به کار، با یک قلم به عنوان نوک تیز شاعرانه، به نقد و نشان می دهد تا کمبود بزرگ، سوء استفاده، و می خواهید از استعداد شایع در روز خود، شومان گرد او مردان به عنوان همکاران، که نظر او به اشتراک گذاشته و آنها را به نام "Davidsbündler" (کنفدراسیون داوود)، که جسم خود را، (که شبیه به دیوید داد که مبارزه فلسطینیها)، به مبارزه با جهل و تکبر

نوشتن به درن در سال ۱۸۳۶، او گفت: «این" Davidsbündler "چیزی بیش از یک روشنفکر، کنفدراسیون عاشقانه … موتزارت هم پیمان فقط به عنوان بزرگ بود به عنوان برلیوز است. " هر "Bündler" (پیمان) رمز خود را امضا کرد. و شومان خود، – که، همانطور که می دانیم، بودن او در موسیقی به دو بخش تقسیم می شوند: یکی فرض نرم، ملایم، طبیعت حساس و شکل یک یوسبیوس، دیگر، که از قدرتمند، آتشین فلورستان، – نوشت: حمله خود را و مقالات دفاعی در موسیقی، امضای آنها فلورستان یا یوسبیوس، با توجه به تنور است. "" فلورستان و Euseb "نشان دهنده طبیعت دو برابر من، که مانند Raro، من باید می خواهم به قالب و مخلوط را به یک مرد."

پیچیدگی جامعه، با شومان نویسنده، توسط او به عنوان یک آهنگساز ادامه داشت . صرفا سخن گفتن، از خود پیانو ساخته های تا Faschingsschwank (تاریخ ۲۶٫) در سال ۱۸۳۹ ممکن است به نام Davidsbündler-ترکیب؛ برای، در این، شومان را کنار گذاشته فرم و زبان از موسیقی، موظف به قوانین و پرورش توسط استعداد متوسط ​​آن روزها مجموعه ای؛ او یک نوع از موسیقی رمانتیک برای پیانو، در ابتدا، توسط همه قابل درک است. در سال ۱۸۳۶ او به چاپ بزرگ، انقلابی F عملیات سوناتا جزئی. ۱۱، با عنوان مبهم: "تقدیم به کلارا توسط فلورستان و یوسبیوس"، همان "Davidsbündler رقص" عملیات. ۶ (۱۸۳۷)، که، به عنوان حروف اثبات هستند، "Bündler-مسابقات" نیست، اما عروسی-آستانه و عروسی، روز-افکار را به موسیقی است. اشارات، با اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به جسم ایده آل از تلاش های او، به شکل نقل قول های موسیقی و یا در شعار شاعرانه، می به علاوه در "سمفونیک مطالعات"، عملیات خود موجود است. ۱۳ (۱۸۳۸)، در خود "Faschingsschwank" (کارناوال شوخی)، عملیات. ۲۶، معرفی "Grossvatertanz" (رقص پدربزرگ)، که در حال حاضر به عنوان یک نقل قول در آخر از "Papillons" (پروانه) عملیات ظاهر شده بود. ۲ (۱۸۲۹-۱۸۳۱)

برای این روز، ما احساس اثر و نفوذ از این ترکیب به عنوان "Davidsbündler" -music، به این معنا و روح و روان را به آنها توسط نویسنده خود نفس: جسارت و قدرت شخصیت خوش مشرب خود، طراوت و تازگی از تم خود را. گذشته، نه کم، سبک شومان از عاشقانه پیانو، ترکیب ترکیب تضاد شدید با شگفت انگیزی است، هنر کامل، به شیوه ای عجیب خود را.