resimkoy

 شما می توانید در بازاریابی شبکه ای موفق

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

موفقیت در بازاریابی شبکه ای است خیلی آسان تر از بیشتر مردم فکر. این اساسا به مجموعه ای ذهن می آید. هنگامی که شما اجرا کسب و کار شما باید آن را ۹۰٪ و ۱۰٪ طرز فکر تدارکات باشد. متاسفانه اکثر مردم این معکوس و محل بیشتر تمرکز خود را بر روی تدارکات، یعنی تولید منجر می شود، خواستار بازگشت منجر می شود، مطمئن شوید که وب سایت خود را درست و مناسب، و غیره به ناچار آنها را تا پایان نا امید به نظر می رسد، شکست و سپس ترک. & # 39؛ مهم برای موفقیت کسب و کار شما بازاریابی شبکه ای برای به دست آوردن این حق. بیایید # ۳۹؛ s در چگونه این کار انجام نگاه.

شروع با یک تصمیم و یا هدف. این مهم ترین بخش از موفقیت شما است. شائول گفت: «کجا است چشم انداز وجود ندارد، مردم تلف می شوند." این هم درست است برای کسب و کار خود را. اگر شما یک چشم انداز ندارد کسب و کار شما نابود خواهد شد. بدون همه چیز مقصد روشن می آید که پس آن را بی اثر خواهد بود. شما باید برای اتخاذ یک تصمیم که شما در حال رفتن به ثروتمند و شما باید در این تصمیم روشن است. آنچه در آن است که شما می خواهید؟ هنگامی که شما آن را می خواهم توسط؟ برای چه این را میخواهی؟ چه چیزی شما را با آن انجام دهید هنگامی که شما آن را دارند؟ اکثر مردم که شما را با صحبت خواهد کرد هیچ ایده که در آنها خود را در ۶/۱۲ ماه آینده را ببینید مالی و پس از آن نباید تعجب که آنها هیچ ایده چگونه برای رسیدن به آنجا زیرا آنها فاقد یک مقصد. به پیش بروید و آن را امتحان کنید. بحث را به ۱۰ نفر و از آنها بخواهید که در آن آنها خود را از لحاظ مالی در ۶ ماه را ببینید. این دلیل دقیق چرا ۹۷ درصد از مردم در همان چرخه از حد وسط ماندن است.

هنگامی که به هدف خود تعریف شده است آن را ارسال و خود را متعهد به دستیابی به آن در تمام هزینه. سخت ترین روز من به عنوان یک کارآفرین هنوز هم بهتر از بهترین روز من به عنوان یک کارمند می باشد. مطلع قرارداد هدف و قرارداد اتصال خود را به این هدف است. دوم این که شما را در تصمیم خود را حمایت خود را بر روی یک زندگی کاملا جدید روشن شود. مردم با شما آغاز شده به دلیل آن شما بوده است اما مهمتر از آن جایی که می خواهید است. هنگامی که هدف خود را تعریف کنید شما همچنین می خواهد شناسایی شود که همکاران شما خواهد بود. شما نمی خواهید به حمایت از افرادی که بر روی اهداف خود و کسی که نیاز به انگیزه ثابت به رفتن ادامه مشخص نیست. زمان شما باید یکی از دارایی ها و همکاران که در توجه و انگیزه ثابت نیاز خواهد وقت خود را سرمایه گذاری و تخلیه انرژی خود را با ارزش ترین شما باشد. اگر با مردم مثل این که در گذشته حمایت کرده اند از شما دقیقا می دانند چه این بدان معنی است.

هنگامی که هدف شما را تشخیص دهند و آن را مشخص و نوشته شده شما باید به ضمیمه احساسات تا هدف خود را به عنوان اگر شما در حال حاضر آن را به دست آورد. این ضرب المثل معروف: "باش لازم" است. اگر می خواهید به یک رهبر بزرگ از شما نیاز به مانند یک رهبر بزرگ عمل می کنند. اگر می خواهید به یک میلیونر از شما نیاز به مانند یک میلیونر عمل می کنند. به یاد داشته باشید که مردم از دلیل آن شما بوده است آغاز نشده است اما جایی که می خواهید. هنگامی که احساسات خود را متصل است چشم انداز خود را از احساسات احساس خواهد شد و به طور طبیعی دنبال کنید.