resimkoy

 شفا قوانین جهان برای تحقق بخشیدن به خود درونی شما

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تمامیت جوهر رایگان از جنگ خود درونی خود را – و یا در شرایط سنتی پسر خدا، و آرامش درونی درک ساده از کمال آن است .

دوره آموزشی معجزات ایالات، "آوردن نفس به خدا است، اما به یک خطا را به حقیقت، که در آن مخفف اصلاح به دلیل آن مخالف از آنچه آن را مطابق است."

خود درونی شما است که در آن شما چیزهایی اتفاق می افتد. ذات واقعی، هسته به افراد در همه جا است که در آن شفای درونی آغاز می شود. خود درونی، صرف نظر از نژاد، ملیت، ثروت و یا مذهب یا هر نوع دیگری از ساختار وضعیت جهان منصوب می کند، است از یکی است که تمامیت را به شما و برادر / خواهر خود را به ارمغان می آورد.

بهبود می یابد یگانگی است.

با الهام از روح القدس در شما، شفا یک نتیجه از این قوانین است. از آنجا که ما روح القدس، بله، از خود درونی خود را در حالی که در این جهان، الهام بخش ما به صورت رایگان و ما به طور مداوم ما آن را & # 39 اندازد؛ ها نیز خدا & # 39؛ s به. به همین دلیل است که شما می توانید اجازه دهید و استراحت رفتن به گذشته، توسط ارج نهادن به حضور به عنوان کلیدی برای آینده است.

این کمال اطمینان از قوانین Universe– خدا، که در آن قوانین خود را ساده و خاص به درک است.

به عبارت دیگر، برابر انگشت قطع به ingoing فرایند درمان در ذهن.

ما آموخته اند به درک فراموش عنوان مخالف از به خاطر سپردن. متضاد را در تضاد. اگر درک ما از روند فراموش درستی می توان آن را به عنوان یک راه از درگیری استفاده می شود، فقط به عنوان باید هدف ما با ادراک باشد.

قوانین جهان را در نظر بگیرید به عنوان آنتی بادی عجله در را برای کمک به فراموشی خود را از توهمات نفس. این یک راه به خاطر سپردن بهتر از زمانی که ما فراموش می کنیم است. برای فراموش کردن است برای روشن شدن دور مه مبتنی بر نفس که در ابهام چشم انداز واقعی از خود درونی خود را.

ما & # 39؛ بیش از حد سریع به شفا در فیزیکی به جای خود درونی خود را فکر می کنم، اما این & # 39؛ درست است. فقط حس فیزیکی شما را مجبور به مراجعه شفا به تقسیم ذهن استفاده کنید.

معکوس توهم

نفس است هرگز چیزی را به دست و بدیهی است که مایل نیست که ما متوجه آن هرگز نمی تواند چیزی واقعی یاد بگیرند. چنین یک آرزو مقصود آن را شکست. در حالی که غیر ممکن است برای نفس به یادگیری هر چیز، آن را قادر به درک «حقیقت» آن را به عنوان خواسته است.

به عنوان تحقق strengnthens خود درونی خود را، آن است که در حال لغو توهمات ذهن مبتنی بر نفس است.

نفس می کند و انتخاب خود را بر اساس این افکار واهی و پوچ، و سپس آن را ادعا می شود یک درس به دست. نفس & # 39؛ تفسیر بازدید کنندگان به عنوان آن استفاده می شود " درس در زندگی ،" اغلب در آموزش و پرورش رسمی است.

آیا من اینجا اشتباه نیست. ما در واقع باید فرزندان خود را، که بخشی از مسئولیت ما در آوردن به جلو بودن طیف و خود درونی برای چشم انداز مثبت بیشتر در جهان آموزش.

افزایش مواد مورد به عنوان یک نتیجه آمده فراوان.

در بزرگسالان آینده که نوزادان ما امروز می تواند یک روز استفاده آموزش و پرورش رسمی خود برای تغییر جهان و افزایش یک رویکرد راست گرای دائمی تر به تعامل. ما باید به صورت جداگانه استفاده تمامیت ما به رهبری راه در حال حاضر، به طوری که آنها می توانید بعد از منجر شود.

هر چند وقت را استفاده می کنیم این آموزش رسمی به عنوان سکوی پرتاب به توهم نفس، که در آن فساد نژاد اقدامات را برای مواد و منافع شخصی؟ در عوض، ما باید زیر تماس واقعی ما می شود؟

برای همه شما می توانید