resimkoy

شهاب اکبری پدر انجام گرفت

۲۴ دی ۱۳۹۶

شهاب اکبری با انتشار تصویری از فرخانومد خود، رویداد از پدر انجام گرفتنش داد و در توضیح این تصویر نوشت:

شهاب اکبری پدر انجام گرفت

«شروع فصل جدید از خانومدگی…مایا کوچولوی من خوش اومدی عزیز دلم… ممنونم از همسر عزیزم که این فرشته ی کوچولو رو بهم هدیه داد»

گردآوری resimkoy