resimkoy

شما می گویید یک خدمتکار عمومی هستید: کیستید که به شما وفادار هستید؟ ۵ گزینه شما

۵ تیر ۱۳۹۶

من مطمئن هستم که شما متوجه انجام گرفتید، همانطور که من، سیهستمداران ما، که ادعا می کنند منافع ما را اغلب رای می دهند، به نحوی دیگر! به نظر می رسد که این به دلیل ترس، فقدان ستون فقرات ، علاقه شخصی، حرص و طمع و یا ترکیبی از عواملی هست که در هنگام رأی گیری انجام گرفتید، اغلب به نظر می رسد که این افراد کاهش درباره انتخابات رنج می برند به نظر می رسد، آنها باید! چطور دیگر می توانید توضیح دهید، سیهستمداران به انجام گرفتت در کنار خطوط حزبی رأی داده اند، نه به تمرکز بر نیازها، نگرانی ها و نخستویت ها؟ قانون مراقبت های بهداشتی اخیر که بعضی ها تلاش می کنند به عنوان یک جایگزین بهتر، به قانون موجود مقرون به صرفه مراقبت (ACA، به نام Obamacare اشاره شود، را در نظر بگیرید). در حالی که نقل کردرانی کمپین طرح نخستیه را سرخانومش کـــرد و گفت که با توجه به هزینه ها، پوشش و غیره، پلن را بهتر می کند و جایگزین می کند، این پیشنهاد قطعا هیچ کدام از آنها را انجام نمی دهد. در حالی که پلن موجود مطمئنا ناقص بود، این بهبودی نسبت به آنچه که مورد هستفاده قرار داشت، بهبود یافته بود، بنابراین، رویکـــرد مسئول، ابداًح، بهینه سازی و بهبود یافته بود، این رویکـــرد به نظر می رسد افزایش در مورد ایجاد مزایای قابل توجه مالیاتی برای ثروتمندترین آمریکایی ها، در حالی که حذف پوشش (یا محدود کـــردن آن)، به کسانی که اغلب به آن افزایش نیاز دارند! بگذارید پنج گزینه را بررسی کنیم، مقامات منتخب روبرو می شوند، در مورد جایی که وفاداری آنها می رود.

۱٫ ملت: آیا بهترین منافع ملت نباید نخستویت زیاد از منافع شخصی، وفاداری حزبی، ترس و / یا تلاش برای نفع سیاسی / رای گیری باانجام گرفت؟ در حالت ایده آل، باید، اما همه – زیاد از حد – اغلب، آن را ندارد!

۲٫ حزب: گوش دادن به لفاظی در مورد رای گیری های فردا در مورد این قانون، و شما مشاهده، آن قطبی تر از اتحاد هست! هرگز پیش از این، بارها وجود داشته هست، رای تقریبا به طور تکمیل در خطوط حزبی بود! از مقام خود بپرسید، وفاداری خود را به آنچه که برای شما بهتر هست یا به حزب خود؟

۳٫ مدیر جمهور: بدیهی هست که زیادی از جنبه های منحصر به فرد مدیر جمهور فعلی وجود دارد! برخی از آنها را ترجیح می دهند، در حالی که زیادی از آنها نمی کنند! با این حال، دیگر مقامات منتخب فقط باید به دنبال پیرو رهبر باشند، یا به دلیل ترس از تأثیرات و یا شکست سیاسی، به جای انجام وظیفه خود، به عنوان یک مولفه مستقل از نظام مشروطه ما، چک ها و تعادل ها

۴٫ مؤسسات: این افراد انتخاب می شوند که نمایندگان اجزای تشکیل دهنده خود باشند، اما این باید بر اساس بهترین رویکـــردها، و تأثیرات، نیازها و نخستویت های طولانی مدت، نه بر اساس قطبش باانجام گرفت.

۵٫ وجدان شما: در تحلیل نهایی، باید راه را دنبال کـــرد، وجدانش به او می گوید، بهترین هست! هر بار که مراحل قانونی را مشاهده می کنم، من تعجب می کنم که آیا برخی از این سیهستمداران دارای یک! با این حال، اگر به من اعتقاد داشته باشید که عمیق تر، اکثر آقام اساسا نیکو هستند، ما باید به مقامات منتخب تاکید کنیم تا کار درستی را انجام دهیم، نه اینکه یک فرد معقول، یا یک فرد مبتنی بر ترس از مجازات، و غیره!

چه کسی به شما اعتقاد دارد، یک مقام دولتی، باید وفاداری خود را را به بدهد؟ اجازه دهید شما را بدانید، شما انتظار می رود سطح خاصی از رفتار و اقدام مسئولانه!