resimkoy

شما هیچ وقت نمی دانید تفاوت شما واقعا

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

عنوان یک موسیقیدان، شما تعجب اگر آنچه شما انجام تاثیر گذار است هر چیزی در جهان است. مطمئنا، آن را آسان به می گویند که به شما اگر شما میلیون ها سی دی مانند بیتلز یا لد زپلین فروخته ام. اما آنچه در مورد نوازنده متوسط ​​خود را که در مقابل مخاطبان کوچک بازی می کند و می کند که ضربه سی دی ندارد؟

من مکان که تنها یک جمعیت متشکل از یک تعداد انگشت شماری از مردم تا به حال بازی کرده اند و برخی از این مکان ها او بهترین فضای ارائه نمی دهد. من یک محل است که تا به حال یک کف خاک که رو به پایین به سمت منطقه که در آن گروه را تنظیم کند تا شیب بود ایفا کرده است. هنگام باران، آب پایین به سمت جایی که من بازی اجرا و یک پمپ لجن و کثافت وجود دارد به آن پمپ کردن وجود دارد. حالا من نمی دانم که چه تعریف واقعی است برای فرو رفتن، اما من کاملا مطمئن است که جای همه از مدارک مورد نیاز به طبقه بندی آن به عنوان یکی آشنا شدم.

در تابستان، من اغلب به در خارج از خانه من برای تمرین موسیقی من در کنسرتهایی ایفا کرده است. من می خواهم در خارج وجود دارد با بهره گیری از آب و هوا به عنوان من می تمرین. خب، یک دختر است که در خانه در سراسر خیابان زندگی می کردند وجود دارد. او حدود ۱۲ سال بود. او شروع به علایمی دارند که نشان داد که وجود دارد ممکن است چیزی اشتباه است با قلب او بوده است. او را به بیمارستان برای برخی از آزمایش رفت و در حالی که آنها در حال اجرا بودند آزمون فوت کرده است.

پس از آن، من آموخته بود که او دوست داشت برای گوش دادن به من به عنوان من می تمرین. هر زمان که او را دیدم به من از بازی گیتار من او را باز کردن پنجره اتاق خواب خود را به من می شنوید. من هرگز نمی دانستند. به من گفته شد که او لذت می برد آنچه که من در بازی و حتی خواهر او، که می گویند به طعنه می شود: "باب بازی بهتره عجله کنی و به گوش دادن.!" بسیاری از شما احتمالا می دانید که چگونه خواهر و برادر به کسی را دست انداختن.

بنابراین در اینجا من فقط تمرین بود برای کنسرتهایی که در آن تنها تعداد انگشت شماری از مردم وجود دارد و من با خودم فکر میکردم که من واقعا ساخت هر نوع تاثیر نیست هر جا. با این حال، کسی که به گوش دادن هر بار که من انجام می شود. ظاهرا باید چیزی برای او به معنای اند. من هرگز نمی دانستند تا مادرش آن ذکر شده بود، پس از درگذشت او. به فکر می کنم که آنچه که من انجام آورده بود که لذت زیادی را به چنین زندگی کوتاه ارمغان می آورد رضایت قابل توجهی به من.

بنابراین، هنگامی که من دلسرد مورد کارهای خاص، من اغلب مورد فکر کند. مطمئن شوید که آن غم انگیز است که یک زندگی می تواند قطع به طوری کوتاه است. اما چه تضمینی آیا ما در این زندگی داشته باشد؟ ما هرگز واقعا می دانم زمانی که آخرین روز ما خواهد بود. بنابراین تنها چیزی که ما می توانیم انجام دهیم این است از آن لذت ببرید در حالی که آن طول می کشد و سعی کنید به برخی از شادی را به زندگی دیگران. این همه که واقعا مهم است. گاهی اوقات شما شادی را به دیگران را حتی بدون تلاش. همانطور که من آمده اند برای پیدا کردن.